Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 - epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. Pomoc skierowana jest do rolników i ich domowników oraz do przedsiębiorców rolnych, w tym prowadzący działalność w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub zatrudnianych przez nich pracowników.

Pomoc wyłącznie dla rolników i ich domowników

 • Zasiłek opiekuńczy na dzieci - będzie wypłacany rolnikowi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, który będzie się opiekował dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek przysługiwał będzie przez okres nie dłuższy niż 14 dni (32,41 zł za każdy dzień).
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. - wszyscy ubezpieczeni w KRUS będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). Zwolnienie następuje z mocy prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie w KRUS dodatkowych wniosków w tym zakresie.
 • Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników - zachowanie ważności orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji i niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

Pomoc dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub zatrudnianych przez nich pracowników.

 • Pokrycie przez państwo składek na ZUS.
 • Możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS.
 • Dofinansowanie zatrudnienia.
 • Uelastycznienie czasu pracy.
 • Rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.
 • Zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.
 • Zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług.
 • Zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych.
 • Zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Szczegółowe informacje dotyczące najważniejszych rozwiązań zawartych w przepisach dotyczących wprowadzenia Tarczy Antykryzysowej są dostępne na stronie internetowej: www.gov.pl.

Czesława Klonowska

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolników; dotyczące; niezdolności; będzie; składek; rozwiązania; działalność; zmiany; zakresie; orzeczeniem; dzieckiem; terminów; rolnictwa; antykryzysowej; tarczy; zasiłek; uko;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »