shiuz__750 x 100 px_1

Nowa ustawa o rybołówstwie morskim przyjęta przez Sejm RP

Sejm RP uchwalił dziś nową ustawę o rybołówstwie morskim. Projekt poparło 420 posłów, jeden poseł wstrzymał się od głosu, natomiast nikt nie głosował przeciw. W najbliższym czasie ustawę czeka rozpatrzenie przez izbę wyższą Parlamentu – Senat RP, a po jej przyjęciu przedłożenie do podpisu Prezydenta RP i przekazanie do publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14. dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Nowa ustawa o rybolowstwie morskim przyjeta przez Sejm RP 640x380

Nowa ustawa o rybołówstwie morskim zastąpi regulacje zawarte w dotychczas obowiązującej ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie. Określa ona zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Projekt ustawy początkowo budził poważne kontrowersje i krytykowany był zwłaszcza ze względu na nowe regulacje dotyczące wieloletnich udziałów połowowych oraz wysokości administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim. W trakcie prac parlamentarnych, w których aktywny udział brali również przedstawiciele sektora rybackiego, do ustawy wprowadzono część postulowanych poprawek. Ich skutkiem jest m. in. usunięcie z ustawy przepisów dotyczących wieloletnich udziałów połowowych. Oznacza to, że tego rodzaju instytucja prawna, obecna w wielu państwach UE, nie będzie mogła być w Polsce stosowana.

Najważniejsze kwestie jakie reguluje nowa ustawa to:

  • uporządkowanie zasad prowadzenia rejestru statków rybackich,
  • ustalenie zasad podziału i wykorzystywania zdolności połowowej (GT i kW),
  • wprowadzenie podziału floty rybackiej na trzy segmenty: flotę poławiającą na Morzu Bałtyckim,  wewnętrznych wodach morskich oraz wodach dalekomorskich,
  • umożliwienie zarządzania kwotami połowowymi przez organizacje producentów (tzw. zbiorcze kwoty połowowe),
  • ugruntowanie możliwości zwrotu kwot połowowych ministrowi, co umożliwi ich rozdzielenie, jako dodatkowych kwot połowowych zainteresowanym armatorom,
  • ustalenie trybu dokonywania międzynarodowych wymian kwot połowowych,
  • ustalenie zasad podziału dodatkowych kwot połowowych,
  • regulacja pomniejszania kwot połowowych w przypadku ich niewykorzystywania przez armatora,
  • wdrożenie przepisów UE dotyczących poważnych naruszeń Wspólnej Polityki Rybołówstwa (tzw. system punktów za poważne naruszenia),
  • wdrożenie unijnego systemu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

Ustawa reguluje te zagadnienia z zakresu rybołówstwa morskiego, które zostały przez prawo Unii Europejskiej pozostawione do rozstrzygnięcia przez państwo członkowskie. Rozwiązania w niej zawarte są zaś w znacznej mierze rozwiązaniami stosowanymi w dotychczasowych przepisach zarówno ustawy o rybołówstwie, jak i aktów wykonawczych. Należy również podkreślić, że uprawnienia nabyte przez właścicieli lub armatorów statków rybackich na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną utrzymane.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego oraz treść przepisów ustawy o rybołówstwie morskim dostępna jest na stronach internetowych Sejmu RP.

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Nowa ustawa o rybolowstwie morskim przyjeta przez Sejm RP 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rybołówstwa; przepisów; ustawy; połowowych; rybołówstwie; ustawa; morskim; wykonywania; podziału; morskiego; ; również; ustalenie; regulacje; dodatkowych; morskiego; za;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »