Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. Pod nieobecność profesora Józefa Orczyka spotkaniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Karol Pufal. Na spotkaniu Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował Grzegorz Wysocki, Dyrektor Biura WIR.

Na początku pracownicy WUP w Poznaniu przedstawili stan wdrażania działań Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie powierzonym do realizacji WUP w Poznaniu oraz wskaźniki efektywności 6 podstawowych form aktywizacji zawodowej, uzyskane przez powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce w 2018 roku.

Jolanta Babiarczuk, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy, podsumowała działalność WUP w Poznaniu i jego wyniki na tle kraju. Efekty zastosowania podstawowych form przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce przez powiatowe urzędy pracy za 2018 rok są następujące:
- działania aktywizacyjne skierowano do 22.770 osób,
- udział w formach ukończyło 19.221 osób,
- zatrudnienie znalazło 15.446 osób.

Wielkopolski Urząd Pracy osiągnął efektywność zatrudnieniową na poziomie 80,36%, przy średniej dla kraju 84,96%. Tę średnią efektywność argumentowano tym, że w Wielkopolsce jest najmniejsze bezrobocie w kraju (obecnie 2,8%, przy 5,6% w kraju), dlatego osoby, które pozostają bierne zawodowo stanowią trudny materiał i wymagają szczególnego wsparcia.

Osiągnięta efektywność kosztowa, to 9.963,40 zł na zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej (o 1.294,57 zł więcej niż w 2017 r.), przy łącznym budżecie dla Wielkopolski na aktywizację w różnych formach w kwocie 153,9 mln zł. Jest to lepszy wynik na tle kraju, gdyż wskaźnik efektywności w Polsce wynosi 10.286,42 zł.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że:

  • osiągnięty wzrost efektywności zatrudnieniowej nadal pozostaje poniżej oczekiwań,
  • obserwowany jest brak korelacji pomiędzy działaniami PUP a oczekiwaniami osób poszukujących zatrudnienia,
  • obserwowany jest problem z efektywnością podejmowanych działań w powiatach z wysoką stopą bezrobocia,
  • dostrzegany jest spadek zainteresowania stażami, z uwagi na relatywni niską wartość stypendium stażowego.

W kolejnym punkcie Joanna Wąsala, przedstawiciel ZNP, przedstawiała sytuację w szkołach ponadpodstawowych z podwójnym rocznikiem. Z przeprowadzonych ankiet w wielkopolskich placówkach oświatowych, wynika, iż kumulacja roczników spowodowała m.in:

  • problemy z dostaniem się uczniów do wybranej szkoły,
  • wymusiła zmiany w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć, ze względu na brak pomieszczeń do nauki oraz braki kadrowe (głównie: przedmioty ścisłe, języki oraz przedmioty zawodowe),
  • wprowadzenie w wielu szkołach zajęć na dwie zmiany, co z kolei ogranicza uczniom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, nie wspominając o życiu prywatnym uczniów,
  • przepełnienie w wielu klasach (nawet 34-39 uczniów),
  • brak wystarczającej liczby wyposażenia w klasach (głównie pomocy naukowych i stanowisk do zajęć informatycznych i do praktycznej nauki zawodu),
  • niedobór pomieszczeń do ćwiczeń, brak sal gimnastycznych, pomieszczeń socjalnych, zbyt mało toalet (przy 5-minutowej przerwie nie wszyscy mogą skorzystać z toalety).

W kolejnym punkcie Witold Solski, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska, podsumował spotkanie pt. „Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście regionalnych rynków pracy – wnioski z badania delfickiego”. W Wielkopolsce możemy stworzyć coś od podstaw, gdyż mamy ku temu odpowiednie warunki i zaplecze. Otwarci na rozmowy są przedstawiciele MEN. W przyszłym roku zaplanowana jest specjalna konferencja w Poznaniu, w której udział zapowiedziała delegacja z Warszawy.

W ostatnim punkcie obrad Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przedstawił sytuację na wielkopolskim rynku pracy – rekomendacje i wnioski Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. W jego ocenie, jako przedsiębiorcy, w 2020 roku wzrosną ceny (m.in. z powodu podwyżki cen prądu), a przez to również wzrosną, choć początkowo nieznacznie: inflacja i bezrobocie. Około 2 mln Polaków wyjechało z kraju, ale w międzyczasie napłynęło sporo pracowników ze Wschodu, głównie z Ukrainy. Wiele krajów, choćby nasi najbliżsi zachodni sąsiedzi Niemcy, budowało swój dobrobyt na sile roboczej z zagranicy. Nie powinniśmy się tego bać u nas w kraju. Jednak powinniśmy zadbać o to, by Ukraińcy odpowiednio się zintegrowali z nami. Dziś mogą przebywać w kraju tylko pół roku, nie opłaca się więc pracodawcom w nich inwestować (języki, kursy, podnoszenie kwalifikacji). Powinni mieć możliwość dłuższego pobytu oraz możliwość przyjazdu z rodzinami. Część środków na zwalczanie bezrobocia powinno być skierowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników z Ukrainy. Ponadto należy zadbać o większą aktywizację emerytów. Obecnie wielu z nich, przy niskich emeryturach, pracuje w szarej strefie. Należałoby również zakończyć temat uprzywilejowanych emerytur, które niszczą gospodarkę i nasilają zjawisko niesprawiedliwości społecznej.

Na koniec zebrani zapoznali się z materiałami o charakterze informacyjnym i przekazali sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Opracowanie: Biuro WIR

Do pobrania:
Stan wdrażania EFS 2019,
Efektywność PFAZ 2018,
Efektywność FP w Wlkp_2018,
Barometr Zawodów V edycja.

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wielkopolsce; posiedzenie; pracowników; efektywność; poznaniu; efektywności; pomieszczeń; zajęć; możliwość; punkcie; ; które; powiatowe; urzędy; podnoszenie; kraju.; os&;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »