Ułatwienia w międzynarodowym handlu polskimi ziemniakami

Począwszy od sezonu uprawowego 2017 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), ulegają zmianie zasady wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Fot. Kwitnące ziemniaki

Fot. Kwitnące ziemniaki

Wykorzystując fakt, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie bakterii Cms w naszym kraju, zwłaszcza w profesjonalnych gospodarstwach towarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z inicjatywą rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich. Propozycje Polski były dyskutowane na forum UE, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej, jak i pozostałych państw członkowskich. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, osiągnięto akceptację dla szeregu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki polskich ziemniaków do krajów unijnych.

W związku z powyższym, wskazane wyżej rozporządzenie wprowadza następujące ułatwienia w wysyłce ziemniaków:

  1. możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms;
  2. w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Cms prób o wielkości 200, a nie jak do tej pory 400 bulw z każdych 25 t, co dwukrotnie ograniczy koszty takich badań;
  3. odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki. 

Gospodarstwa, które już dzisiaj spełniają wymagania konieczne dla uzyskania statusu miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms (wysadzanie jedynie bulw ziemniaka o potwierdzonej urzędowymi badaniami zdrowotności, przestrzeganie określonych w rozporządzeniu zasad higieny fitosanitarnej), powinny ubiegać się o jego uzyskanie. W celu uznania miejsca produkcji za wolne od bakterii Cms będą mogły bowiem zostać wykorzystane dane będące w posiadaniu Inspekcji, dotyczące działań podejmowanych przez producentów rolnych w poprzednich sezonach uprawowych.

Jednocześnie należy przypomnieć, że jedynie stałe podnoszenie standardów fitosanitarnych w produkcji przez wszystkich producentów pozwoli na dalsze ograniczenie występowania bakterii Cms, co z kolei pozwoli w przyszłości na całkowite zniesienie dodatkowych wymagań obowiązujących przy wysyłce polskich ziemniaków. Szczególnie istotna jest tu dbałość o zdrowotność materiału wykorzystywanego do nasadzeń, której gwarancję dają jedynie sadzeniaki ziemniaka zaopatrzone w paszport roślin lub bulwy ziemniaka z tzw. „samozaopatrzenia”, poddane urzędowym badaniom na obecność bakterii Cms.

 


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Ulatwienia w miedzynarodowym handlu polskimi ziemniakami 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Polski państw produkcji innych polskimi ziemniakami międzynarodowym jedynie dotychczasowych ziemniaka Ułatwienia handlu Rozwoju Rolnictwa członkowskich obecność wysyłce pozwoli producentów członkowskich. polskich miejsca związku rozporządzenie powinny transportu, ubiegać fitosanitarnej), higieny którym określonych rozporządzeniu uzyskanie. będą zostać wykorzystane będące bowiem środka przestrzeganie mogły takich uznania zdrowotności, (wysadzanie dzisiaj które wolnego spełniają konieczne uzyskania statusu posiadaniu obowiązku urzędowymi wysyłane badaniami potwierdzonej plombowania odstąpienie ziemniaki.  Gospodarstwa, badań; wymagania rolnych wykorzystywanego nasadzeń, której gwarancję materiału zdrowotność ziemniaków. Szczególnie istotna dbałość sadzeniaki zaopatrzone badaniom Cms.   Źródło Ministerstwo http://www.minrol.gov.pl/ urzędowym poddane paszport roślin „samozaopatrzenia”, obowiązujących wymagań uprawowych. Jednocześnie należy przypomnieć, stałe sezonach poprzednich dotyczące działań podejmowanych koszty podnoszenie standardów przyszłości całkowite zniesienie dodatkowych występowania ograniczenie fitosanitarnych wszystkich dalsze Inspekcji, zasadach, udało ograniczyć występowanie naszym sposób istotny Kwitnące ziemniaki Wykorzystując ostatnich latach kraju, zwłaszcza inicjatywą rewizji Propozycje dyskutowane wystąpiło Ministerstwo profesjonalnych gospodarstwach towarowych, Europejskiej. Fot. zasady zmieniającego sprawie szczegółowych sposobów kwietnia Ministra uprawowego wejściem życie rozporządzenia postępowania zwalczaniu sepedonicus (Cms), ulegają zmianie michiganensis Clavibacter zapobieganiu rozprzestrzenianiu Począwszy zarówno przedstawicielami Państwową Inspekcję Ochrony Roślin uznanego gospodarstwa konieczności badania, jeżeli pochodzą Nasiennictwa miejsce prób wielkości każdych dwukrotnie badań pobieranie Cms; przypadku sezonu wysyłania możliwość przeprowadzonych negocjacji, osiągnięto akceptację wyniku Ostatecznie, Komisji Europejskiej, pozostałych szeregu uproszczeń wprowadza następujące ułatwienia ziemniaków: wyżej wskazane krajów unijnych. W powyższym, ograniczy

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »