Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 22 lipca br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486), dokonał podziału dodatkowych kwot połowowych następujących gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim:

  • dorszy z podobszarów 25-32,
  • śledzi z podobszarów 22-24,
  • śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32,
  • szprotów z podobszarów 22-32,
  • łososi z podobszarów 22-31.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
 i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa dorszy na armatora na statek (t)

pon. 8 m

2

0

0

8 – 9,99 m

32

31

3,740

10 – 11,99 m

75

62

7,480

12 – 14,99 m

44

41

13,090

15 – 18,49 m

31

31

14,960

18,5 – 20,49 m

19

18

16,830

20,5 – 25,49 m

22

21

18,700

25,5 – 30,49 m

10

8

13,090

pow. 30,49 m

4

4

5,610

Razem

239

216

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2402,977 tony rozdysponowane zostało 2402,950 tony. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa dorszy wynosi 27 kg.

W przypadku śledzi stada zachodniego dodatkową kwotę połowowąprzyznano w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa śledzi stada zachodniego (t)

33

25

0,173

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 4,332 tony rozdysponowane zostało 4,325 tony.

W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada zachodniego wynosi 7 kg.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych śledzi z podobszarów 25-27, 28.2, 29 i 32, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
 i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa śledzi na armatora na statek (t)

pon. 8 m

0

0

0

8 – 9,99 m

2

1

5,191

10 – 11,99 m

25

7

5,191

12 – 14,99 m

17

9

5,191

15 – 18,49 m

11

8

7,787

18,5 – 20,49 m

17

17

12,978

20,5 – 25,49 m

24

19

25,957

25,5 – 30,49 m

32

28

51,913

pow. 30,49 m

4

4

51,913

Razem

132

93

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 2525,588 tony rozdysponowane zostało 2525,568 tony.

W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa śledzia stada centralnego wynosi 20 kg.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach połowowych szprotów, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie długości statku, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne
 i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa  kwota połowowa szprotów na armatora na statek (t)

pon. 12 m

17

0

0

12 – 14,99 m

21

14

4,023

15 – 18,49 m

12

9

8,047

18,5 – 20,49 m

18

18

20,117

20,5 – 25,49 m

25

22

40,233

25,5 – 30,49 m

27

27

70,409

pow. 30,49 m

4

3

80,467

Razem

124

93

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 3518,428 tony rozdysponowane zostało 3518,421 tony.

W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa szprotów wynosi 7 kg.

W przypadku łososi dodatkową kwotę połowowąprzyznaje się w częściach równych na poszczególne statki rybackie:

Liczba wszystkich złożonych wniosków

Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne

Indywidualna dodatkowa kwota połowowa łososi (szt.)

51

38

4

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 179 szt. rozdysponowane zostało 152 szt.

W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że nierozdysponowana dodatkowa kwota połowowa łososi wynosi 27 szt.

 


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; połowowych; dodatkowych; wszystkich; liczba; rolnictwa; indywidualnych; rozwoju; dodatkowa; informuje; ; długości; minister;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »