Kształcenie i praktyka rolnicza w Dolnej Saksonii

Wyjazd do Niemiec

Na zaproszenie Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej, w ramach realizacji podpisanego w 2011 roku porozumienia o partnerstwie między Wielkopolską Izbą Rolniczą a Dolnosaksońską Izbą Rolniczą, w dniach od 21 do 25 października br. odbył się wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii pt. "Rozwój partnerstwa w kształceniu zawodowym pomiędzy Dolną Saksonią a Województwem Wielkopolskim". Szefem delegacji był Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Pan Ireneusz Kozecki. W składzie delegacji nie zabrakło wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rolniczego kształcenia zawodowego takich jak Panowie: Krzysztof Rogala - wicedyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie, Bronisław Kokot - nauczyciel przedmiotów rolniczych w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance oraz Stefan Kopeć - nauczyciel Działu Praktyk w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowała Pani Marta Lach, będąca pracownikiem Działu Metodyki Doradztwa. Z Wielkopolskiej Izby Rolniczej oprócz Dyrektora Biura wyjechała Monika Szkudlarek odpowiedzialna za kontakty WIR z Dolną Saksonią, a rolę tłumacza pełniła Pani Marzena Szczudlik.

Program przygotowany przez współpracującego z Izbą od wielu lat - Pana Hansa Georga Hassenpfluga - szefa Departamentu Kontaktów Międzynarodowych i Naukowych w Dolnej Saksonii - wyczerpująco przedstawiał temat kształcenia zawodowego w Dolnej Saksonii. Odwiedziliśmy Biuro Izby Rolniczej w Hanowerze, gdzie na spotkaniu z Panią Barbarą Paulmann, reprezentującą Ministerstwo Edukacji omawiano możliwości przyjęcia praktykantów z Niemiec i wysłania do Niemiec praktykantów z Polski w ramach projektów Erasmus oraz Leonardo da Vinci, przedstawiono zasady korzystania z projektów unijnych w tym zakresie oraz wymieniono wzajemne doświadczenia. Strona niemiecka poprosiła o znalezienie miejsca praktyk dla 3-4 uczniów szkół zawodowych z Niemiec, co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony Pana Krzysztofa Rogali - wicedyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie. Projekt ten będzie realizowany w najbliższej przyszłości.

Mieliśmy też okazję porównać pracę dwóch ośrodków szkoleniowych: w Echem oraz ośrodka DEULA w Niensburgu. W obydwóch ośrodkach swoje udziały i wkład ma Dolnosaksońska Izba Rolnicza. Główne zadania Centrum Szkoleniowego w Echem to: szkolenia w zakresie trzody chlewnej i bydła, dokształcanie rolników oraz udzielanie informacji o rolnictwie w Niemczech. Kursy dla praktykantów są opłacane przez gospodarstwo, u których uczeń odbywa praktykę, Dolnosaksońska Izba Rolnicza opłaca pracowników prowadzących te kursy, cześć jest również dofinansowana z Unii Europejskiej. Do szczególnie ciekawych należą kursy związane z pielęgnacją racic, ogłuszania i zabijania zwierząt gospodarskich, polowania na zwierzynę łowną oraz kursy z homeopatii. W 2015 roku planowane jest otwarcie zmodyfikowanego ośrodka przy dofinansowaniu 30 milionów Euro. W Echem delegacja miała przyjemność spotkania z Dyrektorem Biura Dolnosaksońskiej Izby - Panem Hansem Joachimem Harms, który przedstawił nam kierunki rozwoju ośrodka oraz wyraził wolę dalszej współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą i chęć realizacji wspólnych projektów.

Inny charakter ma ośrodek DEULA w Nienburgu. Nie ma swojego odpowiednika w Polsce, jest instytucją państwową, certyfikaty przez niego wydawane uznawane są nie tylko w Niemczech, ale również w innych krajach UE. Do 1993 roku ośrodek ten należał do Ministerstwa Rolnictwa, jednak szybko okazało się to nieopłacalne dla Ministerstwa i pozostawiono ośrodek samemu sobie. Znaleźli się nowi właściciele, swoje udziały w DEULA w 60% ma Dolnosaksońska Izba Rolnicza a w 40% miasto Nienburg, forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale non profit, czyli pożytku publicznego. DELA nie płaci podatków, jednak udziałowcy nie wspierają finansowo ośrodka, wszystko muszą oni kupić z własnych środków. Oferta szkoleniowa jest bardzo bogata, obejmuje edukację dla rolników i ogrodników, kursy prawa jazdy, obsługi piły łańcuchowej, obróbka metalu, spawanie, kursy wykonania tarasu dla ogrodników. Dla specjalnych grup, ostatnio ośrodek wykonywał szkolenia dla rolników z Kazachstanu czy z Rosji realizowane są indywidualne potrzeby klientów, bezpośrednio konsultuje się z nimi i uwzględnia ich wymagania szkoleniowe. Ośrodek duży nacisk kładzie na praktyczne umiejętności oraz na aspekt opłacalności dla rolnika uczestniczącego w kursie. Dużym powodzeniem cieszy się kurs "Jak ekologicznie jeździć traktorem?", na którym to wszystkie zalecenia dopasowane są do konkretnego traktora w gospodarstwie rolnika. Rolnik kalkuluje, iż taki kurs jest dla niego opłacalny, jeżeli za kurs zapłaci przykładowo 100 Euro, a zasady poznane na kursie pozwolą mu zaoszczędzić 1 tys. Euro rocznie.

Wizyta w Niemczech

W ramach programu odwiedziliśmy również gospodarstwo Prigge-Meier, w którym pracuje dwu praktykantów oraz Kółko Mechanizacyjne, firmę zajmującą się wykonywaniem usług rolniczych - Heinrich Hauschild Contracting Company.

Wyjazd ten w pełni ukazał nam tematykę kształcenia zawodowego w Dolnej Saksonii, był zaczątkiem nowych pomysłów, które zaowocują projektami w niedalekiej przyszłości. Przykładem tego jest projekt współorganizowany z Ukrainą. Planowany jest udział w Targach Grüne Woche oraz wspólne stoisko z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 roku na tych targach ze zorganizowanym panelem dyskusyjnym. Kolejne wyjazdy studyjne do Dolnej Saksonii w innej tematyce planowane są w maju i sierpniu przyszłego roku.

 

Monika Szkudlarek
Biuro WIR w Poznaniu

 


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

niemcy x2013 1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: dolnej; ośrodek; saksonii; rolnicza; szkół; praktykantów; kształcenia; ośrodka; rolniczej; rolniczego; rolników; ramach; również; zawodowego; jednak; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »