shiuz__750 x 100 px_1

Odblokowanie eksportu mięsa wieprzowego na rynek USA

W związku ze zgłoszonymi w dniu 19 października 2018 r. wątpliwościami służby weterynaryjnej USA (Animal and Plant Health Inspection Service - APHIS) dotyczącymi lokalizacji niektórych polskich zakładów zatwierdzonych do eksportu, APHIS wprowadził z dniem 18 października 2018 r. czasowe ograniczenia importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski. Zgodnie z informacjami APHIS, przesyłki kwestionowanych produktów, będące w drodze do portów w USA, zostaną odrzucone.

Jeszcze tego samego dnia pan Paweł Niemczuk, Główny Lekarz Weterynarii, przekazał stronie amerykańskiej oficjalne pismo z odpowiedzią na zarzuty APHIS i prośbą o zniesienie zakazu importu. Potwierdzono, że kwestionowane zakłady położone są w strefach wolnych, mimo że otoczone są obszarami objętymi restrykcjami ASF. Wskazano zasady tworzenia stref objętych ograniczeniami ASF w UE oraz zasady wydzielania z takich stref gmin miejskich, w których nie ma gospodarstw utrzymujących świnie ani dzików zakażonych ASF. Ponadto przypomniano, że w 2017 r. w wyniku negocjacji ze stroną amerykańską dotyczących definicji stref objętych restrykcjami ASF, strona polska zgodziła się wprowadzić dodatkowe ograniczenia przy eksporcie do USA wyłączając z możliwości eksportu zakłady nie tylko zlokalizowane w obszarze objętym restrykcjami i obszarze zagrożenia, ale również z obszaru ochronnego. Dodatkowo zwrócono się z prośbą o dopuszczenie przesyłek w drodze oraz produktów mięsnych wieprzowych poddanych obróbce termicznej.

W wyniku rozmów prowadzonych przez GLW, przy wsparciu polskiej placówki w Waszyngtonie oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli, ustalono, ze produkty mięsne poddane obróbce termicznej („fully cooked met products”) nie są objęte ograniczeniami wprowadzonymi przez stronę amerykańską.

Jednocześnie prowadzony był intensywny dialog ze stroną amerykańską na wielu poziomach: Głównego Lekarza Weterynarii, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasadora RP w Waszyngtonie, Komisji Europejskiej. Miał on na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz zniesienie wprowadzonych nieuzasadnionych restrykcji dla importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

W wyniku podjętych działań w dniu 25 października 2018 r. służby weterynaryjne APHIS poinformowały o przywróceniu możliwości eksportu na rynek USA mięsa wieprzowego pochodzącego z zakładów znajdujących się poza strefami wyznaczonymi w związku z występowaniem ASF w Polsce.

Poinformowano również o możliwości prowadzenia wysyłek przetworzonych produktów mięsnych wieprzowych z kwestionowanych polskich zakładów zlokalizowanych w obszarach wolnych od ASF, wyodrębnionych z obszarów objętych restrykcjami zgodnie z zapisami Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE.  Możliwość prowadzenia wysyłek mięsa wieprzowego z ww. zakładów będzie przedmiotem rozmów trójstronnych pomiędzy Komisją Europejską oraz Głównymi Lekarzami Weterynarii Polski i Stanów Zjednoczonych.

Poinformowano ponadto, że przesyłki z zakładów zlokalizowanych w obszarach wolnych od ASF, spełniające wymagania amerykańskie, które obecnie oczekują na wydanie decyzji przez inspektorów granicznych FSIS, a także przesyłki zmierzające do amerykańskich portów zostaną wpuszczone na rynek USA.

 


 Źródło
 Główny Inspektorat Weterynarii
 https://www.wetgiw.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: mięsa; wieprzowego; zakładów; restrykcjami; produktów; wieprzowych; eksportu; możliwości; wyniku; objętych; października; przesyłki; wysyłek; prośbą; decyzji; weterynarii; ; zak;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »