Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

logo

 
„Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa w warunkach zagrożenia epidemiologicznego” to operacja realizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy rolnikom, producentom żywności i doradcom w zakresie produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstwa w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożeń i wobec zmian w postawach i zachowaniach konsumentów.


Działalność Produkcji żywności w małej skali przez rolników w warunkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia mikrobiologicznego wymaga podjęcia i wdrożenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu wywołanego pandemią oraz zastosowania rozwiązań łagodzących skutki epidemii dla gospodarstw wiejskich produkujących żywność. Ze względu na wystąpienie dodatkowych, szczególnych wymagań związanych z wystąpieniem zagrożeń epidemiologiczych przy produkcji żywności należy zwrócić szczególną uwagę na uczciwe stosowanie przepisów prawa i norm technologicznych w celu budowania zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha żywnościowego (od pola do stołu). Elementem operacji będzie zaprezentowanie przykładów funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży żywności na poziomie lokalnym, przeprowadzenie analizy uwarunkowań prowadzenia takich inicjatyw oraz opracowanie wytycznych i rekomendacji dla podmiotów podejmujących taką działalność.

Projekty realizowane w ramach operacji skierowane są do osób, podmiotów zainteresowanych problematyką związaną z przetwarzaniem produktów rolnych i wprowadzaniem ich do obrotu - rolników, doradców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia rolnictwa. Zakres realizowanych w ramach operacji projektów obejmuje:

  • opracowanie i przygotowanie narzędzi badawczych w formie częściowo ustrukturyzowanych kwestionariuszy, przeprowadzenie badań ankietowych w wybranych gospodarstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą żywności na terenie Polski i weryfikacja zebranych danych,
  • organizację dwóch konferencji w formie webinarium n.t „Zmiany zachowań konsumentów w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i ich wpływ na funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności”
  • opracowanie i wydanie broszury dla rolników i doradców obejmującej wytyczne i rekomendacje na podstawie przeprowadzonej analizy badań ankietowych i analizy dostępnych wyników badań krajowych i międzynarodowych oraz badań własnych dotyczących percepcji ryzyka dla podmiotów prowadzących lub podejmujących działalność produkcji i sprzedaży żywności w ramach KŁD.

Zaplanowane w ramach operacji działania przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie organizacji sprzedaży i zachowania zasad dotyczących wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności wytwarzanej przez producentów rolnych i wprowadzanych do obrotu rynkowego w ramach KŁD.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem działalności produkcji żywności oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem krótkich łańcuchów dostaw żywności na obszarach wiejskich.


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

logo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: żywności; ramach; produkcji; warunkach; zagrożenia; operacji; zakresie; sprzedaży; badań; gospodarstwa; sprzedaż; analizy; ryzyka; epidemiologicznego; podmiotów; podejmujących; rolnych; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »