Posiedzenie Rady Społecznej

W piątek 26 lutego br. w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencję reprezentowali Prezes dr Waldemar Humięcki oraz Wiceprezes Hanna Myjak oraz dyrektorzy zespołów w Biurze Prezesa. Głównym tematem spotkania była kwestia dzierżawy państwowych gruntów w świetle projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pierwszy punkt programu dotyczył klęski suszy, jaka nawiedziła w 2015 roku wiele polskich województw. Dyrektor Józef Zbigniew Polanowski tłumaczył procedurę ubiegania się o ulgi w czynszu dzierżawnym ze strony rolników dotkniętych suszą.

Wiele pytań dotyczyło przygotowywanej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Leszek Dereziński, Prezes Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zauważył, że w nowej ustawie niejasna jest przyszłość działających w rolnictwie spółek prawa handlowego i spółek pracowniczych. Podkreślił też, że ważne byłoby zwiększenie pomocy dla osób zamieszkałych na terenach byłych PGR. Prezes Humięcki powiedział, że zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Agencja Nieruchomości Rolnych poszukują takich rozwiązań. Pomoc będzie się koncentrowała przede wszystkim na remontach i rewitalizacji obiektów mieszkalnych. Waldemar Humięcki zachęcał też organizacje rolnicze do aktywności podczas procesu legislacyjnego ustawy na forum Sejmu tak, aby jej ostateczny kształt był zgodny z oczekiwaniami środowisk rolniczych.

Najwięcej czasu podczas spotkania poświecono jednak na sprawy dotyczące zagospodarowania gruntów będących w Zasobie.

Prezes dr Waldemar Humięcki powiedział podczas posiedzenia, że w związku ze wstrzymaniem sprzedaży państwowej ziemi obecnie ANR koncentruje się na dzierżawie wolnych gruntów w trybie przetargów ograniczonych. Ważne jest, aby do czasu rozpoczęcia okresu wegetacyjnego, do rolników indywidualnych trafiło jak najwięcej ziemi w formie długoterminowych, stabilnych dzierżaw. Dlatego umowy są zawierane na okres nawet do 10 lat, dodał Prezes.

Podkreślił, że ogromną rolę do odegrania w tym procesie mają Rady Społeczne działające przy Oddziałach Terenowych Agencji, które m.in.: mogą rekomendować swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji przetargowych; są głosem doradczym dla dyrektora oddziału w kwestii wyboru rodzaju przeprowadzanego przetargu oraz określenia wagi poszczególnych kryteriów w przypadku przetargów ofert pisemnych. Zwrócił także uwagę, że w takim przetargu wysokość czynszu wywoławczego nie tylko nie jest jedynym, ale również nie jest najważniejszym kryterium wyboru oferty, o co od lat wnioskowali sami rolnicy.

Prezes dr Waldemar Humięcki podziękował wszystkim członkom Rady za już wykonaną pracę, szczególnie w regionach, gdzie odbyły się posiedzenia i zostały wdrożone zasady, których współautorami byli sami przedstawiciele organizacji rolniczych.

Anna Zając-Plezia, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem poinformowała, że Agencja kontynuuje zawieranie umów sprzedaży w przypadku procedur rozpoczętych przed 20 listopada ub. r., również zawieranych z dzierżawcami w ramach ustawowego pierwszeństwa w nabyciu. Wcześniej jednak konieczna jest weryfikacja dokumentów, która jest przeprowadzana zarówno w Biurze Prezesa, jak i w Oddziałach Terenowych Agencji. Z uwagi na to, że umowy kupna-sprzedaży muszą zostać zawarte najpóźniej 29 kwietnia, pozostało niewiele czasu na załatwienie rozpoczętych spraw. Dyrektor odpowiadała też na wiele pytań dotyczących zasad dzierżawy państwowych gruntów w przyszłości.

W skład Rady, która pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą dla Prezesa Agencji, wchodzą przedstawiciele: Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; Krajowej Rady Izb Rolniczych; Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”; Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP; Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona; Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników; Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” oraz Związku Byłych Pracowników PGR.

Celem Rady jest bieżąca wymiana informacji, konsultacja problemów powstałych przy wykonywaniu przez Agencję jej zadań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Prezesa Agencji.

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Prezes Waldemar Humięcki i Wiceprezes Hanna MyjakDyrektor Józef Zbigniew PolanowskiPrezes Leszek DerezińskiCzłonkowie Rady SpołecznejCzłonkowie Rady Społecznej

 

 

Źródło
Agencja Nieruchomości Rolnych
http://www.anr.gov.pl

125ml milk

image gallery?uuid=315dfe36 5c0c 4fd8 b0f7 f1fccd532db1&groupId=98416&t=145683996
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: związku; nieruchomości; humięcki; zawodowego; sprzedaży; rolników; waldemar; gruntów; zasobu; ustawy; posiedzenie; właścicieli; rolnych; dyrektor; rolnictwa; skarbu; własności; r;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »