Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o nasiennictwie

paragraf.gifZarząd Krajowej Rady Iab Rolniczych wystąpił 19 grudnia 2012 r. do Prezydenta RP przedstawiając wątpliwości dotyczące ustawy o nasiennictwie.
Zarząd KRIR wystąpił również do Minisra Rolnictwa i Rozowju Wsi w sprawie przygotowanego przez Resort Rolnictwa projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania mateiału siewnego odmian kukurydzy i ziemniaka modyfikowanych genetycznie.

 

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął w dniu 9 listopada 2012 roku ustawę o nasiennictwie, która oczekuje obecnie na podjęcie decyzji przez
Pana Prezydenta o podpisaniu jej bądź zawetowaniu.
Projekt ustawy złożony przez Pana Prezydenta zakładał rozwiązania legislacyjne, które uwalniały Polskę od sprzedaży nasion i upraw odmian roślin modyfikowanych genetycznie i spełniał oczekiwania większości konsumentów. Obecny kształt ustawy został radykalnie zmieniony przez Parlament RP i jest niezgodny, zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, z zamysłem Pana Prezydenta. Ustawa zakazuje uprawy i przewiduje wysokie kary dla rolników, na których polach zostaną wykryte rośliny zawierające GMO, jednak pozwala na handel nasionami odmian modyfikowanych genetycznie. W sytuacji, kiedy dopuszczalny jest obrót materiałem siewnym tych odmian nie można karać tych, co uprawiają rośliny GMO. Odpowiedzialność bowiem za nieprzestrzeganie prawa o nasiennictwie została przeniesiona w znowelizowanej ustawie wyłącznie na rolnika.

Przedstawiając powyższe wątpliwości Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych zwracam się do Pana Prezydenta o wnikliwe spojrzenie na obecne brzmienie przepisów ustawy i podjęcie stosownej decyzji.

Z poważaniem
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 /-/ Wiktor Szmulewicz

Treść wystąpienia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zakazu uprawy odmian kukurydzy i ziemniaka mogyfikowanych genetycznie:

Pan
Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do pisma znak HORzg 0221/195(3)/12 przekazuję następujące uwagi samorządu rolniczego do przedstawionych projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora.
Są to rozporządzenia wykonawcze do przyjętej przez Sejm RP w dn. 9 listopada br. ustawy o nasiennictwie, nie podpisanej dotychczas przez Prezydenta RP.
Zaproponowane w rozporządzeniach zapisy budzą wątpliwości, co do skuteczności zabezpieczenia polskiego rolnictwa przed uprawami odmian roślin modyfikowanych genetycznie. Wprowadzenie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora nie jest wystarczające. W sytuacji, kiedy dopuszczalny jest obrót materiałem siewnym tych odmian nie ma praktycznej możliwości zapewnienia, że nie będą one uprawiane. Ponadto odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa o nasiennictwie została zrzucona wyłącznie na rolnika.
Przedstawiając powyższe wnioskujemy o uzupełnienie przedmiotowych rozporządzeń o zakaz obrotu odmianami roślin modyfikowanych genetycznie, do czego naszym zadaniem daje upoważnienie Dyrektywa 2002/53/WE.

Pozostaję z poważaniem
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 /-/ Wiktor Szmulewicz

 

Redaktor: Małgorzata Ramatowska   

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

paragraf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: odmian; sprawie; ustawy; prezydenta; zakazu; krajowej; modyfikowanych; siewnego; rolnictwa; stosowania; kukurydzy; nasiennictwie; ziemniaka; rozporządzenia; materiału; roślin; sytuacji; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »