MSC dodatkowo wzmacnia niezależną, ekspercką recenzję oceny rybołówstwa

 

 

MSC LOGO pion duże 2MSC (Marine Stewardship Council) dodatkowo wzmacnia proces recenzji w ramach oceny MSC powołując niezależne Kolegium Recenzji Eksperckiej (Peer Review College). Zadaniem Kolegium jest zapewnienie kompetencji, niezależności i wiarygodność recenzentów zaangażowanych w proces recenzji w ramach oceny MSC, a poprzez to zapewnienie dodatkowej kontroli prawidłowości procesu.


W skład Kolegium Recenzji Eksperckiej wchodzi obecnie 50 niezależnych ekspertów w dziedzinie nauk o morzu oraz zarządzania rybołówstwem. Kolegium prowadzone jest przez MSC pod kierunkiem Komitetu Nadzoru Recenzji Eksperckiej złożonego z dwóch przedstawicieli Rady Interesariuszy MSC oraz jednego reprezentanta Komitetu Doradztwa Technicznego.


„Obecna ekspercka recenzja wstępnej oceny przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą jest istotnym elementem procesu oceny MSC, dającym pewność, że decyzje jednostki certyfikującej oparte są na dowodach i rzetelnych informacjach, które są rozpatrywane w sposób bezstronny i dokładny. – mówi Dan Hoggarth, Przewodniczący ds. zarządzania standardami. – Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało ustanowione, by dać dodatkową pewność,
że recenzenci są niezależni i dysponują wysokimi kwalifikacjami. Zapewnia również scentralizowane narzędzie monitorowania i udoskonalania efektywności recenzentów oraz gwarantuje, że rygor naszych standardów i procesu oceny jest dotrzymywany.”


Członkowie Kolegium Recenzji Eksperckiej mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie zarządzania lub badań dotyczących rybołówstwa lub ochrony mórz, jak również stosowne kwalifikacje akademickie. Ukończyli również szkolenie dotyczące Standardów Rybołówstwa MSC i mają obowiązek zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesów w związku z oceną, której recenzji mieliby dokonywać.


Recenzenci dobierani są do przeglądu dokumentów oceny rybołówstwa na podstawie ich wiedzy na temat typu, lokalizacji oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia rybołówstwa. Każdy raport oceny rybołówstwa jest zwyczajowo recenzowany przez dwóch członków Kolegium Recenzji Eksperckiej, których wyborem kieruje dwóch niezależnych naukowców współpracujących z Kolegium.


Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało powołane w ramach projektu pilotażowego w roku 2016, zgodnie
z rekomendacjami z niezależnego przeglądu procedur MSC w roku 2011 oraz konsultacji z interesariuszami w 2013 roku. Jednostki oceniające (CAB), akredytowane do oceny rybołówstwa zgodnie ze Standardem Rybołówstwa MSC, zostały powiadomione o ostatecznym włączeniu Kolegium do formalnych procedur MSC w dniu 1 sierpnia 2017 r.
Od 1 września 2017 r. recenzenci wszystkich nowych ocen rybołówstwa MSC muszą rekrutować się z Kolegium.
„Rezultaty pilotażu są bardzo obiecujące. Zarówno jednostki certyfikujące, jak i rybacy dostrzegają korzyści z recenzji raportów z oceny dokonanej przez dwóch niezależnych recenzentów na wczesnym etapie oceny. Uwagi recenzentów stanowią dodatkowe źródło kontroli i przyczyniają się do większej przejrzystości raportów jednostek oceniających, które uznały tę informację zwrotną za pomocną. – mówi dr Keith Sainsbury, jeden z niezależnych naukowców Kolegium Recenzji Fachowej.”


Omówienie struktury Kolegium i dodatkowe szczegóły dostępne są na improvements.msc.org.
Szczegółowe informacje na temat struktury zarządzania MSC dostępne są na msc.org.Dodatkowe informacje
O MSC
MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację
w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.
Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia. www.msc.org/pl
Już ponad 300 grup rybackich z ponad 30 krajów świata posiada certyfikat MSC, a prawie 70 kolejnych przechodzi obecnie proces certyfikacji. Programem objętych jest już 10% światowych połowów. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już ponad 24 000 produktów w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce dostępnych jest już ponad 450 produktów, które można znaleźć w pierwszej w Polsce wyszukiwarce ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów.
 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

MSC LOGO pion duże 2
TAGI: recenzji; kolegium; rybołówstwa; eksperckiej; recenzentów; dwóch; zarządzania; niezależnych; całym; które; świecie.; dodatkowo; również; wzmacnia; ; nie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »