Prawo łowieckie wraca do sejmowej KRiRW

sejmW dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 09:30 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 553) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 617) w zakresie:

1) część budżetowa 32 - Rolnictwo,

a) dochody i wydatki,

b) dotacje podmiotowe i celowe,

c) dotacje przedmiotowe w zakresie:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- ochrony roślin,

- rolnictwa ekologicznego

d) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,

e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym,

f) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;

2) część budżetowa 33 - Rozwój wsi,

a) dochody i wydatki,

b) dotacje podmiotowe i celowe,

c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;

d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;

3) część budżetowa 35 - Rynki rolne,

a) dochody i wydatki,

b) dotacje podmiotowe i celowe,

c) wynagrodzenie w państwowych jednostkach budżetowych,

d) dochody i wydatki budżetu środków europejskich;

4) część budżetowa 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji: 7, 8, 12, 27, 32, 35, 50, 51, 62 i 70;

5) część budżetowa 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- dochody i wydatki,

- dotacje podmiotowe,

- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;

6) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawy w części 85 – budżety wojewodów;

7) dotacje przedmiotowe i podmiotowe;

8) programy wieloletnie w układzie zadaniowym;

9) agencje wykonawcze:

a) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b) Agencja Rynku Rolnego,

c) Agencja Nieruchomości Rolnych,

d) Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa,

e) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych;

10) państwowe osoby prawne:

a) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,

b) Polski Klub Wyścigów Konnych,

- referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli.

Posłowie rozpatrzą także i zaopiniują dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. (druk nr 618) w zakresie działania Komisji - referuje przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli.

W tym samym dniu na posiedzeniu o godz. 17:00 wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzą uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 620).

Dnia 22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 wspólnie z Komisją Zdrowia i w przypadku zakończenia prac podkomisji i przyjęcia sprawozdania, Komisje rozpatrzą sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Latos.

W tym samym dniu o godz. 15:00 zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574) - uzasadnia poseł Jarosław Sachajko.

 

W dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 senacka KRiRW wysłucha informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gospodarstw ekologicznych po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ustawy; dochody; dotacje; budżetu; budżetowa; część; najwyższej; państwowych; rolnictwa; jednostkach; kontroli; wydatki; b); wynagrodzenia; zakresie; podkomisji; zmianie; środk&oa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »