Szkolenie internetowe pod nazwą: „Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy lokalnych strategii rozwoju”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 21.09-19.10.2015r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR Oddział w Krakowie szkolenie internetowe pod nazwą: Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy lokalnych strategii rozwoju. W terminie do 16 września 2015 roku można zgłosić zainteresowanie samokształceniem, uzyskać dostęp do materiałów samokształceniowych oraz zaliczyć test. Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy doradców pracujących w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, którzy współpracują z lokalnymi grupami działania lub są zainteresowani problematyką budowy lokalnych strategii rozwoju.

Uczestnicy szkolenia legitymować się winni znajomością podstaw wiedzy z zakresu podejścia LEADER oraz założeń strategii „Europa 2020” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwłaszcza priorytetu 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.

Samokształcenie ma na celu zapoznanie doradców rolnych współpracujących z LGD z ideą podejścia CLLD – Rozwój kierowany przez lokalną społeczność oraz ich rolą w procesie wsparcia lokalnych grup działania w doskonaleniu procesów zarządczych, zwłaszcza w zakresie planowania strategicznego metodą partycypacyjną.

Perspektywicznym celem szkolenia jest wsparcie procesów budowy metodami oddolnymi i partycypacyjnymi lokalnych strategii rozwoju w zgodzie z opisem zawartym w PROW 2014-2020.

Moduły samokształcenia i ich wymiar (czas niezbędny na zapoznanie się z udostępnionym wykładem i zrozumienie oraz przyswojenie jego treści):
1. Teoretyczne podstawy planowania strategicznego rozwoju obszaru - 3 godz.
2. Diagnoza obszaru objętego strategią rozwoju – planowanie badań, określanie zakresu, wybór metod, technik i narzędzi, gromadzenie i opracowanie wiedzy, decyzje o wykorzystaniu wyników w planowaniu strategicznym - 3 godz.
3. Przekształcania drzewa problemów w strukturę celów oraz projektowanie kryteriów oceny w kontekście celów i wskaźników - 3 godz.
4. Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy planu strategicznego rozwoju obszaru - 3 godz.
5. Aktywność na forum internetowym - 1,5 godz.
6. Test zaliczeniowy - 0,5 godz.
Razem: 14

Harmonogram:
Szkolenie odbędzie się w terminie 21.09-19.10.2015 r., według poniższego harmonogramu:
21.09.2015 r.
Zamieszczenie 1 pakietu samokształceniowego (temat: Teoretyczne podstawy planowania strategicznego rozwoju obszaru) na platformie. www.cdrkursy.edu.pl
28. 09.2015 r
Zamieszczenie 2 pakietu samokształceniowego (temat: Diagnoza obszaru objętego strategią rozwoju – planowanie badań, określanie zakresu, wybór metod, technik i narzędzi, gromadzenie i opracowanie wiedzy, decyzje o wykorzystaniu wyników w planowaniu strategicznym) na platformie. www.cdrkursy.edu.pl
05.10.2015 r
Zamieszczenie 3 pakietu samokształceniowego (temat: Przekształcania drzewa problemów w strukturę celów oraz projektowanie kryteriów oceny w kontekście celów i wskaźników)
na platformie. www.cdrkursy.edu.pl
12.10.2015 r
Zamieszczenie 4 pakietu samokształceniowego (temat: Metodyka wsparcia dla LGD w procesie budowy planu strategicznego rozwoju obszaru) na platformie. www.cdrkursy.edu.pl
21.09-19.10.2015 r.
Uruchomienie i prowadzenie internetowego forum dyskusyjnego.
19,10.2015 r.
udostępnienie testu końcowego sprawdzającego wiedzę (test dostępny przez 24 godziny).

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku (do pobrania poniżej) faksem pod numer 12/424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: t.sedzik@cdr.gov.pl

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 16.09.2015 r. Po otrzymaniu Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku – w terminie trzech dni uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację do szkolenia. Informacja zostanie przesłana na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).

Informacje w sprawie rekrutacji, O/Kraków:
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
Teresa Sędzik - Tel.: (12) 424 05 54, e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl
 
Informacja merytoryczna dotycząca seminarium, CDR O/Kraków:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Leszek Leśniak – Tel.: (12) 424 05 03, e-mail: l.lesniak@cdr.gov.pl

Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; budowy; strategii; procesie; lokalnych; wsparcia; ; strategicznego; terminie; pakietu; obszaru; celów; zgłoszenia; doradztwa; metody;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »