Spotkanie z przedstawicielem zachodniopomorskich rolników

Spotkanie  z przedstawicielem zachodniopomorskich rolników Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uczestnik Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Julian Sierpiński przyjechał dziś do Warszawy na spotkanie z ministrem Stanisławem Kalembą.

W rozmowach uczestniczyli także: wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski oraz eksperci z ministerstwa i z agencji.

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do ustaleń podjętych podczas wizyty ministra Kalemby w Szczecinie 8 grudnia br.

Minister przedstawił propozycje zmian, które pozwoliłyby na wyeliminowanie w przetargu ograniczonym podstawionych osób tzw. słupów. W tym celu zaproponował, aby rady powiatowe izb rolniczych mogły zgłaszać zastrzeżenia do list osób dopuszczonych do przetargu. W przypadku umotywowanych zastrzeżeń, Agencja Nieruchomości Rolnych odstąpi od przetargu.

Kolejna przedstawiona przez ministra Kalembę propozycja dotyczyła powołania Zespołu Roboczego, w skład którego weszliby przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, MRiRW oraz ANR. Zadaniem zespołu byłoby wypracowanie rozwiązań uszczelniających system rozdysponowywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przed niepożądanymi działaniami, występującymi w procesie ich sprzedaży na powiększanie gospodarstw chłopskich i rodzinnych.

Z uwagi na sygnalizowane utrudnienia w relacjach rolników województwa zachodniopomorskiego z dyrekcją Oddziału Regionalnego ANR w Szczecinie, minister poinformował o wyznaczeniu do pracy w oddziale pełnomocnika Prezesa ANR. Jego rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji przetargów na sprzedaż gruntów rolnych oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rolników.

Szef resortu, za pośrednictwem prezesa Juliana Sierpińskiego, zwrócił się do rolników województwa zachodniopomorskiego z prośbą o zaprzestanie protestu i podjęcie przez Komitet Protestacyjny współpracy, w celu jak najszybszego wdrożenia nowych rozwiązań. Podtrzymał także swoje zapewnienie, że ewentualne decyzje kadrowe mogą być podejmowane dopiero po zakończeniu szczegółowej kontroli w Oddziale ANR. Minister zapowiedział, że 28-29 grudnia przyjedzie do Szczecina, aby rozmawiać z rolnikami i spotkać się przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego.

W tych dniach zbliżamy się już do Betlejem, a to czas pojednania i kończenia sporów, którego życzę nam wszystkim – powiedział na koniec spotkania minister Kalemba, dzieląc się opłatkiem ze wszystkimi jego uczestnikami.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Spotkanie z przedstawicielem zachodniopomorskich rolnikow width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zachodniopomorskiego; rolnych; spotkanie; minister; rolników; województwa; rolników; którego; gruntów; oddziale; grudnia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »