Konieczność rejestracji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – kolejne obciążenie finansowe rolników

Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z 15 maja 2015 r. o substancja zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), i stosunkowo niedawno przyjętych w tej sprawie rozporządzeń tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U.2016.56) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U.2016.73).

Konieczność rejestracji spoczywa zarówno na firmach jak i osobach fizycznych. Obowiązek ten dotyczy również grup producenckich o ile te posiadają urządzenia których mowa w ustawie. Obowiązkowej rejestracji podlegają wszystkie urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz przeciwpożarowe zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych chłodniczej. Wynika to z zapisów ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Rejestracja jednak nie dotyczy małych urządzeń codziennego użytku domowego takich jak lodówki, zamrażarki czy małe klimatyzatory. Od nowych przepisów nie uchylą się już sklepy z regałami chłodniczymi, farmaceuci, zakłady przetwórstwa spożywczego, sadownicy czy rolnicy przechowujący np. jabłka w komorach chłodniczych, także gospodarstwa mleczne posiadające schładzalniki do mleka o pojemności powyżej 1 -1,5 tys litrów pojemności w zależności od wydajności sprężarki (niektóre zbiorniki nawet 800 litrowe posiadające agregaty dwudojowe mogą posiadać nawet 3 kg gazów).

Jednym z wymogów zawartych w Ustawie jest obowiązkowe założenie Karty Urządzenia lub Karty Systemów ochrony przeciwpożarowej. Każde urządzenie ze co najmniej 3 kg substancji chłodniczej, w wmyśl nowych przepisów musi posiadać specjalną kartę, z której wynika m.in. rodzaj i ilość czynnika chłodniczego. Obowiązek ten dotyczy również urządzeń będących rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg. Prowadzenie dokumentacji (kart) wynika z art. 14 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów (dostępny na stronie wyspecjalizowanej jednostki - https://dbcro.ichp.pl), tj. Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie.

Potrzebne informacje znajdują się (http://www.ichp.pl/CRO), tam zainteresowani znajdą wszystkie informacje.

Rejestracji urządzeń chłodniczych należy dokonać do 14 marca 2016 r. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia - od 600 zł do 3 tys. zł. Kontrolować urządzenia będą inspektorzy ochrony środowiska. Rejestracja wspomnianych wyżej urządzeń wiąże się też z serwisowaniem tych urządzeń przez instalatorów z uprawnieniami, którzy ukończyli kursy i posiadają CERTYFIKAT F-GAZOWY. Generuje to niestety dodatkowe koszty, co obciąży właścicieli urządzeń. Warto nadmienić, że wszelkie naprawy urządzeń chłodniczych muszą być wykonywane przez instalatorów z certyfikatem, natomiast zarejestrowane będą miały wpisany w kartę każdą naprawę czy przegląd.

Każde zarejestrowane urządzenie będzie przechodziło okresowe przeglądy szczelności, których częstotliwość będzie zależała od ilości czynnika chłodzącego jednak nie rzadziej niż raz w roku, chyba że urządzenie ma zamontowany elektroniczny wykrywacz nieszczelności, wówczas czas pomiędzy przeglądami wydłuża się dwukrotnie.

Nie jest to koniec zmian

Dla małych urządzeń zawierających poniżej 3 kg HFC (lub 6 kg dla urządzeń hermetycznie zamkniętych, oznakowanych jako takie), których napełnienie w wymiarze ekwiwalentu dwutlenku węgla przekraczałoby nowy próg 5t EqCO2 (lub 10t EqCO2 dla hermetycznych) – okresowe przeglądy szczelności mogą być realizowane według dotychczasowych zasad do końca 2016 r. (czyli tymczasowo nie są wymagane). Nowe zasady dotyczące przeglądów szczelności zaczną dla nich obowiązywać dopiero od stycznia 2017 r., co nie zmienia faktu, że wszystkie pozostałe wymogi Rozporządzenia 517/2014 mają zastosowanie nawet dla tego małego sprzętu już od stycznia 2015 r. Mowa tu m.in. o konieczności prowadzenia stosownej dokumentacji, czyli założenia karty urządzenia – dla wszystkich instalacji zawierających co najmniej 5t EqCO2 (uwaga na rozszerzony zakres wymaganych informacji). Temu obowiązkowi będą więc podlegać urządzenia zawierające np. już:

  • 1,28 kg R404A (a nie 3 kg!),
  • 2,82 kg R407C,
  • 2,74 kg R407F,
  • 2,40 kg R410A,
  • 1,26 kg R507,

 

ale dla R134a – ten próg wzrośnie do 3,50 kg czynnika

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym WIR w Turku
tel. tel. 63 289 17 46,
kom. 508 34 36 13,
wirtur@wir.org.pl

Marta Ceglarek

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: urządzeń; urządzenia; najmniej; ochrony; wynika; cieplarnianych; stycznia; będą; rejestracji; sprawie; wszystkie; których; urządzenie; obowiązek; ilości; do;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »