Zagadnienia dotyczące handlu żywymi świniami omawiano wczoraj podczas spotkania szefów służb weterynaryjnych Polski i Litwy.

Celem spotkania polskiego głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka oraz  dyrektora Państwowej Komisji ds. Żywności i Weterynarii na Litwie Dariusa Remeika było przeanalizowanie wymogów i warunków dwustronnego handlu żywymi świniami.

Dyskutowano nt. stosowania środków kontrolnych i zapobiegawczych w odniesieniu do występowania ASF w obu krajach oraz wymogów technicznych dotyczących handlu trzodą chlewną z regionów objętych ograniczeniami w związku z ASF.

Szefowie służb weterynaryjnych obu krajów zgodzili się z koniecznością zaostrzenia technicznych wymagań kontrolnych  i usprawnienia mechanizmów wymiany informacji między Litwą i Polską.

Były to rozmowy techniczne przed spotkaniem ministrów rolnictwa obu krajów, które odbędzie się  w Berlinie podczas targów Zielony Tydzień.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.gov.pl/rolnictwo/