Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt a Prawo łowieckie

12 grudnia br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która wpływa również na kształt ustawy Prawo łowieckie.

1

 

W projekcie tym znalazły się zapisy regulujące kwestie wykonywania polowania w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zdaniem projektodawcy usprawni to oraz ujednolici te zasady.

Zaproponowane zmiany skutkować będą powstaniem normy prawnej, która nakłada obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami obwodów łowieckich, w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Taki sam obowiązek nałożony zostaje na nadleśniczych PGL LP. Przyjęcie tych regulacji zaangażuje samorządy do współpracy z dzierżawcami oraz zarządcami obwodów łowieckich w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W uzasadnieniu do przedstawionego projektu znalazły się również zapisy, które nakładają na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich obowiązek dokarmiania zwierzyny, w szczególności wtedy, gdy w istotny sposób może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są uprawnieni do naruszania prawa do korzystania z nieruchomości w celu realizacji obowiązku dokarmiania, jednak dopiero po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu. Jednocześnie dokarmianie przestaje być obligatoryjne, jak dotychczas, a przyjmie formę fakultatywną. Będzie zatem stosowane jedynie wtedy, gdy działanie to nie będzie stwarzało zagrożenia epizootycznego i będzie realizowane w zależności od potrzeb w celu zapewnienia bytu zwierzynie w trudnych warunkach atmosferycznych, ciężkich zim lub w celu ograniczenia szkód w uprawach i płodach rolnych, w związku z zatrzymaniem zwierzyny w lesie.

Do projektowanych zapisów zostały również wprowadzone instrumenty, które wiążą się z najbardziej surową sankcją dla dzierżawcy obwodu łowieckiego, tj. utratą obwodu łowieckiego. Zdaniem rządzących stanowi najlepszy element motywujący do realizacji zadań państwa w zakresie zwalczania ASF. Jak czytamy w uzasadnieniu: „rozwiązanie to daje także wprost instrument pozwalający Polskiemu Związkowi Łowieckiemu (PZŁ) wyciągać konsekwencje w stosunku do kół łowieckich niedostosowujących się do wytycznych państwa, za które odpowiada Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Rozwiązanie to ułatwi PZŁ realizacje powierzonych mu zadań w zakresie zwalczania ASF poprzez wpływ na podstawowe ogniwo Zrzeszenia, czyli koła łowieckie. Dotychczas PZŁ mógł jedynie wprowadzać określone wytyczne na zasadzie zaleceń, co zdecydowanie osłabiało skuteczność walki z chorobą. Wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego albo – odpowiednio – uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z wydzierżawienia i przekazującej go w zarząd w przypadku niewykonywania przez dzierżawców albo zarządców planów łowieckich jest rozwiązaniem niezbędnym dla podniesienia skuteczności walki z ASF.”

Zabezpieczeniem dzierżawców przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym będzie konieczność przedstawienia obiektywnych przesłanek oraz będzie wymagało uzyskania opinii PZŁ albo wniosku PZŁ. Projekt ten znosi prawo pierwszeństwa w przedłużaniu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierżawcy, gdyż wcześniejsze zapisy zdaniem ustawodawcy, pozbawiały wydzierżawiającego możliwości skutecznego egzekwowania obowiązków ciążących na dzierżawcach, oczywiście w zakresie działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Przyjęto również regulację wprowadzającą normę, która umożliwi wykonywanie działań polegających na redukcji dzików w terenach miejskich bez użycia broni palnej, a także zapewni bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie uregulowano kara grzywny sytuację celowego utrudniania i uniemożliwiania polowania z powodów m.in. ideologicznych.

Zaproponowano również zmianę wysokości ryczałtu z 70% do 80% kwoty przysługującej myśliwemu, który wykonuje odstrzał sanitarny zwierząt nakazany przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub wojewodę. Zdaniem projektodawcy stanowić to będzie dodatkową motywację do szybkiej i sprawnej realizacji odstrzału sanitarnego. Pozostałe 20% kwoty ryczałtu powinno przysługiwać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. Ponadto przewiduje się zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt (pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą wykonująca odstrzał sanitarny), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni. Nieobecność pracownika musi zostać uzgodniona z pracodawcą.

Zgodnie z przyjętym projektem powiatowi lekarze weterynarii oraz wojewodowie uzyskali uprawniania do wydawania zakazów i nakazów związanych z zagrożeniem pojawienia się lub wystąpienia choroby zakaźnej. Do narzędzi tych należą między innymi wprowadzanie czasowych zakazów dokarmiania, nakazy określonego sposobu zagospodarowania tusz oraz odłów czy też poszukiwanie padłych tusz.

Barbara Idczak

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zwalczania; będzie; łowieckich; obwodów; również; zakresie; ustawy; projekt; zdaniem; obwodu; zwierząt; obowiązek; która; zakaźnych; ułatwienia; odstrzał; dzierżawy; real;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »