Nauka dla praktyki - relacja ze szkolenia

W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział  w Radomiu  w dniach 23 i 24 kwietnia b.r  odbyło się szkolenie „Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji zwierzęcej” , w którym uczestniczyli  doradcy  z całej Polski zajmujący się  tematyką chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

 Szkolenie rozpoczął  dr Henryk Skórnicki Dyrektor CDR w Radomiu, wykładem  którym  zapoznał  uczestników i wykładowców z tematem „Europejskie Partnerstwo  na rzecz Innowacji „Wydajne i zrównoważone rolnictwo”  a jego treść  zawierała projekt  tworzenia Krajowej  Sieci Partnerstwa Innowacyjnego, ponieważ „skuteczne wdrażanie wyników (efektów) badań naukowych, a także innowacyjnych technologii, wymaga budowy systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego sytemu przekazywania (przesyłania) informacji do potencjalnych interesariuszy.

Następnie wyniki  18 tematów  badań przedstawili  pracownicy naukowi  z  wyższych uczelni  i instytutów badawczych; SGGW w Warszawie , Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , Instytutu Zootechniki w Krakowie Balicach  i Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Tematy obejmowały zarówno produkcję bydła mięsnego i mlecznego , produkcję trzody chlewnej jak  drobiu , m.in.

 • Krzyżowanie towarowe bydła (cel, efekty, stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Metody oceny wartości rzeźnej bydła z uwzględnieniem automatycznej, obiektywnej oceny tusz wołowych
 • Obecne kierunki rozwoju produkcji mleka  w odniesieniu do oczekiwań społecznych, ochrony środowiska i dobrostanu krów
 • Wpływ systemu produkcji na stan zdrowotny krów i jakość mleka .
 • Próby wzbogacania jakości prozdrowotnej siary i mleka krów poprzez stosowanie dodatków paszowych
 • Sterowanie jakością produktów drobiarskich przez dobór odpowiedniego materiału genetycznego oraz modyfikację składu diety i technologii chowu.
 • Wykorzystanie DDGS* w odchowie kurcząt i kaczek rzeźnych
 • Wpływ dodatku selenu organicznego i witaminy E na wskaźniki reprodukcyjne oraz wartość użytkową gęsi rzeźnych.
 • Możliwości wykorzystania DDGS* w żywieniu krów mlecznych
 • Czynniki warunkujące cechy fizyko-chemiczne siary krów oraz poziom odporności biernej cieląt.
 • Wykorzystanie sztucznej inseminacji w tworzeniu mieszańców międzygatunkowych gęsi o wysokich walorach jakościowych mięsa.
 • Związek między kondycją krów (BCS) a cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi
 • Technologiczne i organizacyjne aspekty chowu  i hodowli bydła ras mięsnych
 • Dodatki paszowe poprawiające skład chemiczny mleka i status metaboliczny krów
 • Wzbogacenie środowiska chowu świń i wymagania dotyczące obcinania ogonów u świń, zgodnie z Dyrektywą UE 2008/120/WE"

Prezentowane wyniki badań spotkały się z bardzo  dużym zainteresowaniem  uczestników i zostaną zawarte w zbiorczym wydawnictwie CDR O/ Radom po otrzymaniu  materiałów od wykładowców.

IMG 0302IMG 0318IMG 0327IMG 0331

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

IMG 0302
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: krów; badań; bydła; hodowli; produkcji; wykorzystanie; uniwersytetu; praktyki; systemu; szkolenia; instytutu; zwierząt; relacja; produkcję; wyników; krakowie; wdrażanie; środowiska;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »