Pierwsze próby nawozów naturalnych w ramach projektu Manure Standards pobrane!

Nawozy naturalne są cennym zasobem, ale także stwarzają ryzyko emisji. Aby zapewnić równość między gospodarstwami i krajami, potrzebne są zharmonizowane wytyczne dotyczące sposobu pozyskiwania danych o nawozach naturalnych.

Powinny być one skutecznie zarządzane, aby wykorzystać cenne składniki odżywcze i zminimalizować emisje. Gospodarowanie nawozami naturalnymi opiera się na danych dotyczących ilości i jakości nawozów. Zawartość składników odżywczych nawozu determinuje wykorzystanie nawozów. Ich zagospodarowywanie jest dostosowane do specyficznych warunków panujących w regionie czy w danym gospodarstwie. Aby zapewnić równość między gospodarstwami i krajami, potrzebne są zharmonizowane wytyczne dotyczące sposobu pozyskiwania danych o nawozach naturalnych.

Projekt "Manure Standards - Standaryzacja obornika dla zrównoważonego zarządzania substancjami odżywczymi i zmniejszenia emisji” jest projektem flagowym Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w ramach programu Innterreg Baltic Sea Region. Projekt, którego polskim partnerem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ma na celu zapewnienie rolnikom, doradcom, władzom i decydentom zwiększonej zdolności do zarządzania i wykorzystywania nawozów naturalnych w kierunku poprawy zrównoważonego rozwoju i wydajności zasobów.

Projekt koordynowany przez Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) z Finlandii i obejmuje partnerów z 9 krajów położonych w Regionie Morza Bałtyckiego: Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Estonii.

W tym projekcie decydenci, władze, doradcy, rolnicy i naukowcy współpracują w celu stworzenia, pilotowania i wdrażania wspólnie opracowanych, akceptowanych i równych narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych, stosowanych w praktyce rolniczej oraz w instrumentach polityki.

Projekt zakłada trzy kluczowe działania:
1. opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych,
2. wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami odżywczymi, w tym planów nawożenia,
3. pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz kształtowanie regulacji prawnych,

W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza nawozów naturalnych w wybranych, reprezentatywnych dla danego kraju gospodarstwach demonstracyjnych. Pobrane próby nawozów naturalnych zostaną poddane dogłębnej analizie w laboratoriach, porównane oraz porównane
z wynikami pozostałym partnerów projektu w skali Regionu, w celu podjęcia próby ujednolicenia metod i narzędzi zarządzania nawozami naturalnymi w całym Regionie Morza Bałtyckiego.

W Polsce rozpoczęliśmy właśnie wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych i pobieranie pierwszych prób. Zakładamy trzykrotne pobranie nawozów naturalnych podczas w sezonie z gospodarstw prowadzących produkcję: bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec.

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu dostępne na stronie internetowej: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: naturalnych; nawozów; narzędzi; ramach; projektu; zarządzania; standards; ilości; jakości; danych; regionie; zrównoważonego; bydła; nawozami; naturalnymi; nawozów.; doradztw;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »