SPOTKANIE LUBUSKICH ROLNIKÓW Z GOŚĆMI Z MINISTERSTWA ROLNICTWA

Dnia 16.03  br. w Kalsku odbyło się spotkanie Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Lubuskiego Forum Rolniczego z licznym udziałem członków Lubuskiego Związku Rolników oraz ekspertami z Ministerstwa Rolnictwa. Dominowały dwa tematy bieżące – obrót ziemią oraz ubezpieczenia rolnicze i zmiany z tym związane. P-cy LFR W. Piasecki przypomniał genezę, działalność i ideę Forum, gdzie główną rolę pełniła Lubuska Izba Rolnicza.

Naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego w Ministerstwie Rolnictwa Mariusz Drozdowski przedstawił informacje dotyczące ustawy wstrzymującej sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa trafiła do Komisji Rolnictwa, projekt ustawy przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu na okres 5 lat. Przez ten czas nieruchomości będą przeznaczane do dzierżawy, a po 3 latach dzierżawy rolnicy uzyskają prawo pierwszeństwa nabycia tych gruntów, co oznacza, że będą mogli je nabyć w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych po cenie oszacowania. Wstrzymanie sprzedaży nie będzie natomiast dotyczyć nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha, większe nieruchomości będą mogły być sprzedawane tylko w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministra i tylko na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgodnie z projektem ustawy, nieruchomości rolne oprócz rolników indywidualnych będą mogły  kupić również osoby bliskie zbywcy (zstępni m.in. dzieci, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione). Ponadto nadal będzie możliwe przeniesienie własności nieruchomości rolnej na rzecz osób bliskich np. na rzecz dzieci w drodze umowy darowizny czy też umowy dożywocia. Sprzedaż nieruchomości rolnej lub oddanie jej w posiadanie innym podmiotom będzie możliwe po upływie 10 lat od nabycia nieruchomości. Wcześniej będzie to możliwe za zgodą sądu. Ograniczenia te będą dotyczyć nieruchomości nabytych dopiero po wejściu w życie ustawy.

Natomiast zmiany w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mają w większym stopniu umożliwić także młodym rolnikom nabywanie ziemi z Zasobu. Zgodnie z jej założeniami zgodę na nabycie będzie mogła uzyskać również osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, jeśli posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i co ważne zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Nowym rozwiązaniem jest przyznanie Agencji prawa pierwokupu akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ponadto w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do handlowej spółki osobowej, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa, będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej.

Proponowane przepisy mają na celu zapobieżenie faktycznemu przejmowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie są rolnikami a stały się wspólnikami w spółkach osobowych, bądź stały się akcjonariuszami lub udziałowcami w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych i faktycznie władają tymi nieruchomościami poprzez „kontrolowanie” tych spółek.

O przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach rolniczych poproszony został główny specjalista kierujący Zespołem Finansowania Gospodarstw Rolnych w Departamencie Finansów MRiRW Robert Fabiński.

Następnym punktem posiedzenia była dyskusja. Przewodniczący Forum W. Piasecki zaprezentował tezy, o które zabiega Forum. Wśród nich:
– regionalizacja polityki  rolnej i PROW (popierane m.in. przez Wojewodę Lubuskiego);
– regulowanie zasad dzierżawy ustawą, a nie tylko Kodeksem Cywilnym;
– zwiększenie możliwości dzierżawy nieruchomości z ANR dla młodych rolników (np. poprzez przeznaczenie pewnej ilości gruntów tylko na dzierżawy dla młodych rolników);
– ujednolicenie zasad szacowania szkód w uprawach (spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi – gł. suszą) przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe;
– zmiana zasad dotyczących poziomu strat kwalifikujących do wypłaty tzw. suszowego (obecnie 30%) w prod. rolnej – rozbicie na prod. zwierzęcą i roślinną.

Pytania z sali kierowane były w większości do reprezentantów Ministerstwa.

Alfred Kałużny – członek Zarządu LIR zapytał o dopłaty do ubezpieczeń, które miały wpłynąć na obniżenie cen, co nie przyniosło jednak oczekiwanego skutku. Należałoby wprowadzić jednolite zasady szacowania, bo obecnie ubezpieczyciele stosują różne zasady i tym konkurują ze sobą na rynku. Wprowadzenie regulacji ujednolicenia zasad szacowania stworzy zdrową konkurencję cenami ubezpieczeń.

Prezes LIR – Stanisław Myśliwiec poruszył temat klęski suszy i zbyt małej ilości odszkodowań w kraju, co wiąże się z niedostatecznym monitoringiem suszy  oraz sposobami szacowania szkód. Ponadto poruszył problem  konieczności ubezpieczenia  w KRUS rolników chcących nabywać grunty rolne, z czego mogą być np. całkowicie wyłączeni przetwórcy rolni.

Robert Fabiński przypomniał, że obowiązek ubezpieczania 50% upraw jest masowo nieprzestrzegany, mimo, że ostatnie lata były naznaczone niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Stawki rosną z tego właśnie względu, a zasady na jakich ubezpieczalnie szacują są oceniane przez departament merytoryczny w Ministerstwie. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego bada wysokość stawek ubezpieczeń dla rolników, a Ministerstwo kontroluje zakłady, które pobierają dotacje do składek.

W spotkaniu uczestniczyli właściciele dużej fermy bydła w Kruszynie, którzy przedstawili swój problem kończącej się dzierżawy ziemi, chcąc uzyskać zapewnienie jego rozwoju na kolejne lata. Mimo poparcia szefa związku hodowców bydła Stanisława Zawadzkiego – z-ca dyr. OT ANR Roman Jabłoński – nie dał jednoznacznej odpowiedzi czy dzierżawa będzie kontynuowana.

Dyrektor Oddziału ARiMR A. Rochmiński zapytany o wypłaty dopłat odpowiedział, że 80% z nich zostanie zrealizowane do końca kwietnia, a pozostałe, jak w latach poprzednich, do końca czerwca. Dodał, że biura powiatowe pracują również w soboty, a w tygodniu o godzinę dłużej, aby usprawnić proces.

Kończąc spotkanie prezes LIR – S. Myśliwiec zaprosił zebranych na cykliczną już Debatę Rolną 2016, która odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Red.

GALERIA:

 

 

 

 

125ml milk

DSC 0769 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; ; ; będzie; dzierżawy; będą; rolnych; które; rolników;  ; rolnej; spotkanie; ustawy; również; zmiany; ministerstwa; możliwe; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »