shiuz__750 x 100 px_1

Spotkanie z szefami organizacji rolniczych

Spotkanie z szefami organizacji rolniczych Minister Stanisław Kalemba spotkał się z szefami organizacji rolniczych – członkami COPA-COGECA (Krajowa Rada Izba Rolniczych, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Zawiązek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych). Spotkanie odbyło się 4. lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Kalemba przedstawił stanowisko resortu w sprawie budżetu UE na kolejny okres programowania 2014-2020. Podkreślił, że do najważniejszych priorytetów w rolnictwie należą:

- osiągnięcie w ramach I filaru poziomu średniej unijnej w płatnościach bezpośrednich. Obecnie w Polsce płatności wynoszą 240 euro/ha z czego 25 euro z budżetu krajowego w formie płatności uzupełniających);

- utrzymanie wysokości wsparcia na II filar na dotychczasowym poziomie.

Minister Kalemba zaznaczył, że w obecnym stanie negocjacji bardzo ważne jest wspólne stanowisko organizacji rolniczych.

Szef resortu poinformował uczestników spotkania o trwających uzgodnieniach w zakresie utrzymania w Polsce systemu płatności SAPS, utrzymania kwotowania cukru i mleka, a także trudnych negocjacji w sprawie zliberalizowania warunków zazieleniania, w tym obniżenia areału do 3% i wyłączenia z programu gospodarstw do 10 ha.

Minister podziękował szefom organizacji za poparcie dla projektu ustawy o uboju rytualnym i podkreślił, że konieczne jest wspólne stanowisko organizacji rolniczych, celem wsparcia dalszych działań rządu w pracach nad tą ustawą w polskim Parlamencie.

Szef resortu poinformował także o podpisanych 11 stycznia br. ustaleniach z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego dotyczących uszczelnienia systemu obrotu gruntami rolnymi z zasobu WRSP. Zaznaczył, że pełna informacja w tej sprawie, w tym podpisane porozumienie wraz z nowymi zarządzeniami Prezesa ANR, została wysłana do organizacji rolniczych, a także do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szef resortu zaproponował, żeby kolejne spotkanie z szefami organizacji odbyło się ciągu 2. tygodni od zakończenia najbliższego szczytu UE.

Ustalono, że pozostałe postulaty o charakterze ogólnokrajowym (np. paliwo rolnicze, GMO, KRUS, podatek dochodowy) będą konsultowane i uzgadniane ze strukturami krajowymi organizacji rolniczych.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Spotkanie z szefami organizacji rolniczych width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: organizacji; resortu; rolniczych; ; spotkanie; rolnictwa; stanowisko; zawodowy; rolników; także; związek; rolniczych; płatności; rozwoju; podkreślił; ; budżetu;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »