Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

Logotyp ARiMR

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
  • Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych  w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Obowiązek publikacji ogłoszeń wprowadzono na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60), które weszły w życie 18 stycznia 2017 r. W związku z tym, dla umów o przyznanie pomocy zawartych (tzn. podpisanych) od 18 stycznia 2017 r., przy wyborze wykonawcy należy stosować tryb konkurencyjny, wynikający z art. 43a przedmiotowej ustawy.

Do dnia umożliwienia udostępniania zapytań ofertowych w sposób określony w wyżej wymienionym artykule ustawy, zapytanie ofertowe jest udostępniane różnym podmiotom co najmniej przez:

  1. zamieszczenie tego zapytania na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do jego udostępnienia różnym podmiotom - w przypadku gdy posiada taką stronę;
  2. skierowanie tego zapytania do:
    1. co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
    2. wszystkich potencjalnych wykonawców - w przypadku gdy istnieje mniej niż trzech potencjalnych wykonawców.

 


Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

 

125ml milk

csm Logo ARiMRnazwa slider 36 abb281f7c8
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ogłoszeń Portalu 2014-2020 Modernizacji Restrukturyzacji pomocy trybie zapytania nadanie Agencji uprawnień ustawy zamówień oferty dostawę wykonanie usługi wszystkich Wybór robót towaru Wnioskodawców/Beneficjentów. przepisów budowlanych inwestycji, publicznych Wniosku operacji potencjalnych wartości Portal należy stosowania konkurencyjnym Rolnictwa Wiejskich Wniosek wykonawców Rozwoju zamówieniach możliwe Obszarów ogłoszeń stycznia finansowym rzeczowo zestawieniu trzech powyżej wypełniania zapytań wyboru różnym technicznej, najmniej podmiotom przypadku ofertowe ofertowych zobowiązani zadań życie weszły Programu które obszarów wprowadzono lutego publikacji sektorowych. Obowiązek podstawie wspieraniu rozwoju Europejskiego Funduszu środków udziałem wiejskich Rolnego ustawy. Do podmiotu obowiązanego udostępnienia internetowej stronie udostępniane przez: zamieszczenie posiada stronę; Agencja http://www.arimr.gov.pl/     Źródło wykonawców. skierowanie wykonawców, istnieje zapytanie ustawy, wykonawcy stosować konkurencyjny, wyborze podpisanych) umów przyznanie zawartych wynikający przedmiotowej wyżej wymienionym artykule określony sposób umożliwienia udostępniania związku beneficjentów wykonywania określonego rodzaju niezbędnych urządzeń budowlanych, maszyn działalności. Portal dostępny loginem hasłem nadanym zalogowaniu ofertowego adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl Opublikowanie robót zamieszczać obowiązku konkurencyjnym, udostępni wywiązania możliwości zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom specjalny portal, 2014-2020, będą realizowanych działań/poddziałań/typów którym Wnioskodawcy/Beneficjenci ARiMR. uprawnienia kosztów kwalifikowalnych, tj.: refundacji formie wnioskodawców przyznawanej Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy ujętych  poniżej zobowiązanych Wnioskodawców/Beneficjentów ujętych netto; dotyczy konkurencyjnego wypełnieniem zapoznać Instrukcją Rolnictwa. Przed składając zamieszczania wystąpić Rolnictwa. Dokumenty pobrania: konieczności logowania. Obowiązek opublikowanych otwórz Przeglądanie otwórz Instrukcja wyłączonych

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »