Rolnicy ofiarami „prawa Kalego”

Obradujące w dniu 27 czerwca 2017 roku IX Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęło wniosek w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, która poszerzyłaby listę zwierząt łownych o gatunki chronione, będące w stanie wolnym własnością Skarbu Państwa, a które często wyrządzają szkody w uprawach rolnych. Zrealizowanie wniosku dałoby możliwość starania się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez takie zwierzęta jak np. bobry czy kruki.

1

 

O potrzebie zmian dotychczasowych przepisów środowisko rolnicze wypowiada się już od wielu lat i podobne wnioski były zgłaszane już wcześniej, zarówno przez rady powiatowe, jak i walne zgromadzenie WIR. Już w połowie maja 2017 roku Prezes WIR Piotr Walkowski wystosował w tej sprawie pismo do Ministra Środowiska. Niestety, pozostało ono bez odpowiedzi.

Realizując wniosek walnego zgromadzenia, Zarząd WIR wystosował do Ministra kolejne pismo, w którym wyraźnie podkreślono, że celem postulowanych zmian jest poszerzenie możliwości uzyskania odszkodowań za szkody wyrządzane na terenach rolniczych przez dziko żyjące zwierzęta. Po głębokim namyśle, Minister Środowiska poinformował uprzejmie Prezesa WIR, że proponowane rozwiązanie uznaje za niezasadne i w związku z tym resort środowiska nie podejmie inicjatywy legislacyjnej o którą wnioskowała nasza izba. W końcowym fragmencie pisma znalazło się stwierdzenie, że odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne i chronione jest nie do przyjęcia, chociażby ze względu na koszty dla budżetu państwa.

Konkludując: jeżeli będące własnością rolnika zwierzę wyrządzi komukolwiek szkodę, to jest on zobowiązany do jej naprawienia, a nawet może zostać za to przez państwo ukarany, jeśli zaś szkodę rolnikowi wyrządza zwierzę będące własnością tegoż państwa, to zasada ta już nie obowiązuje.

Do pobrania:
Odpowiedź Ministra Środowiska na wniosek WIR

Kornel Pabiszczak

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: szkody; wniosek; ministra; będące; własnością; wyrządzane; państwa; ; Środowiska; zwierzę; sprawie; wystosował; rolnicy; zgromadzenie; zwierzęta; kalego”; „prawa; ofiarami; znalazło; ś;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »