LUBUSKA IZBA ROLNICZA W SPRAWIE UMORZENIA II RATY PODATKU ROLNEGO

Lubuska Izba Rolnicza w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią wirusa SARS-CoV2-2 oraz bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia trzeci rok z rzędu klęski suszy, zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z prośbą o pilną pomoc gospodarstwom rolnym poprzez zwolnienie rolników z obowiązku odprowadzenia II raty podatku rolnego.

O pomoc w tej sprawie zostały także wystosowane pisma do Wojewody Lubuskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pismo do MRiRW >>> otwórz

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

125ml milk

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »