Posiedzenie Walnego Zgromadzenia w Drzymałowie

W środę 13 września 2017 r. w Drzymałowie k. Rakoniewic (powiat grodziski) obyło się X Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Obrady rozpoczęły się od upamiętnienia 160. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Michała Drzymały – niezłomnego chłopa wielkopolskiego, zasłużonego w walce o polskość ziem pod zaborami. Delegaci WZ wzięli udział w specjalnej konferencji poświęconej Drzymale, wcześniej składając kwiaty pod obeliskiem poświęconym jego pamięci.

1

 

Posiedzenie otworzył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który przedstawił współgospodarzy konferencji: Starostę Grodziskiego- Mariusza Zgaińskiego i Burmistrza Rakoniewic- Gerarda Tomiaka. Następnie Prezes Walkowski przywitał przybyłych gości, m.in.: Wiktora Szmulewicza- Prezesa KRIR, Stanisława Myśliwca- Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, Henryka Szymańskiego- Burmistrza Grodziska Wlkp., Małgorzatę Włodarczyk- Wójta Miasteczka Krajeńskiego, Honoratę Kozłowską- Burmistrza Wielichowa, Dorotę Jaśkowiak- Przewodniczącą Rady Powiatu Grodziskiego oraz zgromadzonych na sali członków WZ WIR i pracowników biur Izby.

Po konferencji obrady WZ kontynuowano. Przewodniczącym obrad został wybrany Jerzy Kostrzewa, a Sekretarzem obrad Janusz Popiół – obaj z powiatu grodziskiego, jako gospodarze miejsca spotkania.

2

 

W części plenarnej obrad X WZ WIR przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z działalności za pierwsze półrocze 2017 r. oraz uchwaliło dwa stanowiska:

  • w sprawie sytuacji w rolnictwie wielkopolskim po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski,
  • odnoszące się do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566).

Ponadto X WZ WIR przyjęło 11 wniosków, które wpłynęły od Rad Powiatowych WIR. Najważniejsze z nich to:

  • wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie bezzwłocznej wypłaty 100% dopłat bezpośrednich w formie zaliczek gospodarstwom poszkodowanym w wyniku nawałnic, jakie miały miejsce w lipcu i sierpniu 2017 r.,
  • umożliwić gospodarstwom prowadzącym chów trzody chlewnej, które wprowadziły w swoim obrębie pełną bioasekurację utrzymanie cyklów produkcyjnych w przypadku stwierdzenia w ich rejonie wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń, bez konieczności występowania po okresie 40 dni od wykrycia wirusa do Inspekcji Weterynaryjnej o zgodę na wyprowadzanie świń z gospodarstwa,
  • wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie które nie są już kwalifikantem,
  • wystąpić do Pani Jolanty Ratajczak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie zwiększenia limitów na odstrzał bobrów w poszczególnych okręgach łowieckich. Ponadto wskazane byłoby wprowadzenie tzw. strzałowego w ramach programu redukcji populacji bobra,
  • zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem by te uprawy z których nie zebrano plonów na skutek podtopień i nawalnych deszczy zaliczyć na poczet zazielenienia w bieżącym i przyszłym roku,
  • wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znacznego ograniczenia populacji dzika w całym kraju,
  • wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w związku z wprowadzeniem przez Ukrainę embarga na nasze produkty rolne,
  • wniosek o wystąpienie do Pani Prezes Rady Ministrów o pilną zmianę treści uchwały nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu br. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, aby program ten objął także rolników, którzy ponieśli szkody w lipcu br.

W drugiej części obrad odbyło się spotkanie z Wiktorem Szmulewiczem- Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W swoim wystąpieniu Prezes Szmulewicz odniósł się do postaci Michała Drzymały – 160 lat minęło od jego heroicznej walki, ale programem obrony ziemi, który on zainicjował nadal jesteśmy objęci, tutaj zakusy sąsiadów zawsze były takie, żeby ją przejąć. Michał Drzymała to symbol walki o polską ziemię. Stwierdził: „Trochę Wam zazdroszczę. Pochodzę z Mazowsza z okolic Płocka. My tak tego nie odczuwaliśmy. Tam ziemia była zawsze nasza. 80% ludności w tamtym czasie i w tych okolicach utrzymywało się z rolnictwa, tak ziemia i rolnictwo było wtedy wiodące i stanowiło o polskości”.

3

 

Prezes KRIR poruszył także temat ustawy Prawo łowieckie oraz Prawo wodne. Od września obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska 0,1 dzika/ha na wschód od Wisły i 0,5 dzika/ha na zachód. Wczoraj odbyła się komisja w Sejmie, na której powiedział, że ważne, żeby zabezpieczyć te tereny, na których jeszcze nie ma ASF, dofinansowanie z bioasekuracji powinno być dostępne dla wszystkich, nie chciał „krakać”, ale do Wisły się tego nie utrzyma. Bioasekuracja zmniejsza ryzyko, ale go nie wyklucza. Ukraina zamknęła się przed nami na rynek wieprzowy, ale ona nigdy na nas nie była otwarta w tym temacie. Dodał, że jeżeli nie ma w budżecie państwa środków na realizację ustawy, to myśli prywatnie, że nie są prowadzone żadne prace, to będzie to przesunięte za rok.

Prezes W. Szmulewicz zaznaczył, iż weszła ustawa Prawo wodne, a nie ma rozporządzeń szczegółowych, dot. okresów przejściowych, nie ma stawek za wodę, za ścieki. Jutro będzie spotkanie zespołu ds. opracowania przepisów szczegółowych i okresów przejściowych. Poprosił zebranych o propozycje, ponieważ Minister prosił o uwagi. Zespół jutro nie załatwi wszystkich spraw, ale jak najszybciej należy wnosić te uwagi, bo potem będziemy mówić, że nie mieliśmy wpływu. Tak jak udział nasz w komisjach szacowania strat to jest nasza rola, żeby patrzeć na ręce urzędników i stawać w interesie chłopa, a nie podejmować decyzje. W. Szmulewicz odniósł się także do opinii komorniczych. Stwierdził, iż tymi opiniami dla komornika to możemy obronić chłopa. Trwa walka, czy izby rolnicze są potrzebne czy nie. Im więcej będziemy mieć zadań zapisanych w rozporządzeniach i ustawach, tym lepiej, będzie wykazane że mamy na celu bronić chłopów. Prezes KRIR wskazał, że na te cele mamy te 2% z odpisu podatku. My jednak dajemy opinię, a decyzję podejmie komornik.

4

 

W kwestii obrotu ziemią rolną Prezes Szmulewicz stwierdził, iż działo się źle w sprawach ziemi. Mógł kupować kto chce i ile chce. Dzisiaj zostało to ukrócone, a cena ziemi nie spadła. Apelował, aby wszelkie sygnały o nieprawidłowościach od razu zgłaszać. Kiedy Minister pyta, to Prezes musi mieć argumenty i konkretne przykłady spraw. Prosił, aby wszystkie sygnały o niewydzierżawianiu gruntów z Zasobu zgłaszać, to będzie to poruszał na szczeblu centralnym.

Pan Prezes W. Szmulewicz podkreślił, iż przyjechał do nas, by wyjaśnić także, jak układa się współpraca z resortem rolnictwa (wniosek RP w Turku). Stwierdził, iż współpracuje mu się dobrze, jesteśmy samorządem, który ma wyrażać opinie dla Ministerstwa, naszym obowiązkiem jest dobra współpraca. Powiedział: „Na dzisiaj praktycznie jako dla szefa Izby drzwi do gabinetu Ministra są otwarte, bez umawiania się nawet. Jeszcze przy objęciu nowej władzy była mowa, że nie będzie Izb, a minęły dwa lata i nadal jesteśmy. Ja wchodząc do Sejmu czuję Wasz oddech. Minister chce nas wzmocnić dając nowe zadania. Im więcej zdań, tym więcej argumentów o konieczności istnienia samorządu rolniczego. Inne związki nie mają struktur tak jak izba. Zbierze się 10-15 osób i zawiązują organizację krajową, bez żadnych struktur. Nam się udało mi odwlec zapowiadane zmiany – propozycja KUKIZ została zamrożona. Uważam, że naszą rolą, w interesie chłopa, jest współpraca z Rządem, bez względu na opcję polityczną, która wygra”.

Stanowiska X WZ WIR:
Stanowisko WZ WIR ws. sytuacji w rolnictwie wielkopolskim po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski
Stanowisko WZ WIR ws. wprowadzania przepisów związanych z nowym Prawem wodnym

Opracowanie: Biuro Wojewódzkie WIR

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: prezes; ministra; sprawie; rolnictwa; będzie; szmulewicz; ; przepisów; rozwoju; wystąpieniu; więcej; które; wniosek; także; który; wystąpić; burmistrza; drzymałowie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »