shiuz__750 x 100 px_1

POSIEDZENIE ŻAGAŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

W dniu 3 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady Ireneusz Ganczar, który na wstępie przywitał członków Rady oraz zaproszonych gości. Zgodnie z programem spotkania jako pierwsza wystąpiła Ewa Danuta Gancarz Pełniąca Funkcję Burmistrza Szprotawy i jednocześnie gospodarz obiektu, która w związku ze swoimi obowiązkami nie mogła uczestniczyć w zebraniu, jednakże życzyła uczestnikom owocnych obrad, jednocześnie zapewniając o pomocy Urzędu, w miarę możliwości i kompetencji, w sprawach związanych z rolnictwem.

Kolejną zaproszoną osobą, wywołaną do mównicy był Stanisław Myśliwiec Prezes LIR, który w kilku zdaniach powiedział o aktualnej działalności Izby. Wspomniał m. in. o ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zdaniem Prezesa LIR izby powinny być apolityczne, chociażby ze względu na zmieniające się ugrupowania polityczne, które obejmują rządy w kraju, dlatego właśnie izby rolnicze nie powinny być kojarzone z żadnym z nich. Mówił również o trudnej współpracy z KRIR, jednakże wojewódzkie izby to odrębne podmioty i samodzielnie mogą wnioskować do wszelkich instytucji. Prezes LIR wspomniał również o spotkaniu jakie zostało zorganizowane w związku z pogarszającą się współpracą pomiędzy służbami weterynaryjnymi a hodowcami województwa lubuskiego. Celem spotkania z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii było pokazanie narastającego problemu i przywrócenie zdrowej relacji na płaszczyźnie weterynarz – rolnik. Obecnie funkcja inspekcji weterynaryjnej sprowadza się do bycia bezwzględnym policjantem, nakładającym mandaty i nakazującym likwidację hodowli. Być może wpływ na to mają niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu do tej instytucji, jednakże nie może się to skupiać na hodowcach, gdzie pochopną lub nietrafioną decyzją można pogrążyć całe gospodarstwo rolne. Pojawił się również temat tegorocznej suszy i szacowania strat przy pomocy aplikacji publicznej. Według zebranych składanie wniosków za pomocą zaufanego profilu będzie dużą barierą dla sporej części rolników, dlatego resort rolnictwa powinien opracować szczegółowe instrukcje i prezentacje na ten temat, przeszkoleni powinni zostać również doradcy rolniczy w celu pomocy poszkodowanym przez susze rolnikom, którzy nie są biegli w obsłudze komputera.

Następnie o głos został poproszony Marcin Psonak kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szprotawie. Przedstawił on informację dotyczącą przebiegu tegorocznej kampanii składania wniosków o przyznanie płatności. W tym roku do BP w Szprotawie wpłynęły 1774 wnioski, z czego 1313 w formie e-wniosków, 453 w formie oświadczeń i 8 wniosków złożonych w formie papierowej. O płatność ONW wpłynęło 1485 wniosków oraz 153 wnioski rolnośrodowiskowo – klimatyczne.  BP ARIMR udostępniają komputery rolnikom do obsługi wniosków, natomiast, ze względu na zabezpieczenia programowe, do wnioskowania strat  w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji suszy te komputery nie będą mogły być użyte, przynajmniej na chwilę obecną.

Kolejnym punktem posiedzenia był temat obecnej roli doradztwa rolniczego, a przedstawił go Piotr Szymczak Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żaganiu, który przybył na spotkanie wraz z Krystyną Opiłą Głównym specjalistą ds. ogólnorolnych. Kierownik opowiedział jak wygląda obecnie praca ich biura oraz zakres i podział obowiązków. W związku z nakładaniem przez zapisy prawa kolejnych obowiązków na doradców, czasami trudno jest wykonać wszystko w godzinach pracy i załogą która jest do dyspozycji, jednakże nie odmawiamy pomocy i staramy się w miarę możliwości rozwiązać problem rolnika, który pojawi się u nas w jednostce. W tym roku nasz oddział zorganizował dwa szkolenia chemizacyjne, kolejne w miarę możliwości i zapotrzebowania planujemy na jesień. W ogóle wszelkie szkolenia staramy się przeprowadzać z tematów, które spotykają się z dużym zainteresowaniem wśród rolników, na które jest zapotrzebowanie. Kierownik również podkreślił bardzo dobra współpracę PZDR w Żaganiu z BP ARiMR w Szprotawie.

Pozostałe poruszone tematy to szkody łowieckie na terenie powiatu żagańskiego i możliwość wykorzystania słabych gruntów rolnych pod inwestycje. Oba tematy wywołały sporo emocji u uczestników spotkania. W pierwszym przypadku, oprócz tego iż współpraca z KŁ i nadleśnictwami wygląda różnie w poszczególnych gminach, członkowie Rady zauważyli, że zwierząt powodujących szkody jest nadal zbyt dużo, dlatego myśliwi nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Redukcja pogłowia dzików miała zostać wykona do poziomu 0,5 sztuki na 1 km2, ale, jak podnoszą rolnicy, nie została, co widać na polach uprawnych. Zwierzyna płowa również licznie żeruje na uprawach. Zdaniem Prezesa LIR, aby skutecznie ograniczyć liczbę zwierząt należałoby organizować polowania zbiorowe przez cały rok. Nietrafionym był również zakaz wstępu do lasu i polowań w okresie, w którym pojawił się w woj. lubuskim wirus ASF i spowodował wzrost liczby zwierząt, a przede wszystkim wzrost liczby strat w uprawach. Natomiast ws. inwestycji na obszarach wiejskich coraz częściej zauważa się sprzeciw mieszkańców danej miejscowości, gminy. Grunty VI klasy w dobie zmieniającego się klimatu przestają mieć znaczenie produkcyjne w kontekście zasiewów i zbiorów. Można byłoby wykorzystać je pod inwestycje związane bezpośrednio lub pośrednio z działalnością rolniczą. Protestami kończą się wszelkie próby zmiany produkcji, np. postawienia obiektów hodowlanych lub biogazowni. Podobnie jest z przeznaczeniem gruntu pod fotowoltaikę czy wiatraki. Wszelkie próby kończą się sprzeciwem lokalnej społeczności, a finalnie blokowaniem przez urzędy. Problem w dużej mierze wiąże się z napływowymi mieszkańcami obszarów wiejskich, którzy nie byli przygotowani na fakt, iż wieś jest obszarem produkcji rolniczej i, że z tym wiążą się pewne uciążliwości. Do tego dochodzą jeszcze negatywne emocje jak zawiść lub zazdrość. Dlatego też zebrani słusznie zauważyli, iż osoby przeprowadzające się na wieś powinny liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z produkcji i pisemnie zgadzać się na to.

Kończąc posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR przewodniczący Ireneusz Ganczar podziękował wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w obradach.

Jednocześnie dziękujemy Pani Burmistrz za udostępnienie sali w celu zorganizowania niniejszego spotkania.

P. Sas

125ml milk

fot 1 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: również; posiedzenie; wniosków; jednakże; kierownik; który; dlatego; pomocy; powiatowej; powinny; miarę; możliwości; wszelkie; formie; związku; które; zwierząt; tema;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »