shiuz__750 x 100 px_1

Rząd zapowiada pomoc po klęsce suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej informuje o podjęciu przez Radę Ministrów decyzji o ustanowieniu programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy zostali w roku 2019 poszkodowani przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź. Stosowna uchwała dotycząca łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez rząd na walkę ze skutkami suszy zostanie przyjęta w najbliższych dniach, po uzyskaniu od wojewodów szczegółowych informacji o zakresie szacunkowych strat w poszczególnych gminach.

1

Ministerstwo informuje, że dotacje dla rolników będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody wyniosły co najmniej 30 procent plonu. Podano także, że najbardziej poszkodowani, którzy ponieśli ponad 70 procent strat otrzymają tysiąc złotych na hektar. Pozostałe stawki pomocy nie są jeszcze znane, poda je w obwieszczeniu minister rolnictwa. Pierwsze środki powinny trafić do rolników już we wrześniu br.

Nowością jest zapowiedź różnicowania stawki pomocy w zależności od wysokości szkód w danej uprawie lub od obsady zwierząt (bydła, owiec, kóz lub koni) na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie poszkodowanego rolnika.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich. Na wniosek rolnika, który ucierpiał od wymienionych na wstępie klęsk, Prezes KRUS będzie udzielał odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne rolników i rozkładał je na dogodne dla rolnika raty. Zaś Dyrektor Generalny KOWR będzie stosował odroczenia w płatnościach dotyczących umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody.

Tymczasem dziesiąty okres raportowania prowadzony przez IUNG w Puławach nadal wykazuje na znaczącej części województwa wielkopolskiego suszę w uprawach kukurydzy (z wyjątkiem kilku gmin z powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego i krotoszyńskiego). Nie wykazuje jej jednak w uprawach buraka cukrowego. Jeżeli jednak suszę w uprawach buraka wykazywały poprzednie raporty, nie ma przeszkód, by w protokołach komisji klęskowych wykazywać straty także w uprawach tej rośliny.

Z przygotowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki raportu wynika, że jak dotąd, w Wielkopolsce wnioski o oszacowanie strat złożyło blisko 80 tys. rolników. W tej liczbie niespełna 1,5 tys. wniosków dotyczy innych szkód niż wyrządzone przez suszę. Szacunkowa wartość strat w samej tylko Wielkopolsce wynosi prawie 1,5 mld zł.

Powołane przez Wojewodę Wielkopolskiego gminne zespoły komisji, w których pracuje łącznie ponad 300 przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, największy nawał pracy mają już za sobą. Funkcjonują one nadal we wszystkich gminach. Rolnicy wciąż zgłaszają jeszcze wnioski na tzw. doszacowanie strat w nadal wegetujących uprawach, które to straty pogłębiły się od czasu ich szacowania w okresie poprzedzającym żniwa. Trwają nadal prace związane w wypełnianiem formularzy protokołów i dokonywaniem korekt. Nie słabnie determinacja, by wszyscy rolnicy zainteresowani uzyskaniem nadzwyczajnej bezzwrotnej pomocy mogli w terminie złożyć w biurach ARiMR wnioski, których nieodzownym załącznikiem jest protokół oszacowania wysokości strat.

Kornel Pabiszczak

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; uprawach; rolników; których; którzy; będzie; wysokości; zapowiada; procent; ponieśli; jeszcze; wnioski; szkód; kredytów; bankowych; buraka; jednak; gospod;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »