Projekt Inno4Grass – zapraszamy do współpracy innowacyjnych producentów bydła

Wielkopolska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz partnerami zagranicznymi, pochodzącymi z Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Francji, Szwecji oraz Włoch przystąpiła do realizacji projektu Inno4Grass – „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”, finansowanego z programu Horyzont 2020.

Projekt skierowany jest do rolników utrzymujących bydło, prowadzących gospodarkę rolną na łąkach i pastwiskach.

Celem niniejszego projektu jest wychwycenie innowacji stosowanych przez rolników w gospodarstwach, powiązanie zdobytych w terenie danych z wynikami badań naukowych, a następnie rozpowszechnienie wypracowanej podczas projektu wiedzy w danym kraju ojczystym oraz krajach poszczególnych partnerów projektu. Zakładanym efektem końcowym jest między innymi stworzenie programu badań naukowych, wychodzącemu naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez praktyków. Celem dodatkowym projektu jest zmniejszenie dystansu dzielącego przedstawicieli nauki i praktyki poprzez nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz naukowcami na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wielkopolska Izba Rolnicza rozpoczyna nabór innowacyjnych producentów mleka do udziału w projekcie, szczególnie wyróżniających się w swoim otoczeniu pod względem wdrażania innowacyjnych technologii i systemów produkcji, gotowych do zaprezentowania swojego gospodarstwa szerszej społeczności rolniczej.

Jakich innowacji poszukujemy w gospodarstwach?

  1. Innowacyjne maszyny lub sprzęt;
  2. Mieszanki paszowe o innowacyjnym składzie;
  3. Innowacyjne techniki konserwacji pasz;
  4. Innowacyjne przetwarzanie produktu w gospodarstwie;
  5. Innowacyjne zarządzanie trwałymi użytkami zielonymi;
  6. Prowadzenie innowacyjnego marketingu;
  7. Zarządzanie białkiem paszowym;
  8. Wybór rasy zwierzęcia;
  9. Innowacyjne techniki i systemy produkcji;
  10. Inne.

Innowacja rozumiana jest jako nowość już zastosowana w gospodarstwie, przynosząca rolnikowi namacalne zyski i korzyści.

Dzięki udziałowi w projekcie rolnicy będą mieli dostęp do najnowszych innowacyjnych technologii i systemów produkcji, stosowanych w gospodarstwach mlecznych w ośmiu wymienionych wyżej krajach Europy oraz jako pierwsi będą mieć szansę wdrożenia tych nowości u siebie. Wszelkie pytania, problemy zgłaszane przez konkretnych rolników będą poruszane podczas odbywających się cyklicznie forów dyskusyjnych z udziałem ekspertów pochodzących z różnych krajów Europy. Będzie to okazja do podejmowania rozmów na tematy dotyczące branży. Poszczególni rolnicy, biorący udział w projekcie otrzymają kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi ich gospodarstw. W wybranych gospodarstwach odbędą się drzwi otwarte z udziałem zaproszonych rolników, doradców i naukowców. Planowane jest również nakręcenie filmów, prezentujących dane gospodarstwo oraz dany rodzaj innowacji. W trakcie realizacji projektu przewidywana jest również organizacja konkursu na najbardziej innowacyjnego rolnika oraz organizacja szkoleń i konferencji promujących wyniki projektu Inno4Grass. Wszystkie zadania projektowe będą rozłożone na okres 36 miesięcy, tak aby nadmiernie nie angażować czasu rolników.

W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza producentów bydła mlecznego do udziału w projekcie. Dziesięciu najbardziej innowacyjnych rolników – producentów bydła, spełniających kryteria udziału zostanie zakwalifikowanych do współpracy. Szczegółowych informacji na temat projektu Inno4Grass udziela koordynator projektu ze strony WIR, pani Anna Czerwińska – mailowo pod adresem a.czerwinska@wir.org.pl oraz pod numerem telefonu 61 227 01 33.

Anna Czerwińska

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: projektu; innowacyjnych; innowacyjne; rolnicza; będą; rolników; inno4grass; ; producentów; bydła; udziału; podczas; udziałem; gospodarstwach; również; krajach; progra;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »