Odpowiedź MRiRW w sprawie rekompensat za straty producentów drobiu

drobW związku z wnioskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o rekompensaty strat poniesionych przez producentów drobiu na obszarach stref zapowietrzonej i zagrożonej wirusem grypy ptaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi informuje co następuje: 

"Podstawową formą likwidacji ognisk zjadliwej grypy ptaków są działania podejmowane przez inspekcję weterynaryjną, która wypłaca odszkodowania na podstawie wydawanych przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji administracyjnych. Inspekcja Weterynaryjna wdraża w gospodarstwach rolnych wszystkie procedury, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, oraz kontrolują przestrzeganie przepisów mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby u drobiu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami §13k rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa <Dz. U z 2015 r. poz.187 z póżn.zm.) pomoc dla producentów rolnych prowadzących w 2016 r. gospodarstwo, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jest przyznawana w drodze decyzji udzielanej na wniosek producenta rolnego, złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta, w terminie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

Na realizację powyższej pomocy, zabezpieczone zostały środki w wysokości 30 min zł. Zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci drobiu złożyli 2.020 wniosków o udzielenie ww. pomocy na łączna kwotę 50,3 min zł. Aktualnie Agencja weryfikuje złożone wnioski.

Przedstawiając powyższe (...) informuję, że możliwość przywrócenia terminu składania przez producentów drobiu wniosków o udzielenie ww. pomocy będzie analizowana z uwzględnieniem środków budżetowych, które mogłyby być przeznaczone na taką pomoc."

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

drob
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

drobiu sprawie producentów Agencji Odpowiedź zjadliwej wniosków straty producentów rekompensat udzielenie ptaków rolnych powiatowego decyzji informuję, Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa lutego wysoce wystąpienia pomocy Rolniczych ptaków, związku terminu miejsce   Źródło złożony względu kierownika właściwego siedzibę realizację powyższej r. Na terminie rolnego, producenta, zamieszkania udzielanej zapowietrzonym zagrożonym obszarze położone gatunku drób, określonym wystąpieniem pomocy, wniosek drodze przyznawana http://krir.pl Krajowa producenta 2017 powyższe możliwość przywrócenia wnioski. Przedstawiając złożone Agencja weryfikuje składania przeznaczone budżetowych, które środków uwzględnieniem analizowana Aktualnie pomoc."   wysokości Zgodnie Opublikowano: środki zostały mogłyby kwiecień informacją Rolnictwa producenci łączna kwotę Jan gospodarskie złożyli Marciszewski zabezpieczone niektórych która wypłaca odszkodowania weterynaryjną, inspekcję podejmowane podstawie wydawanych Weterynaryjna wdraża Inspekcja administracyjnych. lekarza weterynarii ognisk likwidacji rekompensaty strat poniesionych obszarach naboru wydłużenia wnioskiem Krajowej zapowietrzonej zagrożonej następuje:  "Podstawową formą informuje Rozowju wirusem Ministerstwo gospodarstwach wszystkie zakresu sposobów realizacji szczegółowego stycznia rozporządzenia Ministrów zadań <Dz. którym utrzymywane gospodarstwo, prowadzących poz.187 póżn.zm.) §13k przepisami kontrolują przestrzeganie drobiu, przypadku procedury, przewidziane przepisów mających uprzejmie zgodnie drobiu. Jednocześnie choroby zmniejszenie ryzyka zwierzęta

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »