LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW 2014

W tym roku uroczystości dożynkowe województwa lubuskiego odbyły się w powiecie nowosolskim w miejscowości Kożuchów, w dniu 31 sierpnia. Pogoda, ze względu na deszcz zmieniający się chwilami w ulewę, nie była zbyt łaskawa, jednak rolnicy przyzwyczajeni do niepewnej aury, licznie uczestniczyli w uroczystościach. Pogoda nie przestraszyła też Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zaszczycił uroczystość swoją obecnością .Obrzędy rozpoczęły się Mszą Świętą, którą celebrował Biskup Stefan Regmunt. W niej również uczestniczyli tegoroczni starostowie dożynek Dorota Kruszyna z Górecka i Andrzej Szelążek z Lasocina oraz poczty sztandarowe, w tym poczet LIR w składzie Adam Kowalik, Ryszard Pikulski, Krzysztof Obarewicz. Następnie korowód dożynkowy, prowadzony przez orkiestrę dętą, ruszył w kierunku stadionu miejskiego. Po drodze swoje umiejętności „władania szpadlem” mogli zaprezentować oficjele Minister Rolnictwa Marek Sawicki, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, gdyż w parku został posadzony Dąb Wolności upamiętniający 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Starostowie na scenie podzielili się chlebem dożynkowym z Marszałek E. Polak i Ministrem M. Sawickim. Nie zabrakło go również dla uczestników dożynek. Następnie ze sceny usłyszeć można było przemówienia zaproszonych gości, a wśród nich reprezentującego Lubuską Izbę Rolniczą Stanisława Myśliwca – Delegata na Walne Zgromadzenie KRIR.
Na scenie zaprezentowała się także grupa złożona z członków zespołu śpiewaczego Stypułowianie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stypułowie i rolników, którzy przybliżyli zgromadzonym obrzędy związane ze żniwami i wypiekiem chleba dożynkowego.
Podczas Wojewódzkiego Święta Plonów Minister M. Sawicki wraz z Marszałek E. Polak wręczyli lubuskim rolnikom odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. W tym szacownym gronie znalazło się aż 14 osób, zgłoszonych przez Lubuską Izbę Rolniczą, których sylwetki prezentujemy poniżej.
Przy okazji Dożynek swoje stoiska promocyjno – informacyjne wystawiło wiele instytucji około rolniczych i firm, wśród nich także Lubuska Izba Rolnicza., reprezentowana przez pracowników Biura LIR, Alfreda Kałużnego- członka Zarządu LIR oraz licznie przybyłych delegatów z całego województwa.

Dożynki wojewódzkie, tak jak gminne i powiatowe, to również okazja do kultywowania tradycji z tym związanych. Jedną z nich, jest wyplatanie wieńca dożynkowego, który jest swoistym uosobieniem zebranych plonów.  Corocznie na Lubuskim Święcie Plonów przeprowadzany jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i tym razem nie było inaczej. W tym roku w kategorii Wieniec Tradycyjny zwyciężył wieniec z miejscowości Nowa Jabłona reprezentujący powiat żagański; II miejsce: Dzikowice – powiat żagański, III miejsce: Dąbrówka Mała – powiat świebodziński. W kategorii wieniec współczesny zwyciężył wieniec z miejscowości Łaz – powiat żarski; II miejsce: Gostchorze – -pow. krośnieński, III miejsce: Jany – pow. zielonogórski. Wyróżniono wieńce z Dobrochowa, Stypułowa, Borowiny, Mirostowic Górnych, Nietkowa, Maszewa, Żubrowa, Grabika, Deszczna, Wyszanowa, Niedoradza, Krzebielowa, Radwanowa i Tuplic. Organizatorzy dziękują sponsorom nagród: UM w Zielonej Górze, ARiMR, Lubuskim Kółkom Rolniczym, LIR, BS Kożuchów i BS Żagań, KOKiS Zamek.

Mimo niesprzyjającej aury święto przyciągnęło wielu odwiedzających. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku podziękowanie za zebrane plony odbędzie się przy przyjemniejszej pogodzie.

P. Sas, A.Czapor

Sylwetki odznaczonych:

Beleć Stanisław
Pan Stanisław Beleć (lat 57) prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Gościnowie, gm. Skwierzyna od 1982r. o ogólnej powierzchni50 ha, w tym ok.30 hato użytki zielone. Ze względu na warunki i położenie gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła. Pan Stanisław aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swojego środowiska. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu lokalnych imprez integrujących środowisko wiejskie, na których był fundatorem nagród i wyróżnień. Aktywnie uczestniczy w spółdzielczości bankowej oraz Spółdzielni Mleczarskiej, gdzie reprezentuje interesy rolników. Jest osobą zaangażowaną w pracach na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa oraz rolników. Aktywne działania dla dobra i rozwoju wsi Pana Stanisława znajdują odzwierciedlenie w wyborach do Rady Sołeckiej, w której jest już piątą kadencję.

Władysława Guzik
Pani Władysława Guzik (lat 59) swą historię z rolnictwem rozpoczęła mając lat szesnaście w dwunasto hektarowym gospodarstwie swoich rodziców. Zgodnie z zainteresowaniami ukończyła Zasadniczą Szkołę Rolniczą i Państwowe Technikum Rolnicze w Nowym Miasteczku. Tytuł inżyniera zdobyła w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolnym a jej praca zawodowa zawsze związana była z rolnictwem. Pani Władysława Guzik jest osobą udzielającą się na rzecz innych, jej aktywność i zaangażowanie odnajduje odzwierciedlenie w pełnieniu różnych funkcji społecznych, zarówno tych z lat ubiegłych jak i obecnych, między innymi jako Radnej w Urzędzie Miasta w Bytomiu Odrz., Sołtysa wsi Bycz w latach 2011-2014 czy roli Sekretarza Nowosolskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Jan Habura
Pan Jan Habura (lat 57) prowadzi od ponad 30 lat gospodarstwo rolne o powierzchni150 ha. Współpracuje z samorządem gminnym i sołectwami z terenu gminy Nowa Sól. Jest osobą oddaną i zaangażowaną w prace wsi, w miarę potrzeby pomaga każdemu służąc swoim doświadczeniem a dobroć i wielkie serce jakie okazuje innym jest nieocenione. Pan Jan Habura jest postrzegany jako człowiek, z którego warto czerpać wzór i przykład, zasłużony podczas powodzi w 1997r. i 2010r.

Halina Kaczmarek
Pani Halina Kaczmarek (lat 68) prowadzi od ponad 50 lat wraz z mężem ekologiczne gospodarstwo rolne o powierzchni30 haw miejscowości Buczków, gm. Szprotawa. Jest osobą oddaną i  zaangażowaną na rzecz lokalnego środowiska wiejskiego. Czynnie współpracuje z samorządem gminnym i sołectwami z terenu gminy Nowa Sól. Nieoceniona dobroć, pomoc i ciężka praca pani Haliny daje wymierne owoce i wyniki jej aktywności. W miarę potrzeby i swych możliwości pomaga każdemu służąc radą i doświadczeniem.

Andrzej Kiziok
Pan Andrzej Kiziok (lat 55) prowadzi wraz z żoną od ponad 10 lat gospodarstwo rolne w miejscowości Rudno (Gmina Nowa Sól) o powierzchni ok.40 ha. Głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja roślinna. Aktywnie współpracuje z samorządem gminnym i sołectwami z terenu gminy Nowa Sól.

Piotr Kruszyna
Pan Piotr Kruszyna (lat 50) prowadzi wraz z żoną od ponad 20 lat gospodarstwo rolne w Górecku, gm. Zwierzyn, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Przy wsparciu środków unijnych gospodarstwo jest sukcesywnie modernizowane. Pan Piotr Kruszyna jako hodowca był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za wyniki osiągane w dostawach mleka, oraz za prezentowane bydło mleczne na Wystawach Bydła Hodowlanego. Wieloletni  członek  Polskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Związku Hodowców Koni, które hoduje jako hobby. Zaangażowany w działalność społeczną wsi i gminy. Lubiany w środowisku, uczynny, życzliwy dla sąsiadów i mieszkańców wioski. Radny  kadencji Rady Gminy w latach 1988-1994. Uhonorowany podziękowaniami Dyr. GOK  Zwierzyn za wkład w rozwój kultury na terenie gminy Zwierzyn.

Stanisław Lech
Pan Stanisław Lech (lat 59) gospodarzy od 16 roku życia – początkowo u swoich rodziców a od 1985 roku samodzielnie. Gospodarstwo o powierzchni80 hapołożone jest w m. Drogomil a jego głównym kierunkiem specjalizacji jest produkcja roślinna, tj. pszenica, jęczmień, pszenżyto, ziemniaki, buraki cukrowe, a także hodowla zwierząt: krów mlecznych, jałówek, bukatów, cieląt i trzody chlewnej. Pan Stanisław jest aktywnym działaczem na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej. Przez siedem lat przynależał do Kółka Rolniczego w Drogomilu, pełniąc funkcje pełnomocnika a przez osiem lat był Członkiem Rady Sołeckiej. W latach 1990-1994 radny w Urzędzie Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim.

Lubomir Matkowski
Pan Lubomir Matkowski (lat 61) prowadzi od 17 lat gospodarstwo rolne w miejscowości Bulin, gm. Kożuchów Powierzchnia gospodarstwa wynosi 66ha w tym19 hato łąki i pastwiska. Produkcja roślinna  ukierunkowana jest na ekologiczną produkcję pasz dla koni, których w gospodarstwie jest 28szt. Pan Matkowski połączył pasje jaką są konie z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. Pan Lubomir jest inicjatorem licznych imprez o charakterze lokalnym, zawsze oddanym i  zaangażowanym w prace wsi. Współdziała z miejscową parafią przyjmując do swojego gospodarstwa wycieczki dzieci niepełnosprawnych. Bierze udział w mediacjach z kołami łowieckimi przy ocenie szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę.

Violetta Nowak
Pani Violetta Nowak (lat 49) prowadzi od 1993 roku wzorowe gospodarstwo rodzinne o powierzchni20 haw m. Droszków w Gminie Zabór o kierunku produkcji zwierzęcej. Od 1993 roku główną specjalnością gospodarstwa jest hodowla brojlerów, których uzyskuje się  420 tys. szt. rocznie. Pani Grażyna jest osobą oddaną i  zaangażowaną w pracę społeczną na rzecz mieszkańców wsi i regionu.

Grażyna Pabierowska
Pani Grażyna Pabierowska (lat 50) prowadzi wraz z mężem wzorowe gospodarstwo rolne o powierzchni150 hawe wsi Gołaszyn. Głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja roślinna, uprawiane są zboża, rzepak, buraki cukrowe. Pani Grażyna jest prawdziwą aktywistką w środowisku rolniczym, osobą zaangażowaną w pracę społeczną dla dobra mieszkańców wsi. Jest członkiem Rady Sołeckiej, Radną Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku oraz Członkiem Komisji Rolnictwa w Radzie Miejskiej w Nowym Miasteczku, przynależy do KGW. Liderka programu „Działaj lokalnie” Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – napisała własny projekt pt. „Działamy tu i teraz” inicjując i zachęcając mieszkańców do integracji.

Maciej Rękawek
Pan Maciej Rękawek (lat 28) odziedziczył gospodarstwo po ojcu i prowadzi je od 17 roku życia. Obecnie gospodarstwo liczy ok.80 hai jest ukierunkowane na produkcję roślinną. Pan Maciej Rękawek jest członkiem Rady Sołeckiej oraz aktywnym działaczem na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej. Przynależy do Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Województwa Lubuskiego.  Podejmuje liczne cenne inicjatywy na rzecz wsi i lokalnego środowiska. Przedsiębiorczy i energiczny, zaangażowany w integrację młodego pokolenia rolników. Chętnie udzielający pomocy swym sąsiadom. Korzystał ze wsparcia finansowego PROW 2007-2013 udzielanego w ramach działania Różnicowanie Działalności.

Aniela Sondej
Pani Aniela Sondej (lat 55) prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne w Lipkach Wielkich od 1982r., którego obecnie powierzchnia wynosi130 ha. Jest to gospodarstwo o wieloletniej tradycji, o profilu roślinnym, gdzie dominującą jest produkcja warzyw, a od 1986r. również przetwórstwo i przechowalnictwo. Kwaszenie kapusty i ogórków odbywa się według tradycyjnych receptur, co ma wpływ na walory smakowe, docenione przez konsumentów. Uczestnictwo na wystawach oraz targach krajowych i międzynarodowych Grune Woche w Berlinie zaowocowało przyznaniem wielu prestiżowych nagród. Produkty te zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako: Kapusta Kwaszona Nadnotecka i Ogórki Kiszone Nadnoteckie. Gospodarstwo zajęło pierwsze miejsce w konkursie AGROLIGA 2001r. województwa lubuskiego, było też laureatem tego konkursu na szczeblu krajowym. W 2012r. gospodarstwo zostało laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku. Pani Aniela Sondej jest propagatorem dystrybucji hurtowej artykułów rolnych, jest akcjonariuszem Gorzowskiego Rynku Hurtowego.

Leszek Szpakowski
Pan Leszek Szpakowski (lat 60) prowadzi od 30 lat gospodarstwo rolne w miejscowości Studzieniec. gm. Kożuchów a jego powierzchnia wynosi48 ha. Gospodarstwo ukierunkowane jest na uprawę zbóż oraz produkcję brojlerów , których roczna produkcja osiąga 550 ton. Pan Leszek Szpakowski współpracuje ze środowiskiem rolniczym i jest aktywnym działaczem na rzecz lokalnej społeczności wiejskiej. Poproszony o wsparcie lokalnych imprez (np. z okazji Dnia Dziecka) nigdy nie odmawia swojego udziału jako sponsor. Jest osobą oddaną i  zaangażowaną w prace wsi, w miarę potrzeby pomaga każdemu służąc swoim doświadczeniem.

Zdzisław Zarówny
Pan Zdzisław Zarówny (lat 60) odziedziczył gospodarstwo po rodzicach, wówczas 11 hektarowe. Obecnie areał gospodarstwa to 400ha gruntów ornych, a główna specjalizacja to uprawa rzepaku i zbóż – pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies. Pan Zdzisław Zarówny jest wielkim społecznikiem. Przez wiele lat był Prezesem Kółka Rolniczego w Bytomiu Odrzańskim i Prezesem Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolników, przez 3 kadencje Radnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Bytomiu Odrzańskim. Delegatem Lubuskiej Izby Rolniczej Powiatu Nowosolskiego w pierwszej kadencji, a także dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bytomiu Odrzańskim.

oraz 3 osoby zgłoszone przez UM Województwa Lubuskiego:

- Stanisław Bargielski (Sokołów),
- Grzegorz Horążyczewski (Nieciecz),
- Władysław Piwowarczyk (Kożuchów).

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarstwo; prowadzi; ; gospodarstwa; miejscowości; osobą; województwa; stanisław; produkcja; członkiem; których; rolnictwa; wieniec;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »