Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się wczoraj po raz kolejny z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wszystkich szesnastu ośrodków doradztwa rolniczego.

Głównym celem spotkania, które zostało zorganizowane w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, było omówienie stanu realizacji postulatów zgłaszanych przez związkowców podczas poprzednich rozmów.

Podczas spotkania dyskutowane były przede wszystkim kwestie zwiększenia poziomu wynagrodzeń pracowników doradztwa rolniczego. Przedstawiciel departamentu finansów omówił aktualną sytuację płacową ośrodków oraz przedstawił możliwości zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych w roku bieżącym. Dyskutowano również nad założeniami nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego. Omówione zostały też wątpliwości pojawiające się w związku z realizacją przez ośrodki działania „Korzystnie z usług doradczych” w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz założenia planowanego drugiego przetargu w tym zakresie.

Przedstawiciele związków ODR na spotkaniu z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim
Spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami związków ODR
Spotkanie podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego z przedstawicielami związków ODR
Przedstawiciele związków ODR na spotkaniu z podsekretarzem stanu Ryszardem Zarudzkim
 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/