Artykuł o Tematyce Ekologicznej OZE jako element ograniczania niskiej emisji - relacja ze szkolenia

 

oze logotypy

W dniach 16-18. października 2017 r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Gminą Przykona oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”. W projekcie wzięło udział 25 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi.


Projekt podzielony był na szkolenie stacjonarne prowadzone w CDR O/Poznań (Dzień I) oraz dwudniowy wyjazd studyjny. W części wykładowej uczestnicy zapoznani zostali z problematyką niskiej emisji – jej definicją, przyczynami oraz sposobami ograniczenia jej skutków, zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, w tym z normami i monitoringiem stanu zanieczyszczeń powietrza.


W kolejnych wykładach poruszone zostały aktualne informacje na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), mikroinstalacji energetycznych, klastrów energii, budownictwa niskoemisyjnego/pasywnego, termomodernizacji budynków i wymogów prawa budowlanego, a także możliwości finasowania OZE i przedsięwzięć obniżających niską emisję. Szkolenie uzupełniły wykłady z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz norm dotyczących paliw i urządzeń grzewczych.


W części zrealizowanej w postaci wyjazdu studyjnego, grupa uczestników udała się w rejon Uniejowa, Przykony, Kazimierza Biskupiego i Konina, gdzie podczas dwudniowych zajęć terenowych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami samorządu gminnego na rzecz energetyki odnawialnej (na przykładzie Gminy Przykona - wizyta w biogazowni rolniczej, na farmie fotowoltaicznej oraz na plantacji Oxytree), a także obejrzenia przykładów niskoemisyjnej produkcji energii, w tym z zakresu energetyki wodnej i geotermii (zwiedzanie Geotermii Uniejów oraz elektrowni wodnej w Skęczniewie nad Jeziorskiem). Pierwszą część drugiego dnia wyjazdu studyjnego stanowiła wizyta w spalarni śmieci w Koninie połączona ze spotkaniem z Prezesem Geotermii Konińskiej, Panem Tadeuszem Neczyńskim, który zapoznał uczestników z założeniami wykorzystania odwiertu geotermalnego w Koninie. W części popołudniowej grupa odbyła natomiast wizytę w Centrum Innowacji Technologicznych w Posadzie (Gmina Kazimierz Biskupi). Uczestnicy mogli tam zapoznać się z przykładami budynków niskoenergetycznych/pasywnych. Był to ostatni punkt bogatego programu, który dostarczył uczestnikom rozległej, przekrojowej wiedzy z zakresu aktualnej problematyki energetycznej, w tym związanej ze sposobami ograniczania tradycyjnych źródeł energii, a co za tym idzie niskiej emisji.


Operacja miała na celu osiągnięcie jednego z celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020, a mianowicie „Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” i była dofinansowana przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW w ramach umowy nr DOW/12/2017 podpisanej przez CDR z KSOW na realizację tego zadania (kwota kosztów kwalifikowanych operacji 17.596,77 zł). Operacja umożliwiła udział w szkoleniu reprezentantów z szerokiego grona instytucji zainteresowanych tematem redukcji niskiej emisji na obszarach wiejskich i stworzyła możliwość zapoznania się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni wpływ na obniżenie niskiej emisji, czyli tzw. „dotknięcie projektu”, co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące w aspekcie działań ograniczających niską emisję, docierania poglądów, a także do dyskusji, która może prowadzić do nowatorskich pomysłów, wykorzystujących doświadczenia ze szkolenia (podczas szkolenia, zarówno w części wykładowej realizowanej w CDR O/Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego przeprowadzono szereg dyskusji dot. tematów szkolenia. Uczestnicy wymieniali poglądy nt. ograniczania niskiej emisji także pomiędzy zajęciami oraz po ich zakończeniu).


Uczestnicy - z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców na ich terenie działania. Ponadto operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów dla rozwoju obszarów wiejskich, tj.:

  • podwyższenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie właściwej gospodarki odpadami, zakazu spalania odpadów, szkodliwości spalanych śmieci dla zdrowia człowieka, związku gospodarki odpadami z niską emisją i zdrowiem;
  • zwiększenie dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających redukcję eksploatacji środowiska, ograniczających źródła konwencjonalne energii;
  • upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz „zielonej energii” i obniżania niskiej emisji
  • wyższa jakość środowiska, likwidacja źródeł zanieczyszczeń na obszarach wiejskich.

W ramach szkolenia przekazano również uczestnikom informacje o możliwości pozyskania środków na realizacje operacji w ramach KSOW i zasadach ubiegania się o to wsparcie.

Harmonogram szkolenia

 

125ml milk

oze logotypy
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: niskiej; także; szkolenia; emisji; ograniczania; części; uczestników; uczestnicy; obszarów; ramach; niską; źródeł; energii; ; uczestnikom; element; zakresu; doradztwa; geoter;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »