Nabór wniosków

 

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Od 15 października do 13 listopada 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. O dofinansowanie może ubiegać się:

Osoba fizyczna, która podlega jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Pomoc przyznaje się jeżeli:

  1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;
  2. podmioty ubiegające się o pomoc nie mogą być wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika jest położone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
  1. rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa przyznano jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa za rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Warunki opisane w pkt. 3 i 4 nie dotyczą beneficjentów albo małżonków beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Jakie działalności mogą być dofinansowane

Dofinansowaniu podlega ponad 400 różnego rodzaju działalności, produkcyjnych, handlowych oraz usługowych.

Wykaz działalności podlegających dofinansowaniu znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia. (link do rozporządzenia)

Punkty

Wnioskodawca, aby otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min 4 pkt. Punkty można uzyskać za:

Kryterium

Liczba punktów

operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej

3 pkt.

operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat

1 pkt.

innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności

2 pkt.

operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem

2 pkt

operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie

0-2 pkt

operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

3-4 pkt.

 

Kwota dofinansowania i przeznaczenie.

Dofinansowanie w ramach poddziałania wynosi 100 000 zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach.
I rata – 80 000 zł
II rata – 20 000 zł

Beneficjent w ramach biznesplanu musi wydatkować 100% premii w tym 70% dofinansowania przeznaczyć na środki trwałe.

Aby ułatwić możliwość sprawdzenie dostępu do poddziałania 6.2 mogą Państwo skorzystać z aplikacji opracowanej przez CDR Brwinów oddział Radom.
Aplikacja po pobraniu umożliwia sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu w tym uzyskania niezbędnej liczby punktów uprawniających do składania wniosków.
 

Tekst jednolity rozporządzenialink zewnętrzny

Dokumenty aplikacyjne link zewnętrzny

Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gminlink zewnętrzny

GUS Wskaźniki bezrobocialink zewnętrzny

Wzór obliczania punktów za bezrobocielink zewnętrzny

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

external link symbol2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: działalności; listopada; poddziałania; przyznanie; 2018r.; rolników; gospodarczej; rolnika; wniosku; złożenia; operacje; realizowane; beneficjenta; małych; systemu; kwalifikujących; gosp;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »