OBRADY STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej z udziałem rolników. W dniu tym sala wiejska w Górecku, gdzie obradowała  Rada, była wypełniona po brzegi. Tak duże zainteresowanie wzbudził m. in. temat zmian zasad rozdysponowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realne widoki organizowania przez Agencję przetargów ofertowych na dzierżawę. Na posiedzenie przybyli rolnicy przede wszystkim z gminy Zwierzyn, a także z gminy Strzelce Kraj, Dobiegniew i Skwierzyna.

W spotkaniu uczestniczyli również: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Błażej Szczepanik – delegat do KRIR, Tomasz Marć – wójt Gminy Zwierzyn, oraz przedstawiciele instytucji: OT ANR reprezentował Sebastian Pieńkowski – dyrektor Oddziału, Waldemar Sonnek i Jarosław Zieliński, Biuro Powiatowe ARiMR Agnieszka Stocka-Jankowska – kierownik Biura, OT ARR Karol Zieleński – dyrektor Oddziału i Barbara Białek, UG Zwierzyn Ewa Jeger.

Spotkanie otworzył i prowadził Stanisław Madej – przewodniczący Rady.

Zgodnie z porządkiem obrad pierwszy głos zabrał Stanisław Marć, który krótko przedstawił gminę i miejscowe warunki gospodarowania, szczególnie w tak ciężkim terenie jakim jest Niż Nadnotecki, a gdzie gospodarują jedni z większych producentów mleka w województwie. Pytał o możliwości pozyskania gruntów na rzecz Urzędu Gminy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Następnie Sebastian Pieńkowski poinformował o Zarządzeniu Prezesa ANR, mocą którego została wstrzymana sprzedaż nieruchomości rolnych. Grunty o charakterze rolnym będą zagospodarowywane w trybie przetargów ograniczonych na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Na wniosek rolników pozytywnie zaopiniowany przez Lubuska Izbę Rolniczą oraz Radę Terenową działająca przy Oddziale ANR będą organizowane przetargi ograniczone ofertowe. Podkreślił ważność oraz dużą rolę i rangę Rady Terenowej w postępowaniu przy przygotowywaniu do zagospodarowania nieruchomości rolnych oraz opiniowania organizowania przetargów i poszerzenia komisji przetargowych o przedstawicieli organizacji rolniczych.

Waldemar Sonnek przedstawił procedury związane z organizowaniem i przebiegiem przetargów ofertowych oraz kryteria do oceny ofert pisemnych, które w ubiegłym roku LIR wynegocjonowała z Oddziałem, a które Rada Terenowa akceptowała. Poinformował również rolników o sposobie restrukturyzacji zabudowanej nieruchomości „Strzelce SAD”, oraz o przygotowywanych działkach do przetargów na dzierżawę w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Decyzją Rady Terenowej przetargi ograniczone będą organizowane na działki o powierzchni powyżej 5 ha. Nieruchomości rolne o powierzchni do 5 ha będą przeznaczane do przetargów ograniczonych na wniosek rolników, składany do biura LIR.

Rolnicy z gminy Zwierzyn zwrócili się z apelem o pochylenie się nad gruntami w obrębie Przysieka i Górczyna, o zweryfikowanie decyzji dotyczącej ich zagospodarowania i rozpatrzenie podziału dużych działek, na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Prezes Stanisław Myśliwiec zwrócił uwagę że terminy agrotechniczne zbliżają się nieubłaganie, a zgodnie z procedurami organizacja przetargu ograniczonego trwa minimum 1,5 miesiąca, dlatego apelował o dołożenie starań, o zwiększenie wysiłku i natężenia prac aby jak najszybciej rozpocząć procedury przetargowe.

W dalszej części spotkania Agnieszka Stocka-Jankowska przekazała informację o złożonych wnioskach oraz o realizacji płatności obszarowych za 2015 rok. Od 2015r. obowiązują nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Opóźnienia w budowie nowego systemu informatycznego, za pomocą którego realizowane są dopłaty, są powodem że większość pieniędzy należnych rolnikom nie została wypłacona w grudniu i styczniu, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Wniosek na 2016r. nie uległ większym zmianom. Wzorem lat ubiegłych rolnicy otrzymają wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. W 2016r. nie będzie możliwości przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Będzie istniała możliwość wystąpienia z tego systemu.

Karol Zieleński poinformował o możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego, których zasady przyznawania w 2016r. uległy zmianie. Obowiązuje także nowy wzór wniosku. Od 18 lutego do 18 marca 2016r. OT ARR przyjmować będzie wnioski od producentów trzody chlewnej oraz mleka o przyznanie pomocy finansowej w związku z niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku. Ta tymczasowa nadzwyczajna pomoc została ustanowiona dla rolników w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz sektorze wieprzowiny.

Stanisław Myśliwiec odniósł się do tematu ubiegłorocznej suszy oraz tematu szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i związanego z nimi Prawa łowieckiego, w części dotyczącej szkód łowieckich. Wraz z wystąpieniem klęski suszy ujawniły się nie do końca doprecyzowane lub w niektórych przypadkach mało przejrzyste przepisy prawne dotyczące np. sposobu i procedury ogłaszania klęski suszy, problemów z powoływaniem komisji suszowych, z pracą komisji czy wyliczaniem strat. Mając na uwadze problemy związane z oszacowaniem ubiegłorocznych strat, LIR wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów w zakresie wskazywania zagrożenia suszą oraz szacowania szkód w gospodarstwach, wskazując konieczność: zwiększenia ilości stacji pomiarowych monitorujących przebieg opadów,  zmniejszenia sześciodekadowego okresu klimatycznego bilansu wodnego do czterotygodniowego, obniżenia wartości progowych klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych, szacowania strat w produkcji roślinnej bez łączenia ich z produkcją zwierzęcą, prowadzenia monitoringu warunków klimatycznych w ciągu całego roku oraz ujęcia w monitoringu suszy użytków zielonych.

W temacie szkód łowieckich: poinformował że ustawa Prawo łowieckie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości. W czerwcu ma się ukazać nowelizacja Ustawy. Proponowane dotąd zmiany były niekorzystne dla rolnika. Nowelizacja szła w złym kierunku. Chodziło o poszanowanie praw własności rolników. Zgodnie z obecnie przygotowywaną nowelą, szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne nie będą szacowane przez koła łowieckie lecz przez komisje powoływane przez wojewodę. I to wojewoda będzie wypłacał odszkodowania. Będzie więc możliwość skorzystania z oszacowania szkód przez niezależnych rzeczoznawców.

Druga część posiedzenia Rady odbyła się już bez obecności rolników. Prezes Stanisław Myśliwiec i wiceprezes Stanisław Madej wręczyli członkowi Rady Dariuszowi Sosińskiemu pamiątkowy dyplom – list gratulacyjny za uczestnictwo w trzeciej edycji „Lubuskiego Złotego Kłosa”.  Rada ustaliła dalszy plan działania oraz miejsce następnego posiedzenia.

Dorota Kruszyna poinformowała o drugiej edycji gminnego konkursu „Nasze Kulinarne Korzenie”, organizowanym wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Zwierzynie, który odbędzie się 5 marca 2016r. w bibliotece w Górkach Noteckich. W bieżącym roku będą to tradycyjne potrawy wielkanocne. Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji oraz integrowanie i aktywację społeczności wiejskiej. W związku z powyższym Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
Uzgodniono również że delegat LIR Ryszard Piórkowski spotka się następnego dnia wraz z zainteresowanymi rolnikami w biurze ANR w Strzelcach Kraj. celem dokonania uzgodnień w sprawie podziału działek w Górczynie i przedstawienia propozycji dyrektorowi Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.

E.R.

 

 

 

 

 

125ml milk

0011 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; ; stanisław; będą; przetargów; będzie;  ; szkód; nieruchomości; 2016r.; poinformował; myśliwiec; została; rolników.; własności; kt&oacu;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »