Na Narodowym o rolnictwie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otworzył dziś V edycję konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbywa się na PGE Narodowym.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji pn. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas konferencji pn. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

- Rząd przyjął Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju oraz stanowisko w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 – podkreślił minister dodając, że są to dwa najważniejsze tematy do realizacji w najbliższym czasie.

- Kończymy prace związane z Paktem dla obszarów wiejskich – poinformował szef resortu.

Pakt powinien zostać przyjęty na początku przyszłego roku.

- Celem, do  którego zmierzamy jest ekonomicznie, społecznie i ekologicznie stabilne rolnictwo oraz zagospodarowane obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy i rekreacji – przypomniał minister Jurgiel.

Otwierając konferencję szef resortu rolnictwa przedstawił główne założenia Paktu dla obszarów wiejskich. Jest to strategiczny dokument integrujący działania systemowe oraz inwestycyjne. Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym akcie zapewni spójność pomiędzy zadaniami rządu i samorządu. Projekty znajdujące się w Pakcie opisane są na układzie czterech filarów rozwoju.

Pierwszy filar to opłacalność produkcji rolnej. Obejmuje on projekty kluczowe, m.in. rozwój wybranych rynków rolnych, dostęp do krajowych i zagranicznych (w tym unijnych) źródeł finansowania rozwoju rolnictwa, przekształcanie, powiększanie, unowocześnianie i wzrost innowacyjności gospodarstw rolnych. W tym filarze mieści się także rozwój rynku hurtowego, zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku żywności, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego czy tez rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rolniczego handlu detalicznego.

W ramach drugiego filara – jakość życia na obszarach wiejskich - znajdują się działania związane z jakością życia na terenach wiejskich. Chodzi o zagwarantowanie właściwej infrastruktury i dostępności wysokiej jakości usług publicznych, czyli edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i rehabilitacji, pomocy społecznej, transportu, wodociągowania i sanitacji wsi, a także energetycznych i Internetu.

W III filarze są również zawarte kwestie dotyczące zarządzania zasobami środowiska naturalnego, polityki prorodzinnej i senioralnej, programów rewitalizacji wsi i małych miast, a także dotyczące rozwoju bazy turystycznej i agroturystyki, promocji obszarów wiejskich.

Kolejny filar – pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo - obejmuje projekty służące rozwojowi przedsiębiorczości, tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy i budowie aktywnego społeczeństwa.

Sprawna administracja to IV filar. Zawarte zostały w nim niezbędne zmiany instytucjonalne organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa. Już od września tego roku działa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powstał on w ramach konsolidacji administracji rolnej na bazie dotychczas funkcjonujących Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Jedyną agencją płatniczą została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W tym filarze mieszczą się też kwestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania kontroli żywności, doradztwa rolniczego, czy też nadzoru właścicielskiego nad rolno-spożywczymi spółkami prawa handlowego.

    

Galeria zdjęć:

 
Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Na Narodowym o rolnictwie 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; ; rozwój; rolnictwa; obszarów; minister; projekty; wiejskich; dotyczące; rolnictwa.; także; filarze; działania; zarządzania; krzysztof; rolnictwie; agencji; narodowe; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »