shiuz__750 x 100 px_1

Wzmacniamy polskie rolnictwo - konferencja w Białymstoku

Trzecia z kolei konferencja regionalna pod hasłem „Wzmacniamy polskie rolnictwo” odbyła się w czwartek w Białymstoku.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej

Zorganizowało ją Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przed konferencją minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z dziennikarzami, którym przedstawił tegoroczne zadania oraz priorytety resortu w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich.

Konferencję pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo” otworzył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. W spotkaniu uczestniczyli: parlamentarzyści, samorządowcy, rolnicy, przedstawiciele izb rolniczych, organizacji związkowych i branżowych, Inspekcji Weterynaryjnej oraz wielu instytucji obsługi rolnictwa.

Minister Krzysztof Jurgiel zaprezentował dotychczasowe dokonania resortu oraz priorytety na bieżący rok. Podkreślił znaczenie powołania Rady Dialogu Społecznego. W resorcie przygotowano ok. 170 rozporządzeń oraz 31 ustaw służących rozwojowi produkcji rolnej, poprawie konkurencyjności naszego rolnictwa i stabilizacji dochodów. W wyniku wielostronnych starań udało się otworzyć 27 nowych rynków zbytu w świecie, gdzie można eksportować polską żywność. Powstał  program rozwoju 9 głównych rynków rolnych w Polsce.

- Jestem przekonany, że załatwiliśmy ważną sprawę dla rolników i przetwórców,  dotyczącą wzmocnienia pozycji w łańcuchu żywnościowym – powiedział minister Krzysztof Jurgiel. Od  1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy ustawy, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć nieuczciwą konkurencję ze strony, przede wszystkim, wielkich sieci handlowych. Wiążemy też duże nadzieje z ustawą o spółdzielniach rolników. Chcemy zwiększyć konsolidację producentów, ich siłę w relacjach z handlem i przemysłem rolno–spożywczym.

W rzędzie priorytetowych zadań MRiRW znajduje się połączenie agencji: ANR i ARR. Powołany zostanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z szeroką gamą obowiązków i kompetencji, m. in. z zakresu gospodarki ziemią Skarbu Państwa, nadzoru nad spółkami strategicznymi, interwencji na rynkach rolnych czy prac obejmujących rozwój obszarów rolnych, urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Minister Jurgiel przypomniał skalę oraz formy pomocy producentom mleka, trzody chlewnej owoców i warzyw uzyskaną dzięki trudnym, wytrwałym staraniom w instytucjach UE. Odbędzie się też przegląd WPR na kolejną perspektywę finansową po 2020 r. Resort jest dobrze przygotowany do negocjacji, aby otrzymać należyty poziom pomocy unijnej, zadbać o interesy polskich rolników.

- Chcemy w każdym województwie – zapowiedział szef resortu – powołać zespoły, koordynowane przez dyrektorów ODR przy współpracy z wojewodami, które do końca 2018 r. opracują programy rozwoju obszarów wiejskich. W dokumentach zostaną określone potrzeby i kierunki rozwoju w poszczególnych regionach. Zostaną one przedstawione Komisji Europejskiej, aby określone zadania, konkretne przedsięwzięcia mogły być finansowane ze środków WPR.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz,uczestniczący w konferencji białostockiej, podziękował za dobrą współpracę z ministrem Krzysztofem Jurgielem i kierowanym przezeń resortem. Wyraził przeświadczenie, że wkrótce powstanie projekt ustawy o izbach rolniczych, poważnie rozszerzającej zadania i kompetencje samorządu rolniczego, wzorowanej  po części na przedwojennych przepisach.

Minister Krzysztof Jurgiel podsumowując dyskusję zachęcał:

- Wspólnie trzeba szukać rozwiązań, trzeba dyskutować. Konieczna jest jednak aktywizacja środowisk rolniczych.

Na prośbę lokalnych organizacji producentów trzody chlewnej  minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z hodowcami świń, reprezentantami stowarzyszeń branżowych. Spotkanie miało charakter konsultacyjno–informacyjny odnośnie do problemów związanych z występowaniem ognisk ASF oraz zwalczaniem tej niebezpiecznej choroby zakaźnej trzody chlewnej.

         

Galeria zdjęć:

 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Wzmacniamy polskie rolnictwo konferencja w Bialymstoku 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: krzysztof; jurgiel; rolnictwa; minister; rozwoju; polskie;  ; obszarów; konferencja; trzody; resortu; ; rynków; rolnych; spotkał; priorytety; zadania; rolniczych; ; organizac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »