Młodzi rolnicy w Polsce i Europie

 

Mamy świadomość, że rolnictwo nie jest łatwym zajęciem – przekonuje Tomasz Łukomski, przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników

Młodzi rolnicy to znacząca grupa zawodowa, która będzie decydować o przyszłości i konkurencyjności polskiego i europejskiego rolnictwa. Ich rolę docenił już kilka lat temu Parlament Europejski stwierdzając, że stanowią oni szansę na zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich.
W Polsce osoby poniżej 35. roku życia stanowią blisko 15% kierowników gospodarstw rolnych. To znacznie powyżej średniej unijnej, która wynosi zaledwie ok. 6%. To ogromna szansa dla polskiego sektora rolno – spożywczego, ale i wyzwanie dla całej polityki rolnej.
W Polsce osoby poniżej 35. roku życia pracują w gospodarstwach o większym przeciętnym areale. Gospodarstwa poniżej średniej krajowej stanowiły 71% gospodarstw rolnych osób poniżej 35. roku życia i ponad 77% gospodarstw ludzi powyżej 35. roku. Areał 10-30 ha stanowił blisko 24% gospodarstw rolnych osób młodych (wobec 18% gospodarstw osób powyżej tego wieku), zaś gospodarstwa powyżej 30 ha – ponad 5% gospodarstw rolników do 35. roku życia (i niespełna 4% osób powyżej 35. roku życia). Młodzi rolnicy są chętni do inwestowania, powiększania areału. Chętnie wdrażają innowacje i modernizują posiadaną bazę produkcyjną, przez co przyczyniają się do poprawy konkurencyjności sektora.
Młodzi rolnicy borykają się z takimi samymi problemami, jak ich starsi koledzy. Niskie ceny żywca wieprzowego czy konieczność dostosowania się do realiów na rynku mleka po likwidacji kwot, w połączeniu z rosyjskim embargiem nie ułatwiają funkcjonowania. Mamy świadomość, że rolnictwo nie jest łatwym zajęciem, jednak podjęta przez nas decyzja o związaniu swojej życiowej drogi z tym sektorem - mimo wyrzeczeń i przejściowych problemów - wydaje się najlepsza.

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych kierowanych przez osoby poniżej 35. roku życia w 2010 roku
Struktura obszarowa gospodarstw rolnych kierowanych przez osoby poniżej 35  roku życia w 2010 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020 to nowe szanse dla młodych rolników. Jednym z naszych sukcesów są płatności dla producentów rolnych, o które Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników razem z CEJA (Europejską Radą Młodych Rolników), konsekwentnie zabiegał - na poziomie europejskim i w Polsce, gdzie przeznaczono na nie maksymalną kwotę - 2% koperty finansowej. Młodzi ludzie mogą liczyć na wsparcie z II filara WPR. W ramach działania „Młody rolnik” będzie można uzyskać 100 tys. zł. Przedstawiciele młodego pokolenia mogą uzyskać wyższe wsparcie w ramach działań tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych” (dla młodych jest to 60% kosztów kwalifikowanych, dla pozostałych 50%).
Związek jest jedyną w Polsce rolniczą organizacją zawodową, której struktury w pełni tworzą pasjonaci rolnictwa, prowadzący własne gospodarstwa, często będący następcami rodzinnych biznesów. Łącznie organizacja zrzesza ok. 9000 młodych, aktywnych ludzi. Głównymi celami działalności jest obrona interesów młodych rolników w instytucjach i organach wspólnotowych, w szczególności udzielanie pomocy na początku działalności oraz wsparcia w zdobywaniu kwalifikacji i wykonywaniu zawodu. Priorytetem działań jest stworzenie warunków, które umożliwiają młodym rolnikom konkurowanie na wspólnym europejskim rynku.
Przedstawiciele Związku wykazują się różnorodną działalnością na arenie międzynarodowej. Już w 1999 r. Związek - jako pierwsza organizacja z krajów Europy Środkowej - został członkiem stowarzyszonym Europejskiej Rady Młodych Rolników – CEJA. Po wejściu Polski do UE CNMR stało się pełnoprawnym członkiem CEJA, co pozwala na aktywne uczestnictwo w Europejskich Kongresach Młodych Rolników oraz reprezentowanie interesów polskich farmerów.
Chcemy, aby polskie rolnictwo było nowoczesne, wszechstronne i perspektywiczne. Wierzymy, że zaangażowanie i pasja naszych działaczy wykreują nowy, lepszy obraz wsi i jej mieszkańców. Polskie rolnictwo w ostatnich latach przeżyło gwałtowny rozwój i stało się motorem napędowym gospodarki. To właśnie dzięki młodym rolnikom w przyszłości będziemy się rozwijać.

 

125ml milk

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych kierowanych przez osoby poniżej 35  roku życia w 2010 roku

Dzięki uprzejmości Magazynu "Nowa Wieś Europejska"
Logo Magazynu - Nowa Wieś Europejska
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: młodych; gospodarstw; ; życia; powyżej; rolników; poniżej; polsce; rolnicy; rolnictwo; młodzi; osób; rolnych; które; młodym; naszych; stanowią; rozwój; stało;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »