Nabór wniosków: Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 12 września 2016 r. do 11 października 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020. O wsparcie finansowe może ubiegać się rolnik - osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do prac.

 
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 7 500 €  i jest obliczana jako iloczyn 120%. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r.


Kolejność przyznania pomocy będzie odbywała się na podstawie liczby punktów otrzymanych za dane kryteria:

1) Powierzchnia przekazywanego gospodarstwa

Powierzchnia Liczba punktów
Do 3 ha 1 pkt
Od 3 do 6 ha 3 pkt
Powyżej 6 ha 5 pkt


2) Powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy

Powierzchnia Liczba punktów
Do 5 ha 3 pkt
Od 5 do 10 ha 2 pkt
Powyżej 10 ha 1 pkt


3) Wiek osoby przejmującej

Wiek Liczba punktów
Osoba przejmująca gospodarstwo poniżej 40 roku życia 3 pkt


Minimalna liczba punktów uprawniająca do uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.


Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdą państwo na stronie ARiMR oraz w biurach ARIMR
 

Wniosek i oświadczenie

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarstwo; małych; gospodarstw; ; trwale; innemu; będzie; liczba; systemu; płatności; pomocy; punktów; rolnik; gospodarstwa; który; przekazali; kwalifikujących; osobą; działal;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »