Rozwijamy pomoc żywnościową

Konferencja prasowa nt. PO PŻ

 

 
 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska podsumowali dotychczas przeprowadzone działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i poinformowali o dalszych planach prowadzenia tej pomocy.

− Program ten jest dla mnie ważny z dwóch powodów. Po pierwsze cieszę się, że produkty polskiego rolnictwa trafiają do polskich obywateli, tych w trudnej sytuacji. Po drugie dlatego, że działania takie pokazują wrażliwość społeczną, że nie zostawiamy bez pomocy osób, które jej potrzebują – zaznaczył minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa wykorzystuje istotną część produkcji rolniczej i jest szansą na ulokowanie nadwyżek produkcji żywności.

– To wydatkowanie jest wydatkowaniem racjonalnym. Pomoc trafia do faktycznie potrzebujących, w takich grupach asortymentowych, które są potrzebne i wykorzystywane w każdej polskiej kuchni. Mamy do czynienia z dobrze i racjonalnie zdiagnozowanym kanałem dystrybucji. Docieramy do ludzi potrzebujących, którzy sami nie kupiliby tej żywności, bo ich na to nie stać. Ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna i dobrze ukierunkowana – mówił minister Ardanowski.

Program rozwija się, jest modyfikowany i dostosowywany do zmian społecznych oraz potrzeb beneficjentów. Z miesiąca na miesiąc rośnie jego zasięg terytorialny – obecnie jest nim objętych 92% gmin w Polsce. Z roku na rok wzbogacana jest także zawartość paczki z pomocą żywnościową.

− W 2014 r., gdy rozpoczynaliśmy realizację pierwszego podprogramu, w paczce było 5 produktów, o łącznej wadze 7 kg i wartości 40 zł. W kolejnych latach było już 16 artykułów, od 2017 roku jest ich 21. W tym roku paczka składa się z 21 produktów, co daje wagę 49,5 kg i wartość 263 zł – poinformowała wiceminister Bojanowska.

2,5 mld zł – to budżet Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w tym 15%, czyli 360 mln zł, to środki krajowe. W bieżącym podprogramie kwota przeznaczona na pomoc i działania towarzyszące to 390 mln zł.

Celem programu jest w szczególności wsparcie osób dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością, bezdomnością, długotrwałą bądź ciężką chorobą. Pomoc przysługuje osobom, które uzyskują miesięczny dochód nie wywyższy niż 200% kryterium dochodowego ze świadczeń z pomocy społecznej. Według stanu do końca września 2018 r. była to kwota 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a na osobę w rodzinie było to 1028 zł. W tym roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 1402 zł i 1056 zł.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że program to nie tylko przekazanie paczki, to także szereg działań towarzyszących.

− Działania towarzyszące, to porcja wiedzy, która każdemu z nas jest potrzebna. Wiedzy jak się odżywiać, na jakie produkty zwracać uwagę i czym się charakteryzują, jak przygotowywać posiłki, jak prowadzić zdrowy styl życia. To są te obszary wiedzy, które w czasie tych dodatkowych działań związanych z rozdawaniem paczek, są komunikowane. To także uczenie odpowiedzialności za żywność.

Przy tej okazji szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na globalny problem marnowania żywności.

– Szacuje się, że około jedna trzecia żywności na świecie jest marnowana. Ta odpowiedzialność za niemarnowanie żywności, to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Jest procedowana ustawa o przeciwdziałaniu marnotrawstwu żywności. Moim zdaniem jest ona bardzo ważna zarówno w sensie etycznym, ale również dla polskiego rolnictwa. Nieumiejętność dystrybucji żywności na świecie sprawia, że ta żywność nie dociera do głodujących. Nie ma zagrożenia dla produkcji rolniczej w Polsce, jeżeli będziemy w sposób racjonalny, mądry i oszczędny gospodarowali żywnością. Potencjał polskiego rolnictwa możemy wykorzystywać również do innych celów. Do produkcji energii, do produkcji biomasy, która może być źródłem różnych surowców.

Zarówno minister Ardanowski jak i wiceminister Bojanowska przypomnieli, że ważną instytucją w procesie realizacji Programu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR jest instytucją, która realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa odpowiada z zakup żywności zgodnie z prawem zamówień publicznych, przeprowadza kontrole w organizacjach partnerskich, podpisuje umowy z ogólnopolskimi organizacjami partnerskimi.

Podprogram 2017 rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i trwał do końca czerwca tego roku. Realizowany był dzięki zaangażowaniu 4 organizacji ogólnopolskich: Caritas, Federacji Polskich banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Żywność w formie paczek lub posiłku trafiła do prawie 1 mln 400 tys. osób. Wiceminister Bojanwoska podziękowała wszystkim zaangażowanym podmiotom za ich pracę.

–  Pomoc taka jest szczególnie ważna dla osób starszych, z niskim świadczeniem emerytalnym –  podkreśliła Elżbieta Bojanowska.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych w podziale 85% i 15%.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

 


 Źródło
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/

125ml milk

2560x1080
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; produkcji; rolnictwa; polskiego; Żywnościowa; działania; które; program; programu; pomocy; środków; minister; najbardziej; także; osób; ardanowski; żywności; dzia;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »