shiuz__750 x 100 px_1

Artykuł o Tematyce Ekologicznej Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa

logo sejm rpKomisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 17-18 października przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie kujawsko-pomorskim. Pierwszego dnia Komisja obradująca w Zamku Golubskim zapoznała się z:

- informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na temat sytuacji rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim;
- informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat trudnej sytuacji mleczarstwa w Polsce;
- informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rolnictwa ekologicznego;
- z problemami rolnictwa ekologicznego na podstawie doświadczeń Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych „EKOŁAN”;
- informacją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat sprzedaży i dzierżawy ziemi w latach 2000-2015 – Ocena gospodarowania na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wojewoda kujawsko-pomorski – Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występuje wyraźne zróżnicowanie gleb pod względem jakościowym. Z uwagi na dobre warunki glebowe oraz wysoką kulturę rolną województwo kujawsko-pomorskie przez wiele lat zajmowało czołowe miejsce w produkcji rolnej w skali całego kraju. Region kujawsko-pomorski stawia przede wszystkim na rolnictwo ekologiczne. Dotkliwy niedobór opadów jesienią oraz brak opadów śniegu i niskie temperatury w styczniu br. spowodowały bardzo wysokie straty w uprawach ozimych roślin uprawnych, zwłaszcza jęczmienia, pszenicy i rzepaku.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki omówił kryzys na rynku mleka i jego przetworów, trwający nieprzerwanie od 2014 r. Zniesienie unijnego systemu kwot mlecznych oraz wzrost światowej podaży mleka i osłabiony popyt na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających się, a także embargo rosyjskie na produkty rolno-spożywcze dorowadziły do obniżenia cen skupu mleka i najpoważniejszego kryzysu na tym rynku w ciągu ostatnich lat.

W II i III kwartale 2016 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowało nad projektem „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce”. Podstawowe założenia tego programu to: zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora rolnego na rynku Unii Europejskiej i światowym; rozwój poszczególnych sektorów, w tym sektora mleka; poprawa i stabilizacja sytuacji dochodowej krajowego sektora rolnego.

Po posiedzeniu Komisja odbyła:
- wizytację w gospodarstwie trzody chlewnej Lecha Zalewskiego w Okoninie (w powiecie Rypin),
- wizytację w spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie (zwiedzanie zakładu oraz dyskusja z członkami spółdzielni na temat problemów mleczarstwa),
- wizytację w przetwórni żywności ekologicznej „Żywność ekologiczna Bio Food sp. z o.o. w Ciechocinie.

Drugiego dnia Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na temat sprzedaży bezpośredniej produktów rolno-spożywczych w świetle planowanych zmian ustawowych, a także przeprowadziła dyskusję na temat przyszłości agroturystyki oraz dyskusję o nowych rozwiązaniach dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła od 1994 r. z 29 obiektów do 395 w roku bieżącym.
Na terenie województwa istnieje 11 tzw. wiosek tematycznych. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów. Ponadto atrakcją turystyczną województwa kujawsko-pomorskiego jest Ekomuzeum Doliny Noteci.

Głównym kierunkiem rozwoju gospodarstw agroturystycznych w województwie kujawsko-pomorskim będzie specjalizacja i łączenie podmiotów w turystyczne produkty sieciowe.
Inną, a zarazem innowacyjną i odpowiadającą na potrzeby społeczeństwa propozycją rozwoju regionu jest działalność gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwo opiekuńcze to gospodarstwo rolne oferujące wsparcie osobom potrzebującym pomocy. Z usług takich gospodarstw mogą korzystać np. osoby starsze, które chcą wypocząć na wsi, ale również te zainteresowane dłuższym pobytem.

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.

 

Kolejne posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zaplanowane na dzień 20 listopada 2016 r.

  • o godz. 11:00 – rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881) w zakresie:

1) część budżetowa 32 – Rolnictwo:

- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,

- środki europejskie z zał. nr 4 i 15;

2) część budżetowa 33 – Rozwój wsi:

- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,

- dotacje przedmiotowe z zał. nr 9,

- środki europejskie z zał. nr 4 i 15;

3) część budżetowa 35 – Rynki rolne:

- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,

- środki europejskie z zał. nr 4 i 15;

4) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32, 35, 50;

5) część budżetowa 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,

- dotacje podmiotowe z zał. nr 8,

- środki europejskie z zał. nr 4 i 15;

6) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;

7) dotacje przedmiotowe i podmiotowe z zał. nr 9;

8) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10;

9) plany finansowe agencji wykonawczych z zał. nr 11:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Agencji Rynku Rolnego,

- Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych;

10) plany finansowe państwowych osób prawnych z zał. nr 14:

- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

Referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  • o godz. 15:00 – rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 879 i 911).
  • o godz. 16:00 – wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny (posiedzenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania oraz skierowania ich do Komisji) – rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 850 i 885).

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

logo sejm rp
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; rolnictwa; rozwoju; dotacje; agencji; informacją; część; państwowych; budżetowa; ustawy; komisji; wydatki; wynagrodzenia; kujawsko-pomorskiego; gospodarstw; europejskie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »