Szkolenie: Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego pt. „Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie” finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

Głównym celem szkoleń jest przekazanie wiedzy z zakresu zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, bioasekuracji w zapobieganiu szerzenia się ASF, zasad wstępu oraz poruszania się po fermie trzody chlewnej, organizacji produkcji świń w zgodzie z zasadami bioasekuracji oraz wymaganiami dobrostanu.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszeństwo w dostępie do prowadzonych szkoleń mają doradcy wpisani na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczący usługi doradcze na terenie województwa w granicach, którego organizowane i realizowane są szkolenia.

W ramach realizacji operacji planowanych jest 7 szkoleń w następujących terminach:

Województwo

Termin realizacji szkoleń

Liczba miejsc na szkoleniach

Miejsca szkoleń

(Dokładne miejsca zostaną podane po zakończeniu procedur przetargowych)

Termin przysyłania zgłoszeń

warmińsko-mazurskie

19-20 lutego 2018r

30

Olsztyn – 10 km od Urzędu Miasta Olsztyn

13 lutego 2018r

świętokrzyskie

26-27 lutego 2018r

30

Kielce - 10 km od Urzędu Miasta w Kielcach

20 lutego 2018r

podlaskie

5-6 marca 2018r

30

Białystok - 10 km od Urzędu Miasta Białystok

26 lutego 208r

lubelskie

12-13 marca 2018r

30

Puławy – 10 km od Urzędu Miasta w Puławach

6 marca 2018r

podkarpackie

19-20 marca 2018r

30

Rzeszów - 10 km od Urzędu Miasta w Rzeszowie

6 marca 2018r

mazowieckie

19-20 marca 2018r

15

Brwinów - 20 km od siedziby CDR w Brwinowie

6 marca 2018r

mazowieckie

26-27 marca 2018r

15

Brwinów - 20 km od siedziby CDR w Brwinowie

6 marca 2018r

 

Dokładne miejsca szkoleń zostaną podane po rozstrzygnięciu procedur przetargowych.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu operacji.

Zgłoszenia uczestników na ww. szkolenia przyjmowane będą zgodnie z datami podanymi w tabeli powyżej.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia uczestnictwa.   

Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udzielają:

Anna Kowalska  tel. 22 729 66 34 wew.122

a.kowalska@cdr.gov.pl

Barbara Grygo tel. 22 729 66 34 wew.122

b.grygo@cdr.gov.pl

Karty zgłoszenia na szkolenia w województwie mazowieckim należy przesłać do Pani
Janiny Dąbrowskiej na adres: j.dabrowska@cdr.gov.pl tel. 22 729 66 34 wew. 106

Karty zgłoszenia na szkolenia w województwach: świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, należy przesłać do Pani
Renaty Koczkodaj na adres: r.koczkodaj@cdr.gov.pl, tel. 22 729 66 34 wew. 117

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program szkolenia

2018 szkolenie Bioasekuracja

 

 

 

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

2018 szkolenie Bioasekuracja
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: 2018r; szkoleń; urzędu; lutego; miasta; zgłoszenia; ramach; 22 729; szkolenia; usługi; utrzymujących; bioasekuracji; dobrostan; gospodarstw; rolniczego; doradztwa; miejsca; należy; przes;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »