Artykuł o Tematyce Ekologicznej Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w spawie obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz pomp ciepła

Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na interwencję Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie rolników zaniepokojonych obowiązkiem rejestracji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych oraz pomp ciepła odpowiada:

Obowiązek dotyczący prowadzenia dokumentacji dla w/w urządzeń określony w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 81) wynika z przepisów Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Za prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów odpowiada Instytut Chemii Przemysłowej, który wyjaśnił przedstawicielom Ministerstwa, że przyczyną problemów rolników z rejestracją urządzeń i weryfikacją rejestracji było przekazanie mylnych informacji przez firmy serwisujące urządzenia i systemy, oraz zamieszczanie błędnych materiałów dotyczących tej kwestii w prasie, Internecie oraz telewizji. W rezultacie część operatorów (w tym około 1000 rolników) dokonała niewłaściwej rejestracji, tj. w Bazie Danych ze Sprawozdań zamiast w Centralnym Rejestrze Operatorów. Ponadto część operatorów nie dołączyła w momencie rejestracji pełnomocnictwa, które w wielu przypadkach było niezbędne. Błędna lub niekompletna rejestracja powodowała brak możliwości założenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów.

W celu przekazania operatorom pomocnych, szczegółowych informacji, w tym również instrukcji zamieszczane były stosowne komunikaty informacyjne:

 

Ponadto pracownicy IChP na bieżąco udzielali odpowiedzi na wszelkie zapytania telefoniczne i mailowe.

Ministerstwo Środowiska poinformowało również, że Instytut Chemii Przemysłowej, jako wyspecjalizowana jednostka odpowiadająca za bezpieczeństwo danych operatorów i osób przekazujących dane w Centralnym Rejestrze Operatorów, zastosowała odpowiednie mechanizmy ochrony tych danych. Dodatkowo wdrożyła szybki proces weryfikacji zgłoszeń dotyczący przypadków, gdy nazwa operatora zawiera imię i nazwisko administratora konta operatora, co ma miejsce w przypadku większości rejestracji wykonywanych przez rolników. Działanie to pozwoliło na szybsze założenie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

W odniesieniu do kwestii ilości podmiotów i personelu obowiązanych do posiadania certyfikatu personalnego lub certyfikatu dla przedsiębiorstw Ministerstwo Środowiska wskazało, że dzięki wprowadzeniu krajowego systemu certyfikacji na bieżąco zwiększa się liczba personelu i firm posiadających odpowiednie certyfikaty. W chwili obecnej w rejestrze certyfikatów dla personelu, dostępnym na stronie internetowej jednostki certyfikującej personel i przedsiębiorców tj. Urzędu Dozoru Technicznego http://udt.gov.pl, znajduje się około 3000 osób i 1000 przedsiębiorstw. Wprowadzenie jawnych i bezpłatnych rejestrów ma na celu ułatwienie m.in. rolnikom dostępu do licznych, rzetelnych firm z terenu całego kraju oraz wykwalifikowanego odpowiednio personelu, które spełniają wymogi w zakresie obowiązkowej certyfikacji w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dodatkowo Ministerstwo Środowiska zwróciło uwagę, iż na rynku jest duża grupa osób posiadających świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2014 r. poz. 436), a które zgodnie z art. 62 ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Opracowała: Anna Czerwińska, na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Środowiska

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rejestracji; Środowiska; urządzeń; operatorów; rejestrze; ministerstwa; które; gazów; systemu; osób; ochrony; urządzenia; ciepła; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »