Możliwość zawierania porozumień i wydawania wspólnych decyzji mających na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze:

csm logoARiMR 2020 SLIDER2 09 8da9a33f6e
 • ziemniaków,

 • żywych roślin i kwiatów,

 • mleka i przetworów mlecznych.

W związku z wieloma restrykcjami i ograniczeniami wprowadzonymi w krajach UE z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov – 2 (koronawirus), w celu zminimalizowania negatywnych skutków występowania koronawirusa, Komisja Europejska wprowadziła przepisy mające na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze  drzew i  innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, w sektorze ziemniaków oraz w sektorze mleka i przetworów mlecznych:

 1. rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2020/593 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze ziemniaków (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 13) - otwórz;
 2. rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) 2020/594 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalającego na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie środków stabilizacji rynku w sektorze drzew żywych i pozostałych roślin, bulw, korzeni i podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 17) - otwórz;
 3. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/599 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 140 z 04.05.2020, str. 37) - otwórz

Na mocy ww. przepisów rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich zrzeszeń oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia PEiR(UE) 1308/2013 - organizacje producentów, zrzeszenia uznanych organizacji producentów i uznane międzybranżowe organizacje, mają możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących powyższych sektorów.

 • Porozumienia i decyzje w sektorze ziemniaków dotyczą ziemniaków do przetwórstwa i  mogą obejmować:
  • wycofanie z rynku (zniszczenie);
  • bezpłatną dystrybucję (do banków żywności, instytucji publicznych);
  • przetwarzanie do innych celów (m.in. na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię);
  • dłuższe przechowywanie (tworzenie i wyszukiwanie możliwości przechowywania oraz przygotowania ziemniaków do przechowywania przez dłuższy okres);
  • promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków;
  • okresowe wspólne planowanie produkcji (wielkości nasadzeń) i dostosowanie istniejących umów obejmujących ziemniaki w ramach kampanii 2020 r.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 1, tj. od dnia 5 maja 2020 r.

 • Porozumienia i decyzje w sektorze drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, obejmują:
  • wycofanie z obrotu i bezpłatną dystrybucję;
  • wspólną promocję zachęcającą do zakupu żywych roślin i kwiatów;
  • tymczasowe wspólne planowanie produkcji.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 2, tj. od dnia 5 maja 2020 r.
 

 • Porozumienia i decyzje w sektorze mleka i przetworów mlecznych mogą dotyczyć wspólnego planowania wielkości produkcji mleka surowego oraz mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 r.


Powyższe szczególne warunki wykluczają porozumienia i decyzje, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do podziału rynków, dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub do ustalania cen. Ponadto powyższe porozumienia i wspólne decyzje nie mogą zakłócać właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a ich celem jest wyłącznie ustabilizowanie powyższych sektorów.

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia lub wydaniu wspólnej decyzji, o których mowa powyżej, należy poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Następnie nie później niż 25 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, należy poinformować ARiMR o wielkości produkcji faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami.

Powyższe powiadomienia wraz z porozumieniami/ decyzjami składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.) do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porozumienia i decyzje będą oceniane w zakresie, czy nie zakłócają funkcjonowania rynku wewnętrznego i mają na celu wyłącznie ustabilizowanie danego sektora.

 

 Źródło
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm logoARiMR 2020 SLIDER2 09 8da9a33f6e
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: sektorze; porozumienia; decyzje; porozumień; decyzji; ziemniaków; produkcji; kwietnia; roślin; przetworów; wydawanie; liści; rozporządzenie; ciętych; komisji; kwiatów; podobn;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »