Spotkanie z Minister Wyżywienia i Rolnictwa RFN

Wczoraj z inicjatywy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się w Berlinie spotkanie bilateralne z minister wyżywienia i rolnictwa RFN Julią Klöckner.

Spotkanie z niemiecką minister rolnictwa

Podczas spotkania omawiano 2 tematy: wyrównanie dopłat w rolnictwie oraz bliską współpracę obu krajów w zakresie zwalczania ASF.

Minister Ardanowski powiedział, że przyszła wspólna polityka rolna, musi zapewnić rentowność gospodarstw rolnych i żywotność obszarów wiejskich, spełniając jednocześnie oczekiwania społeczeństwa europejskiego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.

– Potrzebny będzie na realizację tych celów adekwatny budżet. Rolnicy powinni otrzymać  odpowiednie zachęty finansowe na realizację społecznie oczekiwanych działań w zakresie klimatu i środowiska – podkreślił minister Ardanowski i dodał, że dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich w tej perspektywie finansowej.

Minister zaznaczył, że nie ma uzasadnienia merytorycznego oraz politycznego dla dalszego utrzymywania w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanych płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą od 550 euro na hektar  do 202 euro/ha.

Wynagradzanie rolników i państw członkowskich za produkcję roślinną o wysokiej intensywności oraz obsadę zwierząt z odległych okresów produkcji rolniczej – sprzed 30 lat – nie odpowiada obecnym celom wspólnej polityki rolnej – powiedział podczas spotkania minister Ardanowski.

Minister Klöckner wskazywała na bardziej złożoną kwestię dopłat bezpośrednich oraz ich rolę w odniesieniu do różnic w kosztach ziemi i pracy pomiędzy krajami. Jednocześnie podkreśliła, że dla Niemiec problemem są  dopłaty powiązane z produkcją, finansowane w wielu krajach. Minister Niemiec zaproponowała dalsze, szczegółowe dyskusje na ten temat w grupie ekspertów.

Tematem spotkania podniesionym przez stronę niemiecką była kwestia walki z AFS. Minister Ardanowski przypomniał,  że Polska zmaga się z chorobą afrykańskiego pomoru świń już od 5 lat i wiele środków finansowych przeznaczyła na zwalczanie tej choroby.

– Na obszarach zachodniej Polski, wokół ognisk choroby zostały zbudowane solidne płoty. W sumie to około 250 km ogrodzenia. Niebawem zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne w zakresie redukcji stada dzików, w które zaangażowane zostaną odpowiednie służby państwowe informował szef polskiego resortu rolnictwa.

Strona niemiecka wyraziła gotowość do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania choroby oraz przekazania technicznych propozycji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.  

Ministrowie ustalili, że na forum UE należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą walki z ASF oraz wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Polska podkreśliła, że należy także wypracować lepsze mechanizmy pomocowe dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF. 

Zdjęcia (3)

 

125ml milk

1920
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: minister; zakresie; rolnictwa; ; spotkanie; spotkania; wyżywienia; galerii.; zdjęcie; pokaż; ardanowski; minister; należy; polska; płatności; jednocześnie; ; realizację; odpo;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »