Wmurowanie kamienia węgielnego pod Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy KRIR w Parzniewie

 

img-377025 marca o godzinie 15:45 na placu budowy przy ul. Przyszłości 1 w Parzniewie gmina Brwinów Powiat Pruszków kamień węgielny i akt erekcyjny pod Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy Krajowej Rady Izb Rolniczych wmurowali Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz oraz Dariusz Żak – właściciel firmy Korporacja Budowlana Darco z Radomia (wykonawcy inwestycji). Kamień węgielny i akt erekcyjny został poświęcony przez Jego Eminencję Księdza Prałata, Infułata Jana Sikorskiego.

Udział w uroczystości wzięli: przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP – Pan Dariusz Młotkiewicz – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu, Poseł na Sejm RP z Jan Krzysztof Ardanowski Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych II kadencji, przedstawiciele samorządowych władz wojewódzkich i lokalnych z Burmistrzem Gminy Brwinów Panem Arkadiuszem Kosińskim na czele, przedstawiciele rolniczych agencji rządowych: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Cezary Szeliga, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Pana Marek Błaszczak, Dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Pan Leszek Sobolewski, Prezes Honorowy KRIR Józef Waligóra oraz członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, przedstawiciele mediów z Panem Wojciechem Nalazkiem Kierownikiem Redakcji Audycji Rolnych TVP 1 na czele, sąsiedzi i przyjaciele.

Rys historyczny samorządu rolniczego: Izby Rolnicze na ziemiach Polskich zaczęły działać od końca XIX w.    Ich losy były tak burzliwe jak losy Polski. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu rolniczego w Polsce miało rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 marca 1928 roku. Rozporządzenie to otworzyło drugi okres, ważny w historii polskich izb rolniczych. Według rozporządzenia z 1928 roku izba rolnicza została zdefiniowana jako jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-prawna, działająca na obszarze jednego województwa i w granicach ustaw państwowych oraz własnego statutu. Po II wojnie światowej izby rolnicze ostatecznie zostały zniesione specjalnym dekretem z 26 sierpnia 1946 r. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia kilkakrotnie wnoszone były do Sejmu projekty ustaw dotyczące powołania i funkcjonowania izb rolniczych. Tworzono je jednak, wykorzystując dostępne wówczas akty prawne, np. ustawę o izbach gospodarczych. Tekst ustawy o izbach rolniczych uchwalony przez Sejm 14 grudnia 1995 r. powstał w Parlamencie przy wykorzystaniu dotychczas złożonych projektów ustaw. Przy jej tworzeniu oparto się na doświadczeniach i wzorach sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej, m.in. Francji, w której izby rolnicze funkcjonują od ponad 150 lat, odgrywając znaczącą rolę w strukturach państwa. Ustawa o izbach rolniczych z 1995 r. była następnie kilkakrotnie nowelizowana w kierunku rozszerzenia kompetencji i zadań izb. Ustawą tą powołano samorząd rolniczy, którego jednostkami są izby rolnicze, tworząc możliwość organizowania się środowiska rolniczego w celu wspólnego rozwiązywania problemów wsi i rolnictwa, wypracowywania reprezentatywnych opinii i konstruktywnej współpracy z administracją rządową i organami samorządowymi. Przepisy obowiązującej ustawy o izbach rolniczych gwarantują samorządowi rolniczemu pełną niezależność w wykonywaniu zadań, podlegającą ochronie sądowej oraz wpływ na kształtowanie polityki rolnej i uczestnictwo w jej realizacji. Zadania, jakie izby rolnicze mają do wykonania, są bardzo różnorodne i obejmują m.in. działania na rzecz tworzenia rynku rolnego, rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi, poprawy jakości produktów rolnych, promowania eksportu produktów rolnych, prowadzenia doradztwa w zakresie działalności rolniczej oraz rozwijania współpracy z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Bardzo ważnym zadaniem izb rolniczych jest inicjowanie zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych i przedkładanie propozycji tych zmian organom administracji rządowej w województwie, a także opiniowanie projektów aktów prawnych. Zadania i kompetencje izb rolniczych określają również przepisy innych ustaw, dających samorządowi rolniczemu m.in. uprawnienia do współuczestniczenia w podejmowaniu przez organy administracji publicznej decyzji w sprawach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi na poziomie lokalnym.

img-3666 14 1

Krajowa Rada Izb Rolniczych również powołana została przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i statutu, reprezentuje izby rolnicze czyli ich członków tj. rolników przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przedstawia właściwym organom Państwa oraz organom samorządu terytorialnego wnioski w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatywy w zakresie regulacji prawnych.. Razem z wojewódzkimi izbami rolniczymi tworzy samorząd rolniczy.    Krajowa Rada Izb Rolniczych aktywnie uczestniczy również w tworzeniu wspólnej polityki rolnej na forum Unii Europejskiej, jest od 2006 r. pełnoprawnym członkiem COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych), najbardziej uprzywilejowanej i mającej najważniejszy głos w reprezentowaniu interesów rolników w stosunku do instytucji europejskich ponadnarodowej organizacji rolniczej. Oprócz zadań określonych przepisami ustawy o izbach rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych zajmuje się także podnoszeniem kwalifikacji rolników. Od 2010 r. do końca 2014 r. KRIR zorganizowała szkolenia dla blisko 16.000 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z zakresu produkcji biogazu rolniczego oraz pielęgnowania i ochrony upraw leśnych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich.

Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obecnie największym własnym projektem inwestycyjnym samorządu rolniczego. Finansowanie tej wartej blisko 4 mln złotych inwestycji w zasadniczej części sfinansuje Krajowa Rada ze środków własnych. W 2009 r. grunt pod ośrodek został nieopłatnie przekazany przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Warszawa.

Planujemy, że już za półtora roku sala wykładowa wypełni się rolnikami.

Ośrodek Szkoleniowo-Biurowy dla rolników w Parzniewie jest obiektem, który architektonicznie nawiązuje do tradycji, będąc jednocześnie budynkiem nowoczesnym. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że współtworzymy zaawansowany technologicznie oraz ekologicznie obiekt, który przez lata służył będzie kolejnym pokoleniom rolników – powiedział Dariusz Żak właściciel Korporacji Budowlanej Darco z Radomia. Ze względu na swą funkcję budynek posiada wiele nowych rozwiązań budowlanych – chociażby wymienniki ciepła. Istotny dla Inwestora był również aspekt ekologiczny.

Budowa Centrum poszerzy możliwości szkolenia rolników w zakresie możliwości pozyskiwania środków UE jak i szkoleń zawodowych.

Ośrodek rozpocznie swoją działalność w lipcu 2016 r.

Więcej zdjęć w galerii - zobacz >>>

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

img 3770
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolniczych; izbach; rolników; rozwoju; ; samorządu; rolnictwa; parzniewie; rolnicze; zakresie; również; rolnych; krajowej; ośrodek; ustawy; agencji;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »