NAJLEPSI HODOWCY BYDŁA MLECZNEGO WYRÓŻNIENI

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Region Oceny Poznań, zorganizowała 9 marca br. w Kalsku uroczyste spotkanie, które podsumowało wyniki wartości użytkowej bydła mlecznego za 2014 r. w województwie lubuskim. Spotkanie otworzył Stanisław Zawadzki prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, który wspólnie z dyrektorem PFHBiPM RO Poznań Stanisławem Gąsiorowskim oraz wiceprezesem LZHB Stanisławem Galantem poprowadzili uroczystą galę. Oprócz hodowców wśród zaproszonych gości znaleźli się także Jan Świrepo Wicewojewoda Lubuski, który pogratulował producentom wspaniałych wyników uzyskanych w gospodarstwach, Tomasz Możejko Dyrektor ANR OT Gorzów Wlkp., Andrzej Kapla z-ca dyrektora LOR ARiMR w Zielonej Górze, Zbigniew Żywień dyrektor LODR w Kalsku, Zbigniew Kołodziej przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego. W podsumowaniu wyników wzięły udział i wsparły uroczystość firmy i przetwórnie współpracujące z hodowcami bydła. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Złotej Honorowej Odznaki PFHBiPM zasłużonym hodowcom: Andrzejowi Babiakowi, Mieczysławowi Hałaburze, Piotrowi Kruszynie, Władysławowi Szusterowi. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Zygmunta Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Diagnoza ketozy na podstawie badań mleka”. Dyrektor Gąsiorowski rozpoczął kolejną część spotkania, uhonorowanie pucharami hodowców z najwyższą wydajnością produkcji mleka w stadzie, od krótkiej charakterystyki województwa lubuskiego w 2014 r. w aspekcie produkcji mleka. Woj. lubuskie ze średnią wydajnością 8562 kg mleka od 1 krowy, obecnie oddało fotel lidera woj. dolnośląskiemu (8562 kg). Jest to bardzo dobry wynik, na który pracowali wszyscy hodowcy z województwa. Ranking hodowców w woj. lubuskim według wielkości stada i produkcji mleka w kg przedstawia się następująco:

Stado do 20 krów

 1. Mieczysław i Zbigniew Hałabura
 2. Władysław Szuster
 3. Leszek Goździewski

Stado 20,1 – 50 krów

 1. Piotr Kubiak
 2. Łukasz Brzechwa
 3. Roman Kruszakin

Stado 50,1 – 150 krów

 1. Andrzej Kruszyna
 2. Stanisław Galant
 3. Sławomir Ślozowski

Stado 150,1 – 300 krów

 1. HZZ OSOWA SIEŃ SP. Z O.O. Przyczyna Górna
 2. PRP SMOGÓRY SP. Z O.O
 3. Andrzej Hukiewicz

Stado 300,1 – 500 krów

 1. Janusz Przydrożny
 2. HZZ OSOWA SIEŃ SP. Z O.O. Jędrzychowice

Stado 500,1 – 1000 krów

 1. HZZ OSOWA SIEŃ SP. Z O.O. Osowa Sień
 2. PRP „SKIOLDPASZ” SP. Z O.O.

Stado 1000,1 i więcej krów

 1. SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.

Ponadto wyróżniający się hodowcy otrzymali puchary Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Filia w Skwierzynie, które wręczyła dyrektor Anna Klik oraz statuetki okolicznościowe i nagrody rzeczowe od współpracujących firm.

Hodowcy generalnie dobrze oceniają miniony rok. Państwo Małgorzata i Radosław Cerbin z miejscowości Rychlik zauważają, że ubiegły rok pod względem cen skupu można podzielić na dwa okresy, jeden z dobrymi, zadawalającymi cenami, w drugim natomiast ceny spadły, co było odczuwalne, jednak, jak stwierdzają rozmówcy, nie mają na to wpływu. Również zbliżające się zniesienie kwotowania produkcji mleka nie wywołuje większych obaw, gdyż jak podkreśla R. Cerbin przy obecnej produkcji (18 krów mlecznych), tak naprawdę nie maja nic do stracenia, Ponadto nie muszą obawiać się tego producenci mleka wysokiej jakości, a takie jest uzyskiwane u nas w gospodarstwie dodaje M. Cerbin. Jeśli okazałoby się że ceny mleka będą poniżej granicy opłacalności, będziemy się wspomagać chowem bydła opasowego. Podobnego zdania jest Władysław Szuster z Babimostu, który bardzo dobrze ocenia 2014 r., w porównaniu do obecnej sytuacji cenowej, która może nie jest tragiczna, ale nie jest również satysfakcjonująca. Jeśli chodzi o zniesienie kwotowania produkcji mleka W Szuster jest bardziej sceptyczny. Mniejsze gospodarstwa mleczarskie, tak jak jego, mogą napotkać wiele problemów. Kwoty mleczne dawały jednak pewną stabilizację. Rozwój gospodarstwa w kierunku zwiększania stada krów mlecznych uzależnia od sytuacji jaka wyniknie ze zniesienia kwot, a pokaże to wynik finansowy.

P.Sas

 

 

 

 

 

125ml milk

DSC 0852
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; krów; produkcji; hodowców;  ; ; hodowcy; dyrektor; który; bydła; andrzej; mlecznego; zbigniew; województwa; gospodarstw;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »