shiuz__750 x 100 px_1

WNIOSEK LIR DO GMIN W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, Miast i Gmin, Miast

 Lubuska Izba Rolnicza, w związku z ogłoszeniem przez GUS  roku ceny 1 q żyta na kwotę 69,28 PLN, która będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok, kolejny raz zwraca się do Państwa o rozważenie obniżenia tego wskaźnika.

pole 300x224

 Uzasadnieniem takiego wniosku i propozycji niech będzie fakt, iż środki do produkcji rolnej ulegają ciągłemu podwyższaniu ( nawozy, paliwa, nasiona kwalifikowane, środki ochr. roślin, itp.), natomiast cena zbóż i kukurydzy oraz żywca uległa znacznemu obniżeniu w sezonie żniwnym 2013.

 Ponadto lubuscy rolnicy nie uzyskali pożytku z płodów w skali odpowiadającej cenie uznanej przez GUS, więc uznanie tego wskaźnika w pełnej wysokości byłoby dużym obciążeniem dla gospodarstw rolnych naszego regionu, które gospodarują na słabszych bonitacjach gleb niż reszta kraju.

 Jednocześnie przypominamy, że LIR opiniuje gminom uchwały, które są aktami prawa miejscowego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Przepis ten – w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 22.08.2001r. – stanowi:

 „art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (…).

    2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

 - co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie,

 -14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.

 Lubuska Izba Rolnicza, w związku z pracami władz gmin nad aktualnymi ustaleniami p budżetów na 2014 rok, zwraca się o uwzględnienie wniosku  samorządu rolniczego.

  Z poważaniem

 Do wiadomości:
- Wojewoda Lubuski

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

pole 300x224
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; samorządu; rolnego; podatku; projektów; administracji; rządowej; będzie; środki; wysokości; zwraca; organy; miejscowego; projektu; doręczenia; sprawie; które;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »