Artykuł o Tematyce EkologicznejWspólne standardy ASC i MSC dotyczące certyfikacji alg morskich

ASC MSC standardOrganizacje MSC (Marine Stewardship Council) oraz ASC (Aquaculture Stewardship Council) opracowały wspólny standard dotyczący certyfikacji alg morskich1. Standard ASC-MSC dotyczący alg morskich jest pierwszym z dwóch programów certyfikacji, łączących doświadczenie z zakresu zrównoważonego rybołówstwa i odpowiedzialnej akwakultury.


Czerpiąc z dotychczasowego doświadczenia obu organizacji w zakresie ustalania standardów oraz procesu certyfikacji ryb i owoców morza, ASC i MSC przez ponad dwa lata wspólnie pracowały nad ustaleniem standardu dla upraw oraz dzikich zbiorów alg morskich. Dzięki promowaniu zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej produkcji alg morskich, nowy standard pomoże chronić ekosystemy morskie i zapewnić źródło utrzymania dla tych, których byt zależy od pozyskiwania zasobów alg.


– Cieszę się, że zbiorowy wysiłek i bliska współpraca ASC i MSC przy opracowaniu naszego pierwszego wspólnego standardu przynoszą efekty – mówi Chris Ninnes, Dyrektor Zarządzający ASC – Algi morskie są coraz istotniejszym produktem na świecie. Stworzenie standardu promującego najlepsze praktyki firm z tego sektora, jest ważnym krokiem w kierunku ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne i zapewnienia, że pracownicy oraz społeczności lokalne zyskają na szybkim i odpowiedzialnym wzroście branży. Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z MSC, aby nasz wspólny standard okazał się sukcesem.


– Algi morskie możemy odnaleźć w szerokiej gamie produktów, włączając w to żywność, kosmetyki, leki i nawozy. Jest to cenny zasób dla przybrzeżnych społeczności rybackich, który jednocześnie wpływa na rosnący przemysł globalny – mówi Rupert Howes, Dyrektor Zarządzający MSC – Algi morskie pochłaniają również znaczne ilości CO2, pomagając regulować nasz klimat, a także są niezbędnym elementem siedlisk dla innych organizmów morskich i jednoczenie są naturalną ochronną wybrzeża przed erozją. Dlatego tak istotne jest, aby algi morskie były zbierane w sposób, który służy zarówno lokalnym społecznościom, jak i środowisku naturalnemu. Nowy standard oferuje odpowiedzialnym producentom alg szansę zdobycia międzynarodowego uznania za ich wysiłki.


Równowaga środowiska naturalnego i społeczna odpowiedzialność
Standard ASC-MSC dotyczący alg morskich koncentruje się na minimalizacji ekologicznych i społecznych skutków działań związanych z produkcją alg. Pod względem środowiskowym firmy muszą wykazać, że utrzymują dzikie populacje alg morskich na stabilnym poziomie oraz aktywnie minimalizują swój wpływ na ekosystemy morskie. Jeśli chodzi o czynnik społeczny, firmy te muszą być zarządzane w skuteczny i społecznie odpowiedzialny sposób, dbać o swoich pracowników, współpracować z lokalną społecznością, będąc dobrymi i sumiennymi sąsiadami.
Standard ustanawia solidne i skuteczne ramy certyfikacji alg morskich w oparciu o naukową wiedzę i najlepsze praktyki branżowe. Ma on zastosowanie zarówno w nawiązaniu do dzikich zbiorów, jak i akwakultury alg morskich na całym świecie niezależnie od ich wielkości. Wypracowany standard dostarcza narzędzi do porównywania najlepszych praktyk oraz zachęca do wprowadzania ulepszeń.


Firmy działające w sektorze związanym z algami morskimi, które ubiegają się o certyfikację, są oceniane przez niezależne jednostki certyfikujące. Wykwalifikowani niezależni audytorzy przeprowadzają kontrolę producentów alg oceniając wg. 33 różnych wskaźników.


Identyfikowalny, czyli z pewnego źródła
Standard ASC-MSC dotyczący alg morskich będzie wykorzystywał istniejące już standardy MSC w zakresie łańcucha dostaw, aby zapewnić, że w całym łańcuchu istnieją skuteczne systemy gwarantujące identyfikowalność surowca.
Certyfikacja Łańcucha Dostaw gwarantuje konsumentom, że produkty z certyfikatem MSC lub ASC zostały pozyskane legalnie z certyfikowanego, zrównoważonego i odpowiedzialnego źródła.
Dziś, ponad 3 700 firm, działających w ponad 42 000 miejsc na całym świecie, posiada obecnie Certyfikat Łańcucha Dostaw MSC. Z kolei ponad 1 300 firm w 66 krajach posiada obecnie Certyfikat Łańcucha Dostaw ASC.
Pobierz przewodnik “Certyfikuj się” o standardzie ASC-MSC dot. alg morskich
Więcej informacji o standardzie: https://improvements.msc.org/database/seaweed-standard

 

* * *


Światowa produkcja alg morskich
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, 2014), rocznie zbieranych jest około 25 milionów ton wodorostów i alg morskich o szacowanej wartości 5,65 miliarda USD. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, algi morskie są obecnie szeroko wykorzystywane: jako pożywienie (82%), w farmacji i kosmetologii (12,2%), jako karma/pasza dla zwierząt (2,9%) oraz nawóz (2,6%)2.
Informacje o organizacjach MSC i ASC
Organizacje ASC (Aquaculture Stewardship Council) i MSC (Marine Stewardship Council) łączy wspólne dziedzictwo oraz wspólna wizja, w której globalne zasoby ryb i owoców morza powinny być stabilne, odpowiedzialnie zarządzane i wspierane przez łańcuch dostaw. Głównym celem MSC jest zrównoważone pozyskiwanie dzikich ryb i owoców morza, podczas gdy ASC wyznacza standardy odpowiedzialnej akwakultury.
Programy certyfikacji ASC i MSC uznawane są na całym świecie za najbardziej wiarygodne, oparte na naukowych podstawach, standardy dotyczące zrównoważonych i odpowiedzialnych połowów ryb i owoców morza. Wszystkie standardy MSC i ASC zostały opracowane przy zastosowaniu Kodeksu dobrych praktyk ISEAL w zakresie określania norm społecznych i środowiskowych oraz Wytycznych FAO.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, ASC i MSC pracują wspólnie na rzecz zdrowych jezior, rzek i oceanów oraz pomagają zabezpieczyć źródła utrzymania lokalnych społeczności, których byt bezpośrednio lub pośrednio zależy od żywych zasobów wodnych.
Wspólna wizja oraz misja ASC i MSC w opracowywaniu standardu dotyczącego alg morskich ma przyczynić się do poprawy ochrony zdrowia ekosystemów wodnych na świecie, poznając i nagradzając poprzez certyfikację, ekologicznie zrównoważone i odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie alg morskich i praktyki dotyczące ich uprawy.

 

 

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

ASC MSC standard
TAGI: morskich; morskie; certyfikacji; standard; standardy; owoców; ; asc-msc; dotyczący; council); całym; stewardship; dotyczące; standardu; Łańcucha; odpowiedzialnej; dzikich; obecnie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »