Artykuł o Tematyce Ekologicznej Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym, oceny oddziaływania na środowisko - IV edycja

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W PROGRAMIE ROLNOŚRODOWISKOWYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, który odbędzie w dniach 23-24 lutego 2013r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99. Jednocześnie informujemy, że IV edycja ww. studiów będzie prowadzona przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Przypominamy, że opłata za studia wynosi 2100.00zł za semestr, wpłaty należy dokonać do dnia 20 lutego br.
Numer konta Uczelni PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681, (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty).
Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu dyplom ukończenia studiów i dowód osobisty celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.
W CDR w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: 22 729 66 34-38.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych (harmonogram zjazdów, plany zajęć, i in.) zamieszczane będą na naszej stronie internetowej w zakładce szkolenia/studia podyplomowe.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA w I ZJEŹDZIE do dnia 14 lutego TELEFONICZNE - 22 729 66 34-38 wew. 175 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ g.bulinska@cdr.gov.pl, m.majszyk@cdr.gov.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki
Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Plan I zjazdu
23 lutego 2013 r.

10.00 - 10.30 - omówienie przebiegu studiów
10.00 - 17.10 - zajęcia dydaktyczne
24 lutego 2013 r.
  8.15 - 15.35 - zajęcia dydaktyczne

Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informują, że trwa nabór na IV edycję Studiów Podyplomowych.

Charakterystyka studiów:
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych specjalizacją i pogłębieniem wiedzy w tematyce przyrodniczej związanej z realizacją  programu rolnośrodowiskowego. Program studiów zawiera treści, które można wykorzystać do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie warunków, uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego. Uprawnienia te upoważniają do sporządzania odpłatnie dokumentacji przyrodniczej  niezbędnej dla rolników przystępujących do pakietów przyrodniczych w programie rolnośrodowiskowym.
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
•    Wprowadzenie do Programu rolnośrodowiskowego, podstawy prawne, opis działania
•    Zasady realizacji pakietu przyrodniczego „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza  i na obszarach NATURA 2000”
•    Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej
•    Współpraca eksperta z doradcą rolnośrodowiskowym
•    Prawne formy ochrony przyrody w Polsce; Ochrona w ramach sieci NATURA 2000
•    Zasady prowadzenia obserwacji przyrodniczych i ich dokumentowanie  – zajęcia terenowe
•    Oznaczenia na mapie, pomiary w terenie, wyznaczanie działek przy pomocy GPS - zajęcia terenowe
•    Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych - zajęcia terenowe
•    Rozpoznawanie ptaków - zajęcia terenowe
•    Rozpoznawanie gatunków roślin chronionych występujących na terenach rolniczych - zajęcia terenowe
•    Oceny oddziaływania na środowisko
Słuchacze kończący studia podyplomowe otrzymają świadectwa ukończenia ww. studiów, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na kandydatów na ekspertów przyrodniczych na potrzeby programu  rolnośrodowiskowego . Istnieje możliwość  otrzymania rekomendacji udzielonej przez instytucje prowadzące studia podyplomowe.

Realizacja studiów:
Organizatorzy:
Państwowa  Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział  Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych;

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 wew. 175
Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska,        g.bulinska@cdr.gov.pl,  - 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk -         m.majszyk@cdr.gov.pl - 691 110 125
Czas trwania:        - 2 semestry,     
zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela)
Zasady naboru:     według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń:     cały rok
Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów
Planowany termin I zjazdu 23-24 lutego 2013 br.
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego, Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów - Organizacja studiów lub mailem lub faksem 22 729 66 41
Opłaty: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje się na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie.

Harmonogram zajęć

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: studiów; przyrodniczych; zajęcia; lutego; doradztwa; siedlisk; rolniczego; oddziaływania; programie; podyplomowych; ochrona; centrum; studia; pszczelińska; &nbs;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »