shiuz__750 x 100 px_1

Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniach 24-25 września 2015 roku szkolenie dla nowo wybranych członków organów decyzyjnych (Rad) Lokalnych Grup Działania na temat: „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 201'4-2020".

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie członków organów decyzyjnych w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER (RLKS)..

W ramach realizacji programu szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z nowymi wyzwaniami jakie wynikają ze strategii „Europa 2020" dla Lokalnych Grup Działania, podstawowymi zasadami funkcjonowania LGD i realizacji LSR, metodyką oceny i wyboru operacji, przez organ decyzyjny (Radę), do finansowania ze środków PROW 2014-2020, a także z zasadami logiki interwencji obowiązującymi w podejściu LEADER.

W programie szkolenia zaplanowane zostały zajęcia na temat roli i zadań poszczególnych organów LGD w realizacji LSR oraz konstrukcji, roli i zadań organu decyzyjnego LGD w procesie wdrażania LSR, a także dyskusja, poprzedzona informacją wprowadzającą o najczęściej popełnianych błędach w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach wdrażania LSR w okresie 2007-2013

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy:


Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania – członków (kandydatów) organów decyzyjnych (Rad)..

Termin: 24-25 września 2015 r.


Szkolenie odbędzie się w siedzibie CDR Oddział w Krakowie ul. Meiselsa 1.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy członków organów decyzyjnych (Rad), którzy zostali po raz pierwszy wybrani w ich skład (ew. są kandydatami do składu Rady).

Koszt uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu obejmujący 1 nocleg w pokojach 2-3 osobowych o standardzie***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne wyniesie ok. 470,00 zł netto (586,50 zł brutto).

Składniki kosztorysu na 1 osobę:

Wyszczególnienie

Koszt netto zł

Koszt brutto zł

Nocleg

90,00

97,20

Wyżywienie

100,00

108,00

Materiały szkoleniowe

  30,00

 36,90

Koszty dydaktyczne

280,00

 344,40

Uwaga:

Szkolenie będzie mogło być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w nim wyrazi co najmniej 25 osób. W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani szkoleniem z serdeczną prośbą o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu wraz z informacją o uczestniku w terminie do 2września 2015 roku.

Po upływie tego terminu (do 7września 2015 r.) wszystkim zainteresowanym udziałem w szkoleniu potwierdzimy drogą e-mail aktualność naszej oferty oraz podamy numer konta na które należy dokonać wpłaty należności za szkolenie.

Kartę zgłoszenia oraz informację o uczestniku (do pobrania poniżej) prosimy przesłać pod nr faxu: 12 424 05 05 lub mailem (skan) na adres: l.reczek@cdr.gov.pl lub pocztą tradycyjną.

Osoby do kontaktu:

- w sprawie organizacji i rekrutacji:
Łucja Reczek – tel. 12 424 05 04; e-mail: l.reczek@cdr.gov.pl

- w sprawach merytorycznych szkolenia:
dr. Leszek Leśniak – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 03; e-mail: l.lesniak@cdr.gov.pl
Klaudiusz Markiewski – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 26; e-mail: k.markiewski@cdr.gov.pl

Do pobrania:

szczegółowy program szkolenia
karta zgłoszenia uczestnictwa
informacja o uczestnik

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ramach; wyboru; organów; finansowania; operacji; szkolenia; ; członków; lokalnych; e-mail:; uczestnictwa; procesie; realizacji; zasadami; odpowiedzi; szkoleniu; 2014;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »